Poredano po:
Povratak na Zakon o odvjetništvu

Broj dokumenata: 273

1
I Kž HOK 3/2020-3; 19.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 22. svibnja 2020. broj I Kž HOK 1/2020-7 odbijen je kao neosnovan priziv disciplinski okrivljenog D. G., odvjetnika iz Z. i potvrđena presuda Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore od 20. veljače 2020. broj VDS-9/2020. kojom je odbijena žalb...

2
Revd 232/2020-4; 30.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Gž-458/2019-3 od 3. listopada 2019., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Sisku, poslovni broj Pn-198/18-15 od 11. ožujka 2019. Prema odredbi čl. 91.a...

3
I Kž HOK 5/2019-6; 27.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Višeg disciplinskog suda HOK-a od 17. listopada 2019. broj VDS-44/19. odbijena je kao neosnovana žalba disciplinski okrivljenog D. G., odvjetnika iz Z., od 3. srpnja 2019. te je potvrđeno rješenje Disciplinskog suda HOK-a od 13. lipnja 2019. broj DS-52/19. Naime, rješenjem Disciplinskog s...

4
I Kž HOK 6/2019-12; 27.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 3. srpnja 2019. broj VDS-44/2018. odbijena je kao neosnovana žalba disciplinski okrivljenog M. V., odvjetnika iz O., izjavljena protiv presude Disciplinskog suda HOK-a od 10. srpnja 2018. broj DS-112/17. te je ta presuda ujedno u cijelosti i potvr...

5
Rev 3288/2015-2; 4.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev na naknadu štete u iznosu 526.060,00 kn sa zateznim kamatama i troškovima postupka. Naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku troškove postupka u iznosu 79.050,00 kn. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena ...

6
Rev 2583/2016-2; 5.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: „I Ukida se stavak I rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. P. posl.br. Ovrv-1112/11 od 27. lipnja 2011. godine kojim se nalaže tuženiku da tužitelju isplati 87.760,50 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 12. ožujka 2011. godine do namirenj...

7
Rev x 872/2015-2; 16.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je kao neosnovana žalba I. - IV. tuženika i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je naloženo I. - IV. tuženicima isplatiti solidarno tužitelju iznos od 89.053,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 19. ožujka 1999. do isplate te platiti troškove parničnog...

8
Revt 312/2017-2; 9.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja suđeno je: “I.              Platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika I. L., iz Z., ..., posl. br. Ovrv-4676/2011 od 17.02.2011. održava se djelomično na snazi slijedom kojeg je tuženi G. d.o.o., OIB: 83570236060, P., ..., dužan platiti tužitelju ODVJETN...

9
I Kž HOK 3/2019-3; 8.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore od 27. studenog 2018. broj VDS-12/18. odbijene su kao neosnovane žalba disciplinski okrivljenog V. G., odvjetnika iz B., od 29. siječnja 2018. i žalba branitelja disciplinskog okrivljenika, odvjetnika A. N., od 22. siječnja 2018...

10
VSRH I Kž HOK 2/2019-3; 8.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 5. prosinca 2018. broj VDS-68/2017 odbijena je kao neosnovana žalba disciplinski okrivljene N. M., odvjetnice iz P. i potvrđena presuda Disciplinskog suda HOK-a od 3. svibnja 2017., broj DS-3/2016. Protiv te presude Višeg disciplinskog suda HOK-a...

Broj odluke: I Kž HOK 2/2019-3

11
Gr1 33/2019-2; 15.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Slavonskom Brodu, rješenjem poslovni broj Povrv-457/17-9 od 3. rujna 2018., po prigovoru tuženika oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalnoj službi u Slavonskom Brodu navodeći da se u predmetnom parničnom postupku r...

12
Gr1 175/2019-2; 25.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Imotskom rješenjem poslovni broj Povrv-526/18 od 25. rujna 2018. oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Splitu, navodeći da se u predmetnom parničnom postupku radi o sporu između pravnih osoba pa da je su...

13
Rev x 674/2018-3; 9.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom suđeno: „I. Održava se na snazi rješenje javnog bilježnika K. V. poslovni broj Ovrv-198/06 od 19. lipnja 2006., u dijelu pod točkom I. koja je platni nalog i kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 16.335,80 kuna sa zateznim kamatama tekućim od 30. lipnja 2...

14
Rev 1528/2014-2; 2.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom održano je na snazi rješenje o ovrsi javnog bilježnika M. K. iz B., ... poslovni broj Ovrv-3/08-2 od 9. siječnja 2008. u dijelu u kojem se nalaže ovršeniku I. G. platiti ovrhovoditeljima J. D., M. B., P. M. i H. Č. (u daljnjem tekstu: tužitelji) iznos od 6.096,83 kn sa zakon...

15
VSRH I Kž HOK 1/2019-3; 18.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 5. prosinca 2018. broj VDS-1/2018 odbijena je kao neosnovana žalba disciplinskog okrivljenika K. S. Š., odvjetnika iz V. G., izjavljena protiv presude Disciplinskog suda HOK-a od 30. listopada 2017. broj DS-64/2017 te je ta presuda ujedno i potvrđ...

Broj odluke: I Kž HOK 1/2019-3

16
I Kž HOK 4/2018-6; 18.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 17. listopada 2018. broj VDS-19/18 odbijena je žalba disciplinski okrivljenog B. V., odvjetnika iz Z., izjavljena protiv presude Disciplinskog suda HOK-a od 22. siječnja 2018. broj DS-5/2017 te je ta presuda ujedno i potvrđena. Naime, presudom Di...

17
VSRH Rev 893/2012-2; 30.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I/ Nalaže se tuženicima N. T. iz O., M. Š. iz O., i Z. K. iz T., da tužiteljici D. P. iz O., svaki isplate iznos od 19.933,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 19. ožujka 2005. godine pa do 31. prosinca 2007. godine, a od 1. siječnja 2008. godine ...

Broj odluke: Rev 893/2012-2

18
Revt 155/2015-2; 16.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod I. održan je djelomično na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice V. Ć. iz R. pod poslovnim brojem Ovrv-3637/07 od 16. studenoga 2007. u kojem je naloženo tuženiku da tužitelju namiri tražbinu u iznosu od 458.798,0...

19
VSRH Rev 126/2015-3; 16.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev tužiteljice, te se održava na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Javnog bilježnika N. Š. iz O.,  poslovni broj Ovrv-120/08 od 29. prosinca 2008., te se nalaže tuženiku da namiri ...

Broj odluke: Rev 126/2015-3

20
VSRH Rev 1812/2015-2; 19.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Bjelovaru je međupresudom poslovni broj P-710/12-29 od 11. travnja 2014. utvrdio da je tuženik odgovoran za štetu I. do VII. tužiteljima (točka I. izreke) te je odlučio zastati s raspravljanjem o visini tužbenog zahtjeva do pravomoćnosti međupresude (točka II. izreke). Županijski sud...

Broj odluke: Rev 1812/2015-2

21
VSRH Rev x 1106/2016-4; 3.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I./ Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 954.523,00 kn sa zateznim kamatama od 1. ožujka 2001. do isplate po stopi koja se za razdoblje od 1. ožujka 2001. do 31. prosinca 2007. određuje čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a od 1. siječnja ...

Broj odluke: Rev x 1106/2016-4

22
VSRH Ur 4/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: IOHOK) broj 5820/2017 od 6. studenoga 2017. S. C., odvjetnik, brisan je iz Imenika odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore danom 6. studenoga 2017., a u skladu s odredbom čl. 56. toč. 8. Zakona o odvjetništvu („Narodne novine“ bro...

Broj odluke: Ur 4/2018-2

23
VSRH Ur 1/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje u tekstu: IOHOK) kojim je L. K., odvjetnik u R. imenovan privremenim zamjenikom odvjetnici V. Š. kojoj se istim rješenjem obustavlja pravo na obavlja...

Broj odluke: Ur 1/2018-2

24
VSRH Ur 6/2018-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: IOHOK) kojim se zabranjuje pravo na obavljanje odvjetništvom M. O., odvjetniku u S. danom dostave tog rješenja do trenutka dostave dokaza o ispunjenju obveze...

Broj odluke: Ur 6/2018-2

25
VSRH Ur 3/2018-3; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: IOHOK) od 2. prosinca 2017. podnositelju priziva zabranjeno je obavljanje odvjetničke djelatnosti s danom dostave tog rješenja do trenutka dostave dokaza o ispunjenju obveza osiguranja odvjetnika od odgovornosti za štetu koju bi mogao poč...

Broj odluke: Ur 3/2018-3

26
VSRH Ur 5/2018-5; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UOHOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora HOK-a (dalje: IOHOK) kojim je odlučeno da se D. G. odvjetniku u Z., zabranjuje obavljanje odvjetničke djelatnosti s danom dostave prvostupanjskog rješenja do trenutka dostave dokaza o ispunjenj...

Broj odluke: Ur 5/2018-5

27
VSRH Ur 8/2017-2; 26.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 16. siječnja 2017. odbijen je zahtjev B. Č. za upis u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore sa sjedištem odvjetničkog ureda u V. Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 16. ožujka 2017. žalba B. Č. protiv navedenog rj...

Broj odluke: Ur 8/2017-2

28
VSRH Rev 2111/2014-2; 29.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 74.633,50 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i troškove parničnog postupka u iznosu od 21.104,92 kn, sve u roku od 15 dana (točka I. izreke). Tužitelj je odbijen s preostalim dijelom tužbenog zahtjeva (točka II. izreke)....

Broj odluke: Rev 2111/2014-2

29
VSRH Gr1 329/2018-2; 21.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Slavonskom Brodu rješenjem broj Povrv-545/17-4 od 16. siječnja 2018. oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalnoj službi u Slavonskom Brodu, navodeći da se u predmetnom parničnom postupku radi o sporu između pravne os...

Broj odluke: Gr1 329/2018-2

30
VSRH Gr1 290/2018-2; 5.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu, rješenjem broj Povrv-8464/17-2 od 31. siječnja 2018., oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu, jer da se ne radi o sporu iz čl. 34.b st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, ...

Broj odluke: Gr1 290/2018-2

31
VSRH I Kž HOK 1/2018-11; 25.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 28. prosinca 2017. broj VDS-80/17., pod točkom I., prihvaćena je žalba disciplinskog tužitelja HOK-a izjavljena protiv presude Disciplinskog suda HOK-a od 19. rujna 2017. broj DS-48/2017., u pogledu odluke o disciplinskoj mjeri, te je preinačena p...

Broj odluke: I Kž HOK 1/2018-11

32
VSRH I Kž HOK 3/2018-4; 25.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 7. prosinca 2017. broj VDS-49/17. odbijena je kao neosnovana žalba disciplinski okrivljenog N. M., odvjetnika iz S.,  u odnosu na pobijane točke II. i IV. presude Disciplinskog suda HOK-a od 19. rujna 2016. broj DS-77/2015. Potvrđena je presuda Di...

Broj odluke: I Kž HOK 3/2018-4

33
VSRH I Kž HOK 1/2017-3; 23.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore od 10. studenog 2017. broj VDS-31/2017. odbijena je žalba disciplinskog okrivljenika V. T., odvjetnika iz Z., izjavljena 1. lipnja 2017. protiv presude Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore broj DS-93/2013. od 9. ožujka...

Broj odluke: I Kž HOK 1/2017-3

34
VSRH I Kž HOK 2/2018-4; 23.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvanraspravno vijeće Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore je rješenjem od 6. veljače 2015. broj DS-99/2013 na temelju odredbe članka 130. stavka 2. alineje 5. u vezi s odredbom članka 136. stavka 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore („Narodne novine“ broj 74/09., 90/10., 64/11. i 101/11...

Broj odluke: I Kž HOK 2/2018-4

35
VSRH I Kž HOK 1/2017-6; 23.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore od 10. studenog 2017. broj VDS-31/2017. odbijena je žalba disciplinskog okrivljenika V. T., odvjetnika iz Z., izjavljena 1. lipnja 2017. protiv presude Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore broj DS-93/2013. od 9. ožujka...

Broj odluke: I Kž HOK 1/2017-6

36
VSRH Ur 5/2017-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore broj 5386/2016 od 12. rujna 2016. odbijen je zahtjev podnositelja priziva za davanje prethodne suglasnosti na Društveni ugovor o osnivanju Odvjetničkog društva A. M., odvjetnik L. K.& p. d.o.o. sa sjedištem u R. od 15. srpnja 2016. i potvrde da j...

Broj odluke: Ur 5/2017-2

37
VSRH Ur 3/2017-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: IO HOK) broj 4303/2016 od 6. lipnja 2016. obustavljeno je pravo na obavljanje odvjetništva odvjetniku M. Š. iz razloga jer je protiv njega pokrenut disciplinski postupak radi teže povrede odvjetničke dužnosti i ugleda odvjetništva. Rješen...

Broj odluke: Ur 3/2017-2

38
VSRH Ur 9/2017-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UO HOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: IO HOK), kojim je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva M. O., odvjetniku u S., zbog toga što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog te...

Broj odluke: Ur 9/2017-2

39
VSRH Ur 6/2017-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UO HOK) odbijena je žalba podnositeljice priziva i potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: IO HOK) kojim je podnositeljica priziva brisana s danom 10. listopada 2016. iz Imenika odvjetničkih vježbenika Hr...

Broj odluke: Ur 6/2017-2

40
VSRH Ur 2/2017-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 12. rujna 2016., odbijen je upis ugovora o suradnji i povezivanju sklopljen 1. rujna 2016. između A. o. d. K. - N. iz Republike Srbije, ..., B. (K.) i G. I., odvjetnika u Z., ..., u Upisnik ugovora o povezivanju odvjetnički ureda Hrvatske odvj...

Broj odluke: Ur 2/2017-2

41
VSRH Ur 4/2017-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore broj 3805/2016 od 10. listopada 2016. odbijen je zahtjev Z. K. iz B. M., za upis u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore sa sjedištem odvjetničkog ureda u B. M. Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore broj 3805/2016-2 od 26...

Broj odluke: Ur 4/2017-2

42
VSRH Ur 7/2017-3; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: UO HOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora HOK-a kojim je odbačen prijedlog D. G. za obnovu postupka u predmetu broj 2197/2012 u kojem je Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 16. siječnja 2017. donio rješenje ...

Broj odluke: Ur 7/2017-3

43
VSRH Kž-rz 6/2017-4; 24.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Rijeci, pod točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan prijedlog okrivljenog T. V. da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje zapisnici sa iskazima svjedoka N. G. (list 101 spisa), P. O. (list 98 spisa), Z. V. (list 99 spisa), I. R. (list 102 spisa), M. M.1 (list 100 sp...

Broj odluke: Kž-rz 6/2017-4

44
VSRH I Kž 474/2017-4; 11.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Uvodno citiranim rješenjem raspravno vijeće Županijskog suda u Zadru je odlukama pod toč. II. i III. izreke na temelju čl. 403. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/0...

Broj odluke: I Kž 474/2017-4

45
VSRH I Kž 141/2016-7; 21.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Vukovaru optuženica D. P. proglašena je krivom zbog počinjenja kaznenog djela pokušaja ubojstva u prekoračenju granica nužne obrane iz članka 90. u vezi s člankom 33. stavkom 1. i člankom 29. stavkom 3. KZ/97. i na temelju članka 29. stavka 3. KZ/97. u vez...

Broj odluke: I Kž 141/2016-7

46
VSRH I Kž 86/2017-5; 16.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, proglašen je krivim optuženi P. P. da je počinio kazneno djelo iz članka 120. stavka 1. (članak 142. stavak 1.) Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 53/91., 39/92. i 91/92. - dalje u tekstu: OKZRH) te je osuđen na kaznu za...

Broj odluke: I Kž 86/2017-5

47
VSRH I Kž 616/2016-7; 6.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu u postupku neprave obnove na temelju članka 498. stavka 1. točke 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“, broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14. - dalje u tekstu: ZKP/08.) preinačene s...

Broj odluke: I Kž 616/2016-7

48
VSRH Gr1 112/2017-2; 8.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Trgovački sud u Splitu, rješenjem broj Povrv-1570/15 od 13. siječnja 2016., oglasio se stvarno i mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Općinskom sudu u Splitu, jer da se ne radi o sporu iz čl. 34.b t. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92,...

Broj odluke: Gr1 112/2017-2

49
VSRH Gr1 32/2016-2; 7.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli, rješenjem broj Povrv-727/15 od 17. studenoga 2015., oglasio se stvarno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, navodeći da se u predmetnom parničnom postupku radi o sporu iz č...

Broj odluke: Gr1 32/2016-2

50
VSRH Gr1 88/2017-2; 20.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Sisku, Stalna služba u Kutini, rješenjem poslovni broj Povrv-643/16 od 5. rujna 2016. stavio je izvan snage rješenje o ovrsi javnog bilježnika G. B. I. iz S. poslovni broj Ovrv-1551/16 od 31. svibnja 2016. u dijelu kojim je određena ovrha, ukinuo provedene radnje te odredio da će se p...

Broj odluke: Gr1 88/2017-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a