Poredano po:
Povratak na Zakon o najmu stanova

Broj dokumenata: 124

1
Rev 1089/2014-2; 20.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Nalaže se tuženoj M. B. iz S. P. O. da se iseli iz nekretnine tužitelja Općine Sveti Petar Orehovec, i to stana koji se nalazi u ..., a koji stan se sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, hodnika i WC-a, u ukupnoj površini 36,80 m2, a koji stan se nalazi u...

2
Rev 3221/2019-2; 5.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Puli broj Gž-211/07-2 od 15. rujna 2008. potvrđena je presuda Općinskog suda u Puli broj P-21/02 od 28. rujna 2006. kojom je odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo utvrđenje da je ništav i bez pravnog učinka ugovor o prodaji sklopljen 10. svibnja 1996. između drugotužen...

3
Rev x 726/2018-2; 1.10.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku predati tužiteljima u suposjed stojnu kuću zajedno sa okućnicom, te vrt u gradu K., čest.zgr. 519/2 zk.ul. 144 k.o. K. i čest.zem. 219/2 zk.ul. 144 k.o. K., sve u roku od 15 dana, dok je u točki II. izreke naloženo tuženiku naknaditi...

4
Rev 559/2015-2; 4.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženicima u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe iseliti iz stana u D., ..., u prizemlju čest.zgr. 2246 z.ul. 1327 k.o. D., površine 43,87 m2 koji se sastoji od 3 sobe, kuhinje, kupaonice, predsoblja i WC-a, te ga slobodnog od svojih stvari i ...

5
Rev x 668/2017-2; 26.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda i odbijen kao neosnovan: - tužbeni zahtjev tužitelja da se presudom nadomjesti ugovor o najmu stana u Z., ..., ulična zgrada, I. kat desno, ukupne površine 63,35 m2 (koji se sastoji "od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika, lođ...

6
Rev 2912/2015-2; 13.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev da se nadomjesti Ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom između tuženica i tužiteljice kao zaštićenog najmoprimca pobliže opisan u toč. I. izreke presude, u toč. II. izreke presude tužiteljici - protutuženici je naloženo platiti tuženicama - ...

7
Rev 2059/2013-5; 13.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužitelj spram tuženice stekao prava i obveze zaštićenog najmoprimca na trosobnom stanu koji se nalazi na II. katu zgrade u S., na adresi ..., označena kao čest. zgr. 3605, K.O. S., površine 92,62 m2, te da navedena presuda zamjenjuje u cijelosti ugovor ...

8
VSRH Rev x 751/2017-2; 29.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom za stan u A2 (toč. I. izreke) te je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove (toč. II. izreke). Drugostupanjskom presudom ...

Broj odluke: Rev x 751/2017-2

9
VSRH Rev 1104/2018-3; 22.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke naloženo je tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužiteljici S. S. T. iznos od 250.399,99 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačne iznose i po stopi sve preciznije navedeno u toj točki izreke, kao i naknaditi joj troškove parničnog postupka u...

Broj odluke: Rev 1104/2018-3

10
Rev 2364/2016-3; 19.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se naloži tuženoj isplatiti tužitelju, na ime razlike između zaštićene najamnine i slobodno ugovorene prosječne tržišne cijene najma stana u A2 , koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice s nužnikom ...

11
Rev 2364/2016-3; 19.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se naloži tuženoj isplatiti tužitelju, na ime razlike između zaštićene najamnine i slobodno ugovorene prosječne tržišne cijene najma stana u S., ..., koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice s nužnikom i hodnika (po...

12
VSRH Rev 3109/2015-2; 27.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom: a) pod točkom I. izreke, „djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev te je donesena presuda kojom je nadomješten ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom između tužitelja kao zaštićenog najmoprimca i tuženika kao najmodavca, a u pogledu stana u S. anagrafske oznake …, ko...

Broj odluke: Rev 3109/2015-2

13
VSRH Rev 3023/2015-2; 17.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ps-35/06-53 od 17. siječnja 2014. utvrđeno je da je tužiteljica stekla status zaštićenog najmoprimca na stanu u A2 , koji se nalazi u prizemlju, a koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice, smočnice, WC-a, predsoblja i ...

Broj odluke: Rev 3023/2015-2

14
Rev 2111/2013-3; 29.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika da iseli iz trosobnog stana sa nusprostorijama u prvom katu desno stambene zgrade u A4 , sagrađene na zkč.br. B1 k.o. Grad Zagreb, te da taj stan sloboda ...

15
VSRH Rev 2966/2014-2; 13.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen zahtjev tužitelja na utvrđenje da imaju stanarsko pravo (sada pravo na najam) stana br. 25. na šestom katu zgrade u R., slijedom čega je tuženica dužna iseliti iz tog stana i predati ga tužitel...

Broj odluke: Rev 2966/2014-2

16
VSRH Rev x 109/2017-2; 9.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice i potvrđena prvostupanjska presuda zbog ogluhe kojom je "nadomješten kupoprodajni ugovor kojim B. P. (prednik tuženice) prodaje, a Đ. S. (prednica tužiteljice) kupuje stan u Z., pobliže opisan u izreci prvostupanjske presude za kupoprodajnu cijenu...

Broj odluke: Rev x 109/2017-2

17
VSRH Rev x 767/2017-2; 20.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda i odbijeni su zahtjevi: - za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme s zaštićenom najamninom (u tužbi je postavljen na obvezivanje tuženika sklopiti takav ugovor "jer će u suprotnom takav ugovor zami...

Broj odluke: Rev x 767/2017-2

18
VSRH Rev 2349/2015-2; 16.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ps-197/09-31 od 30. siječnja 2013. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se naloži tuženicima da suvlasnicima stambene zgrade u Z., ...., sagrađene na kčbr. 996/9 i upisane u zk. ul. 11736 k.o. G. Z., predaju u posjed i na slobodno ras...

Broj odluke: Rev 2349/2015-2

19
VSRH Rev 712/2017-2; 13.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: »1. Nalaže se II tuženiku N. R. i III tuženiku M. M., oba iz K., ..., da se isele iz stana u K. ..., etaža: 25/450, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje i nusprostorija, a koji se nalazi u lijevom dijelu zgrade, koja zgrada je sagrađena na kčbr. 1336 u po ....

Broj odluke: Rev 712/2017-2

20
VSRH Rev 256/2012-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži utvrđenje da je tuženiku prestao status zaštićenog najmoprimca na stanu u V., … površine 73,00 m2 dana 15. srpnja 1998. Ujedno je naloženo tužiteljici da tuženiku naknadi parnični trošak od 6.457,50 kn. Drugostupanjskom pre...

Broj odluke: Rev 256/2012-2

21
VSRH Rev 1661/2013-2; 10.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici iseliti iz stana koji se nalazi u I., a koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om, hodnika i balkona, ukupne površine 62,88 m2, a koji se nalazi na II katu poslovno-stambene zgrade, sagrađene na kčbr. 475 k.o. I., upisane u zk. ul. br. 4858...

Broj odluke: Rev 1661/2013-2

22
VSRH Rev 1782/2015-3; 14.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženiku da preda tužitelju u posjed stan u Z., ..., prizemlje desno, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, smočnice, WC-a i hodnika ukupne površine od 64,67 m2 slobodan od stvari i osoba, te je odlučeno o parničnom ...

Broj odluke: Rev 1782/2015-3

23
VSRH Rev 2002/2014-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je traženo iseljenje tuženika iz stana u S., koji se nalazi na I. katu zgrade površine 49,80 m2, uz predaju stana u posjed tužiteljici, dok je prihvaćen tužbeni zahtjev (protutužbeni zahtjev) tuženika na donošenje presude koja zam...

Broj odluke: Rev 2002/2014-2

24
Rev 2393/11-2; 19.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

25
Rev 448/12-2; 29.6.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na donošenje presude kojom će se zamijeniti ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom između tuženica, kao najmodavac s jedne strane i tužitelja, kao najmoprimca sa zaštićenom najamninom s druge strane, sa sadržajem kao u tom ...

26
VSRH Rev x 760/2015-3; 1.6.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice kojim je tražila donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom u pogledu stana u Z., ukupne površine 104 m2. Ujedno je naloženo tužiteljici da tuženici naknadi troškove postupka u iznosu od 23.116,76 kn. Drugo...

Broj odluke: Rev x 760/2015-3

27
VSRH Rev 2326/2014-3; 3.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev  koji glasi: "Dužne su tužene J. i M. B. predati tužitelju K. K. sinu S. slobodan od stvari i osoba, stan u D., na II. katu zapadno u čest. zgr. 2745, koji se sastoji od tri sobe, plus prostorija površine od 80,56 m2, kao i pripadak stanu površine...

Broj odluke: Rev 2326/2014-3

28
VSRH Rev x 788/2015-2; 1.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod točkom I. izreke odbijen tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku-protutužitelju (dalje: tuženik) iseliti iz trosobnog komfornog stana u Z., …, desno, i predati ga slobodnog od stvari u posjed tužiteljice-protutuženice (dalje: tužiteljica) te joj naknaditi parnični troša...

Broj odluke: Rev x 788/2015-2

29
VSRH Rev x 167/2013-2; 8.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev te je prihvaćen protutužbeni zahtjev, sve sa sadržajem pobliže naznačenim u izreci ove revizijske odluke i tužiteljima naloženo nadoknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 14.043,84 kn s pripadajućim zateznim kamatama. Posebnim ...

Broj odluke: Rev x 167/2013-2

30
VSRH Rev 1855/2011-2; 1.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da su tuženi dužni se iseliti iz troiposobnog stana u Z. pobliže označenog i navedenog kao u toč. I izreke prvostupanjske presude, a prvostupanjskom presudom u toč. II izreke naloženo je tužiteljici da t...

Broj odluke: Rev 1855/2011-2

31
VSRH Rev 2043/2011-2; 10.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: »I. Nadomješta se Ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, između tužitelja P. P., iz Z., ..., kao najmoprimca i tuženika Grada Zagreba, Gradskog ureda za upravljanje imovinom grada, Z., ..., kao najmodavca, sljedećeg sadržaja: GRAD ZAGREB, Gradski u...

Broj odluke: Rev 2043/2011-2

32
VSRH Rev 826/2011-2; 27.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "Utvrđuje se da je tužiteljica Anđelka Đ. iz V., stekla pravni položaj zaštićenog najmoprimca na stanu u V., na adresi … (bivša ulica …), i to četverosobnog s ...

33
VSRH Rev x 251/2013-2; 22.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski Općinski građanski sud u Zagrebu je presudom poslovnog broja Ps-762/06-68 od 30. rujna 2010., zamijenio ugovor o najmu stana slijedećeg sadržaja (točka I. izreke): "Ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom Članak 1. Najmodavac A. F.-H. iz Z., … daje najmoprimcu D. S. iz Z., … ...

Broj odluke: Rev x 251/2013-2

34
VSRH Rev x 640/2012-2; 8.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženici da preda tužiteljicama u posjed nekretninu k.č. br. 198/4 k.o. N. V. u roku od 15 dana (točka I. izreke), naloženo je tuženici da naknadi tužiteljicama parnični trošak u iznosu od 9.032,80 kuna u roku od 15 dana i odbijen je zahtjev tužiteljica za nak...

Broj odluke: Rev x 640/2012-2

35
VSRH Rev 1699/2012-3; 11.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tužiteljica zaštićeni najmoprimac na predmetnom stanu te je donesena presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom (točke I., II. i I ...

36
VSRH Rev 375/2009-2; 2.12.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Dubrovniku broj Gž-490/08 od 2. listopada 2008. odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena presuda Općinskog suda u Dubrovniku broj P-322/06 od 19. listopada 200 ...

37
VSRH Rev x 826/2014-2; 26.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev tužitelja kao najmoprimca za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana, a kako je to sve pobliže određeno u izreci, uz naknadu troško ...

38
VSRH Rev 1175/2011-2; 7.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, u dijelu pod točkom I. izreke, drugotuženiku T. d.o.o. naloženo je isplatiti tužiteljici iznos od 2.337,36 kn s pripadajućom zateznom kamatom i naknaditi joj troškove parn ...

39
VSRH Rev x 692/2013-2; 30.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Gž-4370/10-2 od 5. ožujka 2013. odbio žalbu tužiteljice-protutuženice kao neosnovanu i potvrdio točku I. presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu ...

40
VSRH Rev x 193/2014-2; 2.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom je prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Splitu poslovni broj P-3861/99 od 10. lipnja 2013., prihvaćen tužbeni zahtjev u odnosu na tuženika pod 7) A. B. te je donesena presuda kojom je z ...

41
VSRH Rev x 1006/2013-2; 4.6.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, za stan u S., pobliže opisan u izreci pobijan ...

42
VSRH Rev 284/2013-2; 21.5.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen zahtjev tužitelja i tuženici tako obvezani isplatiti tužitelju po osnovu najamnine za uporabu stanova koji se nalaze u Š. na adresi…, kao sastavnom dij ...

43
VSRH Rev 491/2009-3; 8.1.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku predati slobodnu od osoba i stvari nekretninu u Z. u ulici …, i to etaža 3100/10000, trosobni stan u potkrovlju oznake S3, sveukupne neto korisne površine ...

44
VSRH Rev 910/2011-2; 5.11.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, u dijelu pod točkom I. izreke, drugotuženiku T. d.o.o. naloženo je isplatiti tužiteljici 4.044,04 kn kune s pripadajućom zateznom kamatom. Rješenjem suda prvog stupnja ...

45
VSRH Rev x 971/2012-2; 29.10.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana u S., sa zaštićenom najamninom. Ujedno je obvezan tužitelj tuženicima naknaditi troškove p ...

46
VSRH Rev x 731/2012-2; 22.10.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom za stan u Z., (toč. I. izreke), odbijen je protutužbeni zahtjev z ...

47
VSRH Rev 2560/2010-2; 2.10.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: "I) Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Poništava se ug ...

48
VSRH Rev x 318/2012-2; 12.9.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, kao pod točkom I. izreke te presude tuženiku je naloženo isplati tužitelju 8.451,92 kune s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče na pojedine iznose kako je to ...

49
VSRH Rev 257/2011-2; 16.7.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici 1.381,60 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče na pojedine iznose kako je to pobliže opisano u izreci presude, te j ...

50
VSRH Rev x 191/2013-2; 27.6.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zagrebu presudom poslovni broj Ps-675/01 od 20. rujna 2006. prihvaćen je tužbeni zahtjev radi nadomještanja ugovora o najmu stana sa zaštićenim najmoprimcem kojim S. F. iz Z., …, kao na ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a