Poredano po:

Broj dokumenata: 20

1
VSRH Rev 1121/2015-3; 23.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem (toč. I. izreke) odlučeno je da se suvlasnička zajednica nekretnina i to dio čest. zem. 2220/1 k.o. Š., u naravi kuća i dvorište ukupne pov. 1258 m2, na kojoj su stranke suvlasnici svaka za po 1/3 dijela, razvrgava geometrijski na način da: „a) predlagatelju ad. 2. S. B. ....

Broj odluke: Rev 1121/2015-3

2
Rev 919/17-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Proglašava se nedopuštenom ovrha određena rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrv-441/01 od 10. studenog 2010., koja se vodi po prijedlogu I-tuženika kao ovrhovoditelja, protiv II-tuženika kao ovršenika, na dijelu kat. čest. br.164/22 u naravi oranica i livada, B. cesta, up...

3
Rev 2728/13-3; 3.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, dr. sc. Jadranka Juga člana vijeća, Jasenke Žabčić članice vijeća, Dragana Katića člana vijeća i suca izvjestitelja i Darka Milkovića člana vijeća, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagateljice M. B. iz ...

4
Rev 1029/14-4; 4.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Opatiji je rješenjem poslovni broj Z-4632/08-2 od 26. studenog 2007., postupajući po prijedlogu Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu, a na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu KO L. i na temelju dopisa Povj...

5
Rev-x 480/15-2; 25.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog predlagatelja za upis prava vlasništva ne nekretnini upisanoj u zk.ul. br. 20418 k.o. G. Z. na temelju ugovora o kupoprodaji broj ... od 15. svibnja 2015. (točka I. izreke) i određeno je brisanje plombe broj Z-10982/00 u zk. ul. br. 20418 k.o. G. Z.

6
Rev-x 414/15-2; 30.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Gž-1345/14-2 od 26. kolovoza 2014. odbio je kao neosnovanu žalbu predlagatelja i potvrdio rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Z-2542/04 od 24. svibnja 2011. kojim je odbijen prijedlog predlagatelja za upis zabilježbe postupka za...

7
Gž.636/13; 2.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem označenim u izreci odbijen je prijedlog predlagatelja za uknjižbu prava plodouživanja na osnovi Ugovora o plodouživanju Javnog bilježnika S. Š. iz Z..

8
Rev 1409/10-2; 30.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem drugostupanjskog suda odbijena je žalba protustranaka i potvrđeno zemljišnoknjižno rješenje suda prvog stupnja kojim je dopuštena uknjižba prava vlasništva na nekretninama k.č. br. 1948, 1951/2, 1951/5 i 1951/7 upisanim u zk.ul. br. 595 k.o. B. i to s imena i vlasništva protustranaka na im...

9
VSRH Gžzp 216/2008-2; 3.11.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gžzp 216/08-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Đuri Sessi, u pravnoj stvari predlagatelja P. Đ. iz D., protiv protustranke Republike Hrvatske, koju zastupa Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Građansko-upravn ...

10
VSRH Gzz 6/2008-2; 1.10.2008 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gzz 6/08-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, dr. sc. Ivana Kaladića, mr. sc. Andrije Erakovića, mr. sc. Lucije Čimić i Đure ...

11
VSRH Gr1 197/2007-2; 4.7.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Gr1 197/07-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Ivki Zlokić, u pravnoj stvari tužitelja R. d.d. iz M. "u stečaju", zastupanog po stečajnom upravitelju M. M., protiv tuženika V. d.d. iz N. G., zastupanog po punomoćnici R. P. I., odvjetnici u S., radi ...

12
VSRH Rev 1247/2006-2; 27.3.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 1247/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca mr. sc. Jasne Brežanski, kao predsjednice vijeća, te Stanka Jesenkovića, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlokić i Nenada Perina, kao član ...

13
VSRH Rev 845/2006-2; 8.3.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 845/06-2 R E P U B L I K A H R V A T S K A R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan, kao predsjednice vijeća, Jakoba Miletića, dr. sc. Ivana Kaladića, mr sc. Andriji Erakoviću i Željka Glušića, kao članova vijeća, u zemlj ...

14
VSRH Rev 1306/2006-2; 28.2.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 1306/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnića, kao predsjednika vijeća, Damira Mratovića, Ljubice Munić, mr. sc. Olge Jelčić i mr. sc. Lucije Čimić, kao članova vijeća, u pr ...

15
VSRH Rev 622/2006-2; 17.1.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 622/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnića, kao predsjednika vijeća, Damira Mratovića, Ljubice Munić, mr ...

16
VSRH Rev 1024/2006-2; 20.11.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 1024/06-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sucu Gordani Gasparini, u pravnoj stvari predlagatelja: 1. D. Ć. iz K. i 2. M. d.o.o. za trgovinu i usluge, V. C., rješavajući reviziju predlag ...

17
VSRH Rev 1058/2006-2; 27.10.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 1058/06-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Ivki Zlokić, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagateljice S. R. iz K., ranije Z., radi uknjižbe prava vlasništva, rješavajući zahtjev ...

18
VSRH Revt 131/2006-2; 17.10.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revt 131/06-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te mr. sc. Jasne Brežanski, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlok ...

19
VSRH Rev 698/2006-2; 26.7.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Rev 698/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, te Marijana Ramušćaka, Vlatke Potoč ...

20
VSRH Gr2 74/2006-2; 31.5.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Gr2 74/06-2 R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu po sutkinji Vlatki Potočnjak-Radej, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagateljice S. R. iz K., radi zabilježbe spora rješavajući o zahtjevu za zaštit ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a