Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
VSRH Rev 1205/2013-2; 21.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-1217/08-19 od 12. studenog 2010. odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku da tužiteljici: I.              S danom 1. ožujka 2008. godine prizna iznos od 4.392,00 (četiritisuće i tristodevedeset dvije) kune kao ...

Broj odluke: Rev 1205/2013-2

2
VSRH Rev 273/2013-2; 6.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-2339/08-13 od 4. veljače 2011. odbio je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila da se tuženiku naloži isplatiti joj iznos 25.047,75 kuna s pripadajućim zateznim kamatama kao i da se tuženiku naloži naknaditi joj prouzročeni parnični troš...

Broj odluke: Rev 273/2013-2

3
VSRH Rev x 51/2012-2; 12.9.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isp ...

4
VSRH Rev x 533/2011-2; 28.8.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Splitu je presudom poslovni broj Gžx-772/10 od 11. veljače 2011. potvrdio presudu Općinskog suda u Splitu poslovni broj II P-1484/98 od 7. prosinca 2009., kojom je odbijen tužbeni zah ...

5
VSRH Rev x 463/2010-2; 4.7.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na isplatu razlike mirovine u razdoblju od 1. kolovoza 1993. do 15. svibnja 1998. u iznosu od 36.697,02 kune sa zateznom kamatom od 1. sij ...

6
VSRH Rev x 430/2010-2; 20.3.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-10545/2008-19 od 24. veljače 2009. odbio je tužbeni zahtjev tužitelja K. K.1 iz Z. da mu tuženik Hrvatski … Z. isplati 69.000,00 kuna te da mu ...

7
VSRH Rev x 974/2011-2; 14.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-1158/99 od 21. prosinca 2009. odbio je tužbeni zahtjev da se tuženiku naloži isplatiti tužitelju 117.673,08 kuna na ime razlike neisplaćene mi ...

8
VSRH Rev x 745/2010-2; 15.9.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I. Dužan je tuženik u roku od 15 dana isplatiti tužiteljici iznos od 24.982,72 kn sa zateznom kamatom propisanom zakonom i to po stopi: - od 18% godišn ...

9
VSRH Rev x 952/2010-2; 8.9.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu zatezne kamate na isplaćene iznose mirovine i to na iznos 1.602,89 kn od 1. siječnja 1994. do 1. siječnja 1999., na iznos 9.124,39 kn ...

10
VSRH Rev x 269/2009-4; 8.9.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja A. K. za isplatu iznosa od 138.819,55 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose razlike mirovine te zahtjev tužiteljice V. K. ...

11
VSRH Rev x 294/2010-2; 14.7.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: I. Dužan je tuženik na ime razlike mirovine dospjele do podnošenja tužbe isplatiti tužitelju iznos od 66.534,86 k ......

12
VSRH Rev x 237/2011-2; 13.7.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena ispravljena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev na obvezivanje tuženika da tužitelju isplati 170.12 ...

13
VSRH Rev 999/2009-2; 24.11.2010 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja  odbijen je zahtjev tužitelja na isplatu 1. tužitelju iznosa od 152.220,56 kn, te 2. tužiteljici iznos od 176.315,24 kn, sve zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama  pobliže određenim u izreci presude. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tu ....

14
VSRH Rev 492/2007-2; 20.11.2007 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, koja je potvrđena presudom suda drugog stupnja je suđeno: "Odbija se tužitelj M. K. iz S. B., s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "1.) Tuženik Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u S. B. je dužan platiti tužitelju K. M. iz S. B., iznos od ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a