Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
VSRH Gr1 584/2017-2; 4.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U ovoj pravnoj stvari tužitelj je 3. kolovoza 2017. podnio Upravnom sudu u Zagrebu tužbu protiv odluke Upravnog vijeća Veleučilišta s pravom javnosti B. Z., Urbroj: 096-05/2-2017 od 26. lipnja 2015. kojom se razrješuje s danom 26. lipnja 2017. dužnosti dekana Veleučilišta s pravom javnosti B. Z. ....

Broj odluke: Gr1 584/2017-2

2
VSRH Revr 43/2015-2; 2.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1.„Poništava se Obavijest tuženika Sveučilište u Z.-Šumarski fakultet o prestanku Ugovora o radu na određeno vrijeme Klasa: 112-03/12-03/02, Ur. broj: 251-72-01-12-3 od 19. 04. 2012. godine, kojom je tužit...

Broj odluke: Revr 43/2015-2

3
VSRH Revr 1281/2014-2; 30.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski radni sud u Zagrebu je presudom poslovni broj Pr-2483/07-43 od 10. lipnja 2012. odbio zahtjev tužiteljice kojim traži da se utvrdi nedopuštena i nezakonita odluka-rješenje tuženika broj .. od 14. studenog 2007. i odluka broj … od 4. prosinca 2007. te da joj tuženik naknadi troškove parnično...

Broj odluke: Revr 1281/2014-2

4
VSRH Revr 1259/2012-2; 13.11.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je ugovor o radu od 30. travnja 2008., sklopljen između parničnih stranaka, sklopljen na neodređeno vrijeme. Ujedno je odbijen i tuž ...

5
VSRH Revr 803/2009-2; 3.3.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 803/09-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca dr. sc. Ivana Kaladića kao predsjedni ...

6
VSRH Revr 195/2006-2; 27.6.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Broj: Revr 195/06-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Stanka Jesenkovića, kao predsjednika vijeća, te mr. sc. Jasne Brežanski, Davorke Lukanović-Ivanišević, Ivke Zlokić i Nenada Perina, kao član ...

7
VSRH Revr 256/2005-2; 11.1.2006 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: Revr 256/05-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike H ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a