Poredano po:

Broj dokumenata: 17

1
VSRH Gr1 287/2018-2; 4.12.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudom poslovni broj Usž-875/16-2 od 22. rujna 2016. pod točkom I. izreke poništio je presudu Upravnog suda u Splitu, poslovni broj Usl-1758/13-11 od 28. prosinca 2015., pod točkom II. izreke oglasio se nenadležnim za odlučivanje u predmetnoj stvari, dok je to...

Broj odluke: Gr1 287/2018-2

2
VSRH I Kž Us 130/2016-4; 28.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, na temelju članka 453. točke 3. ZKP/08. optuženi J. S. i optuženi D. S. oslobođeni su od optužbe da bi počinili kazneno djelo protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. KZ/97. Na temelju članka ...

Broj odluke: I Kž Us 130/2016-4

3
VSRH Revr 1796/2015-2; 11.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski se sud rješenjem pod točkom I. izreke oglasio nenadležnim za postupanje po tužbi tužitelja u dijelu kojim se zahtijeva poništenje rješenja tuženika i vraćanje na rad tužitelja, ukinuo provedene radnje i u tom dijelu odbacio tužbu. Pod točkom II. izreke odbačena je tužba u dijelu kojim...

Broj odluke: Revr 1796/2015-2

4
VSRH I Kž Us 143/2014-4; 22.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku, optuženi Ž. S. proglašen je krivim zbog počinjenja dva kaznena djela protiv biračkog prava, podmićivanja zastupnika iz članka 339. stavka 2. u vezi sa st ...

5
VSRH Revt 252/2010-2; 18.9.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo da se utvrde ništavim odluke Glavne skupštine tuženika održane 23. svibnja 2008. i to Odluka o pokrivanju ...

6
VSRH Revr 197/2012-2; 13.6.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja u cijelosti je odbijen zahtjev tužitelja kojim je traženo da se utvrdi da radni odnos tužitelja kod tuženika nije prestao 1. listopada 2004. i da je tužitelj i nadalje u r ...

7
VSRH Rev 806/2009-2; 24.1.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom protiv tuženika odbijen je tužbeni zahtjev za solidarnu naknadu štete u ukupnom iznosu od 135.925,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom i troškom postupka. Ujedno je tužitelju ...

8
VSRH Revr 1034/2010-2; 9.11.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Gospiću poslovni broj P-408/05 od 16. travnja 2009. odbijen je tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku platiti tužitelju 166.144,45 kn sa zateznim kamatama pobliže označene u s ...

9
VSRH I Kž 284/2010-3; 6.10.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kž 284/10-3 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavl ...

10
VSRH Rev 1115/2008-3; 28.1.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Rev 1115/08-3 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca dr. sc. Ivana Kaladića, kao predsjedn ...

11
VSRH Revr 808/2009-2; 18.11.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 808/09-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića, kao predsjednika vijeć ...

12
VSRH Revr 210/2007-2; 23.5.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 210/07-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, te Ivana Mikšića, Vlatke Potočnjak Radej, Gordane Gasparini i Aleksandra Peruzovića, kao članova vi ...

13
VSRH I Kž 708/2003-5; 28.9.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kž 708/03-5 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagreb ...

14
VSRH Revr 686/2005-2; 23.3.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: “Prema odredbi čl. 385.a ZPP protiv drugostupanjske presude iz čl. 382. st. 2. ZPP revizija se može izjaviti samo zbog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja zbog kojeg je dopuštena. Budući ...

15
VSRH Revr 676/2005-2; 2.2.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: "U dokaznom postupku je utvrđeno da su tuženik i tužitelj neprekidno svakog mjeseca u vremenu od studenog 2000. godine do studenog 2003. godine sklapali novi ugovor o djelu za obavljanje poslova kontr ...

16
VSRH Uzz 4/2005-2; 24.11.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: “S obzirom na nespornu činjenicu da je tužitelj bio službenik tužene, na istog se primjenjuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 – dalje: ZLPS), a prema čijem čl. 96. je p ...

17
VSRH Revr 651/2004-2; 31.3.2005 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 651/04-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a