Poredano po:

Broj dokumenata: 32

1
Revr 794/16-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom međupresudom utvrđeno je da je tuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju 23. kolovoza 2011. (točka I. izreke). Nadalje je odlučeno je da će se zastati s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva do pravomoćnosti međupresude (točka II. izreke) te da se odluka o troškovima o...

Broj odluke:  Revr 794/16-2

2
Revr 998/13-3; 3.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, dr. sc. Jadranka Juga član vijeća, Jasenke Žabčić članice vijeća, Marine Paulić članice vijeća i Dragana Katića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari I-tužiteljice A. L.1, II-tužitelja D. ...

3
Revr 1479/09-2; 2.3.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, koja je potvrđena presudom suda drugog stupnja je suđeno:

4
Rev-x 647/09-2; 10.11.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljima, i to na ime nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli radi smrti bliske osobe i to svim tužiteljima iznos od 220.000,00 kn svakom od tužitelja sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 15% godišnje p...

5
VSRH Rev 1298/2008-2; 15.4.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 1298/08-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivke Zlokić ka ...

6
VSRH Revr 63/2009-2; 25.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 63/09-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeća, te Vlatke Potočnjak Radej, Gordane Gasparini, Aleksandra Peruzovića i mr. sc. Jadranka Juga, ka ...

7
VSRH Revr 626/2008-2; 25.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 626/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, predsjednice vijeća, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić, mr. sc. Lucije Čimić i Jasne Guštek, članova vij ...

8
VSRH Revr 579/2008-2; 3.2.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 579/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Jasne Brežanski, kao predsjednice vijeća, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlokić, Nenada Perina i Željka Glušića, kao članova ...

9
VSRH Revr 440/2008-3; 3.12.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 440/08-3 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. sc. Andrije Erako ...

10
VSRH Revr 502/2008-2; 25.11.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 502/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Davorke Lukanović Ivanišević, kao predsjednice vijeća, te mr. sc. ...

11
VSRH Revr 329/2008-2; 16.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 329/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Gordane Matasić-Špoljarić, predsjednice vijeća, mr. sc. Andrije Erakovića, dr. sc. Ivana Kaladića, mr. sc. Lucije Čimić i Đure Sesse, čla ...

12
VSRH Revr 82/2008-2; 17.9.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 82/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Jasne Brežanski kao predsjednice vijeća, Davorke Lukanović-Ivanišević, Gordane Matasić-Špoljarić, Željka Glušića i Đure Sesse kao ...

13
VSRH Revr 299/2008-2; 1.7.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 299/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnića, kao predsjednika vijeća, mr. sc. Lucije Čimić, Željka Glušić, Ivke Zlokić i Nenada Perina, kao članova vijeća, u pravnoj st ...

14
VSRH Revr 125/2008-2; 29.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 125/08-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vlatke Potočnjak Radej kao predsjednice vijeća, Katarine Buljan, Gordane Gasparini, Aleksandra Peruzovića i dr. sc. Ivana Kaladića kao član ...

15
VSRH Revr 100/2008-2; 29.4.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 100/08-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Gordane Gasparini, kao predsjednice vijeća, Vlatke Potočnjak-Radej, Katarine Buljan, Aleksandra Peruzovića i dr. s ...

16
VSRH Rev 257/2007-2; 27.9.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 257/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. sc. Andrije Erakovića, kao ...

17
VSRH Revr 267/2007-2; 29.8.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 267/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Jasne Brežanski, kao predsjednice vijeća, Stanka Jesenkovića, Davorke Lukanović Ivanišević, Nenada Perina i Ivana Mikšića, kao člano ...

18
VSRH Rev 575/2007-2; 11.7.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 575/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, Ivana Mikšića, Vlatke Potočnjak-Radej, Gordane Gasparini i Aleksandra Peruzovića, kao članova vijeća, ...

19
VSRH Revr 317/2007-2; 5.7.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 317/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, mr. sc. Andrije Erakovića i Ivke Zlokić, kao članova vije ...

20
VSRH Rev 165/2007-2; 13.6.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 165/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. sc. Andrije Erakovića, ka ...

21
VSRH Revr 158/2007-2; 6.6.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 158/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnića, kao predsjednika vijeća, Damira Mratovića, Ljubice Munić, mr. sc. Lucije Čimić i Željka Glušića, kao članova vijeća, u pravnoj ...

22
VSRH Rev 141/2007-2; 31.5.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 141/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. sc. An ...

23
VSRH Revr 561/2006-2; 31.5.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 561/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. sc. Andrije Erakovića, ...

24
VSRH Revr 201/2007-2; 19.4.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 201/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. sc. Andrije Erakovića, kao ...

25
VSRH Revr 766/2006-2; 11.4.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 766/06-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnića, kao predsjednika vijeća, Damira Mratovića, Ljubice Munić, mr. sc. Lucije Čimić i Željka Glušića, kao ...

26
VSRH Revr 734/2006-2; 21.3.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 734/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnića, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića, Ljubice Munić, mr. sc. Lucije Čimić i Željka Glušića, kao čl ...

27
VSRH Revr 825/2006-2; 15.2.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 825/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, Gordane Matasić-Špoljarić i mr. sc. Andrije Erakovića, ...

28
VSRH Revr 763/2006-2; 23.1.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 763/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, mr. Jasne Brežanski, Ivke Zl ...

29
VSRH Revr 450/2006-2; 23.11.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 450/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Damira Mratovića, kao predsjednika vijeća, Ivice Crnića, Ljubice Mun ...

30
VSRH Gž 19/2006-2; 19.10.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gž 19/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, te Jakoba Miletića i mr. sc. Andri ...

31
VSRH Revr 158/2006-2; 19.7.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 158/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, dr. sc. Ivana Kaladića, mr. sc. ...

32
VSRH Rev 137/2006-2; 8.3.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 137/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Jakoba Miletića, kao predsjednika vijeća, te Katarine Buljan, dr. sc. Ivan ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a