Poredano po:

Broj dokumenata: 393

1
I Kž 26/2021-4; 19.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Karlovcu je odbio prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika T. D. podnesen osobno u smislu članka 158. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak, 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak, 11/02. - isprava...

2
I Kž 657/2020-4; 26.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona („Narodne novine” broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11) u vezi čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine” ...

3
I Kž 645/2020-4; 13.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Puli-Pola, na temelju članka 59. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje: KZ/11.-19.) u vezi s člankom 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 128/99., 5...

4
I Kž 639/2020-4; 12.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 59. st. 2. KZ/11. - II., u vezi s čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. ZIKZ, odbijen je osobni prijedlog zatvorenika za uvjetni otpust s izdržavanja kazne. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik J. M. osobno, zbog "povrede Ustava, KZ/11, ZIKZ/13", s prijedlo...

5
I Kž 626/2020-4; 5.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku na temelju čl. 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11.) u vezi čl. 157. st. 1. i čl. 159.a toč. 3. (pravilno: čl. 159.a toč. 2.) Zakona o izvršavanju kazne za...

6
I Kž 632/2020-4; 5.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, odbijen je osobni prijedlog zatvorenika S. K. za njegovim uvjetnim otpuštanjem s izdržavanja kazne zatvora u trajanju od sedam godina, na koju je osuđen pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Zagrebu od 2. studenog 2016. broj: K-10/2016. i presuda Vrhovn...

7
I Kž 615/2020-4; 2.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje: KZ/11.), u vezi članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00.,...

8
I Kž 613/2020-4; 2.11.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Splitu je na temelju članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak 11/02. - ispravak 190/03. - pročišćeni tekst 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11....

9
I Kž 609/2020-4; 29.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku odbijeni su prijedlozi za uvjetni otpust zatvorenika S. S., podneseni po zatvoreniku osobno i po službenoj dužnosti od strane Zatvora u Š., kao neosnovani. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik S. S., ne navodeći izrijekom žalbene osnov...

10
I Kž 616/2020-4; 29.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159.a točke 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak, 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak, 11/02. - ispravak, 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09...

11
I Kž 605/2020-4; 26.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu odbijeni su kao neosnovani prijedlozi za uvjetni otpust zatvorenika B. V. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik B. V. osobno. Premda u žalbi nisu izrijekom navedene žalbene osnove niti prijedlog u kojem smislu postupiti s pobijanim rješenjem,...

12
I Kž 582/2020-4; 26.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku na temelju članka 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak 101/17., 118/18. i 126/19., dalje u tekstu: KZ/11.) u vezi članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("N...

13
I Kž 599/2020-4; 23.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Varaždinu, pod točkom 1. izreke, na temelju članka 59. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15.-ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje: KZ/11.) i članka 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora Zakona o izvrša...

14
I Kž 591/2020-4; 22.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 59. stavka 2. KZ/11. u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. ZIKZ-a, odbijen je osobni prijedlog zatvorenika Ž. K. za uvjetni otpust, a koji se nalazi u Kaznionici u G. na izdržavanju jedinstvene kazne zatvora u...

15
I Kž 580/2020-4; 15.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11) u vezi čl. 157. st. 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00...

16
I Kž 583/2020-4; 15.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim je rješenjem, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11-I) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128...

17
I Kž 558/2020-4; 12.10.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/19.) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" bro...

18
I Kž 523/2020-4; 24.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odbijen prijedlog Zatvora u Z. za uvjetni otpust zatvorenika s izdržavanja kazne, podnesen po službenoj dužnosti. Protiv tog rješenja žalbu je, bez posebno istaknutih žalbenih osnova, podnio zatvorenik T. K. osobno, u kojoj predlaže da „sudac izvršenja sukladno členu 157 st. ...

19
I Kž 530/2020-4; 24.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim je rješenjem Županijski sud u Velikoj Gorici odbio osobni prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika J. F. Zatvorenik se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od jedne godine, na koju je osuđen pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 18. pros...

20
I Kž 503/2020-4; 24.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odbijen prijedlog Kaznionice u L. za uvjetni otpust zatvorenika s izdržavanja kazne, podnesen po službenoj dužnosti. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik F. I., osobno, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom pobijano rješenje preinačit...

21
I Kž 495/2020-4; 21.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici na temelju članka 159.a točka 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak, 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak, 11/02. - ispravak, 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/...

22
I Kž 512/2020-4; 21.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 12/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19, dalje u tekstu: KZ/11-I.) u vezi članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine"...

23
I Kž 516/2020-4; 21.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Splitu odlučeno je da se, na temelju članka 159. stavka 3. Zakona o izvršenju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak, 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak, 11/02. - ispravak, 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/...

24
I Kž 488/2020-4; 7.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Splitu je, na temelju članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak, 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak, 11/02. - ispravak, 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/1...

25
I Kž 474/2020-4; 4.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, odbijen je prijedlog zatvorenika A. M. za uvjetni otpust podnesen u skladu s odredbom članka 158. stavka 1. ZIKZ-a. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik A. M. osobno, ne navodeći žalbene osnove zbog kojih je podnosi niti prijedl...

26
I Kž 464/2020-4; 3.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/5. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11.) u vezi s čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 1...

27
I Kž 460/2020-4; 24.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Sisku je, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje: KZ/11.) u vezi članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne nov...

28
I Kž 421/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici, odbijen je prijedlog zatvorenika K. G. za uvjetni otpust, a koji se nalazi u Kaznionici u T. na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci i 19 (devetnaest) dana, čije izvršenje mu je određeno pravomoćnim rješenjem koje čin...

29
I Kž 457/2020-4; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Velikoj Gorici je pod točkom I) izreke, na temelju članka 59. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“, broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje: KZ/11.) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona...

30
I Kž 428/2020-5; 19.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola odbijen je prijedlog zatvorenika D. S. za uvjetni otpust, podnesen u smislu članka 158. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (,,Narodne novine“ broj 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republ...

31
I Kž 422/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je odbijen prijedlog Zatvora u O. za uvjetni otpust zatvorenika s izdržavanja kazne, podnesen po službenoj dužnosti. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik P. P. K., osobno, bez izrijekom navedene žalbene osnove, u kojoj predlaže donijeti odluku "...utemeljenu na mišljen...

32
I Kž 429/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Puli-Pola rješenjem od 24. srpnja 2020. broj Ik I-240/2020-17, Ik I-304/2020 pod točkom I. na temelju članka 59. Kaznenog zakona (,,Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. 61/15. - ispravak, 110/17., 118/18. i 126/19.- dalje u tekstu: KZ/11.-19.) i članka 157. stavka 2. i član...

33
I Kž 425/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, na temelju čl. 42. st. 2. toč. 4., čl. 158.a i čl. 159.a toč. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", broj 128/99., 55/00., 59/00.-ispravak, 129/00., 59/01., 67/01.-ispravak, 11/02.-ispravak, 190/03. - ...

34
I Kž 426/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Puli - Pola je, na temelju članka 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak, 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak, 11/02. - ispravak, 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - ...

35
I Kž 430/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Sisku je, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19.; dalje: KZ/11-19) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („...

36
I Kž 441/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 125/11., 144/12., 156/15., 61/15.-ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje u tekstu: KZ/11., zatvorenik Z. B. otpušten je na uvjetni otpust s izdržavanja jedinstvene kazne zatvora u traja...

37
I Kž 442/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Karlovcu je, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak, 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak, 11/02. - ispravak, 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27...

38
I Kž 443/2020-4; 11.8.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19. - dalje: KZ/11. - II.), u vezi s čl. 157. st. 1. i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine" broj 128/99., 55/00., 59/00....

39
I Kž 399/2020-5; 22.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Sisku, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. , 61/15. - ispravak, 101/17. i 126/2019. - dalje: KZ/11.) te u vezi s člankom 157. stavak 1. i člankom 159. stavak 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 12...

40
I Kž 406/2020-4; 22.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim je rješenjem Županijski sud u Sisku, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11-I) u vezi s člankom 157. stavkom 1. i člankom 159. stavkom 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („N...

41
I Kž 380/2020-4; 17.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Bjelovaru rješenjem od 19. lipnja 2020. broj Kv I-30/2020-6 (Ik I-67/2020) odbio je prijedloge za uvjetni otpust zatvorenika M. O., kao neosnovane. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik M. O. osobno, s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači na način da mu se odobri u...

42
I Kž 396/2020-4; 17.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Šibeniku rješenjem od 2. srpnja 2020. broj Ik I-108/20-6, odbio je prijedloge za uvjetni otpust zatvorenika I. Ć., podnesene od strane zatvorenika osobno i po službenoj dužnosti od strane Zatvora u Š., kao neosnovane. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik I. Ć. osobno, s p...

43
I Kž 381/2020-4; 13.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru odbijeni su kao neosnovani prijedlozi za uvjetni otpust zatvorenika S. O. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik S. O. osobno bez izričite naznake žalbenih osnova i prijedloga u kojem smislu postupiti s pobijanim rješenjem. Spis predmeta je,...

44
I Kž 384/2020-4; 13.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, na temelju članka 59. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. , 61/15., 101/17., 118/18. i 126/2019. - dalje u tekstu: KZ/11.) te članka 159. stavka 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj: 128/99., 55/00., 59/00., ...

45
I Kž 376/2020-5; 9.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00. - ispravak 129/00., 59/01., 67/01. - ispravak 11/02. - ispravak 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08....

46
I Kž 385/2020-4; 9.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem, na temelju članka 157. stavka 1. i članka 159. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00.- ispravak, 129/00., 59/01., 67/01.- ispravak, 11/02.- ispravak, 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - Odluka i rješenje Ustavnog suda R...

47
I Kž 387/2020-4; 9.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Varaždinu, na temelju članka 159. stavka 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. - pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - Odluka i rješenje Ustavnog...

48
I Kž 367/2020-4; 2.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem, na temelju članka 159. a točke 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“ broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01.-ispravak, 11/02.-ispravak, 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11. - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/11...

49
I Kž 347/2020-4; 2.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 159.a toč. 2. ZIKZ-a u vezi s čl. 59. KZ/11., odbijeni su osobni prijedlog zatvorenika za uvjetni otpust, kao i prijedlog Zatvora u Z. podnesen po službenoj dužnosti. Protiv tog rješenja žalbu je podnio zatvorenik P. G. po opunomoćenici, odvjetnici K. A., zbog "s...

50
I Kž 357/2020-4; 2.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, na temelju čl. 59. Kaznenog zakona („Narodne novine” broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. - ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19., dalje: KZ/11.) i čl. 159. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine” broj 128/99., 55/00. - ispravak, 59/00., 129/00., 59/01....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a