Poredano po:

Broj dokumenata: 1537

1
Revt 131/2017-2; 21.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud se rješenjem oglasio stvarno nenadležnim, ukinute su sve provedene radnje te je odbačena tužba (toč. I. izreke). Naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 47. 900,00 kn (toč. II. izreke), dok je u preostalom dijelu odbijen zahtjev tuženika z...

2
Rev 3011/2018-2; 3.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu broj Pr-44/15 od 22. siječnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo poništenje odluke tuženika - rješenja o plaći radnika "Split, 28. 12. 2012." i nalaganje tuženiku isplatiti tužitelju iznos 58.940,88 kn na ime razlike bruto plaće za razdoblje od 1. pros...

3
Rev 483/2016-2; 10.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja potvrđena je ispravljena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev te naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 157.530,29 kn sa zateznim kamatama na iznos od 300,00 kn obračunatima od 26. veljače 2004., a na iznos od 157.230,29 kn od 19. rujna 2005., ...

4
VSRH Rev 1172/2018-2; 19.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Revizija tuženice protiv odluke o parničnim troškovima u presudi Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-152/16-4 od 23. ožujka 2016. se odbacuje kao nedopuštena.

Broj odluke: Rev 1172/2018-2

5
VSRH Rev x 47/2017-2; 27.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev u kojim su tužitelji tražili da se obvežu tuženici da im na ime naknade štete u roku od 15 dana isplati iznos od 1.100.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od donošenja prvostupanjske presude do isplate, kao i zaht...

Broj odluke: Rev x 47/2017-2

6
VSRH Rev 2868/2018-2; 12.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice u dijelu kojim je traženo da se utvrde ništetnim odredbe sadržane u člancima 2. i 7. Ugovora o namjenskom kreditu, kreditna partija 71037045590, koji su tužiteljica kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor zaključili 21.6.2007., pa da stoga ...

Broj odluke: Rev 2868/2018-2

7
VSRH Rev 1104/2018-3; 22.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke naloženo je tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužiteljici S. S. T. iznos od 250.399,99 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačne iznose i po stopi sve preciznije navedeno u toj točki izreke, kao i naknaditi joj troškove parničnog postupka u...

Broj odluke: Rev 1104/2018-3

8
VSRH Su IV 4/2018-13; 4.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika s pete sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (5/18) održane 4. listopada 2018.

Broj odluke: Su IV 4/2018-13

9
Revr 1569/2013-2; 10.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo isplatiti tužitelju iznos 77.499,19 kn sa zateznom kamatom koja teče od 15. siječnja 2008. do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je pret...

10
VSRH Su IV 148/2018; 15.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatskeodržanog 15. lipnja 2018.

Broj odluke: Su IV 148/2018

11
Rev 2245/17-2; 20.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom ispravljenom rješenjem poslovni broj P-89/16-35 od 8. ožujka 2017. i dopunjenoj rješenjem poslovni broj P-89/16-34 od 8. ožujka 2017. suđeno je:

12
VSRH Rev 1331/2016-2; 23.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju plati iznos od 1,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 16. svibnja 2014. pa do isplate, te je naloženo tuženiku da tužitelju naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 825,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tek...

Broj odluke: Rev 1331/2016-2

13
Revr 556/2017-2; 16.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su nezakonite i nedopuštene odluka tuženika-protutužitelja o otkazu ugovora o radu od 8. prosinca 2015., te se utvrđuje da radni odnos tužiteljici nije prestao (toč. I izreke), naloženo je tuženiku da tužiteljicu vrati na posao na radno mjesto voditelja ureda ...

14
Rev-x 86/2016-2; 13.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu 499.796,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos od dana donošenja prvostupanjske presude. Odlukom o troškovima postupka tužitelj je obvezan naknaditi t...

15
VSRH Revr 2006/2015-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženici L. Đ., M. K., Đ. B. i D. I. dužni su solidarno tužitelju R. A. d.d. naknaditi iznos od 5.936.828,19 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrije ......

Broj odluke: Revr 2006/2015-2

16
VSRH Rev 571/2012-2; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Pn-2272/05 od 29. lipnja 2009., odbijen je zahtjev tužiteljice da se naloži tuženiku isplati joj iznos od 152.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama obračunatima od presuđenja do isplate, uz naknadu parničnih troškova (t...

Broj odluke: Rev 571/2012-2

17
Rev 1052/13-2; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba tuženika i potvrđuje presuda Općinskog suda u Rijeci broj P-4322/07-40 od 28. lipnja 2010. u dijelu kojim je tužitelju na iznos od 4.326,00 kn dosuđena zakonska zatezna kamata za razdoblje od 23. veljače 2007. do 31. prosinca 2007. po stopi od 15% godišnje, a za razdob...

18
Rev 1182/14-2; 30.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je ništav te da nema pravni učinak ugovor o darovanju stana kojeg su 24. kolovoza 2006. sklopile parnične stranke, odnosno sada pokojni prednik tužiteljice Z. P. kao darovatelj i tužena kao obdarenica. Također navedenom presudom naložena je uspostava prijaš...

19
VSRH Revr 2119/2015-2; 5.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku trgovačkom društvu T. d.o.o. OIB: ... iz V., Zbora ..., da isplati tužiteljici Ž. K. OIB: ... iz V., ..., iznos od 11.843,74 kune zajedno sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope H ....

Broj odluke: Revr 2119/2015-2

20
Revr 1350/16-2; 28.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak:  Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Renate Šantek predsjednice vijeća, Željka Glušića člana vijeća i suca izvjestitelja, Gordane Jalšovečki članice vijeća, Damira Kontreca člana vijeća i Željka Pajalića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja V. M., OIB: …, iz V., k...

21
VSRH Rev 713/2013-3; 13.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 23.995,68 kn sa pripadajućom zateznom kamatom pobliže označenom u izreci presude, kao i naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 10.372,50 kn sa zateznom kamatom pobliže označenom u izreci presude (točka I. i...

Broj odluke: Rev 713/2013-3

22
Rev-x 819/16-2; 31.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Djelomično se prihvaća revizija tužitelja i slijedom toga preinačava se presuda Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž x 327/2014 od 26. veljače 2016., u dijelu odluke o tijeku zateznih kamata na dosuđeni iznos glavnice (pod II. izreke) i sudi:  

23
Revr 794/16-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom međupresudom utvrđeno je da je tuženik odgovoran za naknadu štete nastale tužitelju 23. kolovoza 2011. (točka I. izreke). Nadalje je odlučeno je da će se zastati s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva do pravomoćnosti međupresude (točka II. izreke) te da se odluka o troškovima o...

Broj odluke:  Revr 794/16-2

24
VSRH Rev 1532/2012-2; 30.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenog drugostupanjskom presudom i rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju u roku od 15 dana isplati iznos od 871.170,17 kn sa zateznom kamatom koja na ov ....

Broj odluke: Rev 1532/2012-2

25
Rev 1828/12-2; 3.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I.1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da ugovor o kupoprodaji nekretnina, koji su 30. prosinca 2008. sklopili prvotuženik kao prodavatelj i drugotuženica kao kupac, gubi pravni učinak prema tužitelju u dijelu koji je potreban za ispunjenje tužiteljev...

26
Revr 98/16-2; 3.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Slavka Pavkovića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. P. iz Z., ...

27
VSRH Rev 153/2013-2; 3.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Čakovcu presudom poslovni broj P-589/09-36 od 12. svibnja 2011. godine presudio je: "I Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja K. G. koji glasi: I Utvrđuje se da vrijednost stana koji se nalazi u višenamjenskoj zgradi S. u ulici … u Č., koja je sagrađena na pravu građenja osnovanom ......

Broj odluke: Rev 153/2013-2

28
Rev 2235/13-2; 12.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prihvaća se revizija i ukida rješenje Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gžovr-2086/11-2 od 5. veljače 2013. u toč. I. izreke, te se predmet u tom dijelu vraća drugostupanjskom sudu na ponovni postupak.

29
Rev 1491/12-2; 4.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Nalaže se tuženiku da tužitelju isplati iznos dvostruke kapare u ukupnoj kunskoj protuvrijednosti iznosa od 270.000,00 EUR (dvijestosedamdesettisućaeura) po srednjem tečaju HNB za euro na dan isplate, sa zakonskim kamatama po stopi od 14% godišnje koje kamate teku od 1. listopada 2006., a u slučaju ...

30
Rev 2522/13-2; 29.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Nalaže se tuženiku A. o. d.d. isplatiti I. tužiteljici E. B.1 iznos od 14.265,67 kuna (četrnaesttisućadvjestošeudesetpet kuna i šezdesetsedam lipa) sa zateznim kamatama koje teku od 2. studenog 2011. godine do isplate po stopi od 12% godišnje u roku od 15 dana.

31
Rev 2623/13-2; 8.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Djelomično se prihvaća revizija tuženika te se preinačuje presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj Gž-1357/10-2 od 31. siječnja 2013., ispravljena rješenjem istog suda poslovni broj Gž-1357/10-2 od 26. ožujka 2013. u dijelu pod točkom I. izreke u dijelu kojim je naloženo tuženiku is...

32
Revt 141/16-2; 1.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Revizija tuženika protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske posl. broj Pž-8991/12-3 od 18. studenoga 2015., odbija se kao neosnovana

33
Rev-x 1150/14-4; 25.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Renate Šantek predsjednice vijeća, Gordane Jalšovečki članice vijeća, Damira Kontreca člana vijeća, dr. sc. Ante Perkušića člana vijeća i suca izvjestitelja, te Željka Pajalića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja „P.“ d.d. Z., kojeg...

34
Revr 998/13-3; 3.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Ivana Mikšića predsjednika vijeća, dr. sc. Jadranka Juga član vijeća, Jasenke Žabčić članice vijeća, Marine Paulić članice vijeća i Dragana Katića člana vijeća i suca izvjestitelja, u pravnoj stvari I-tužiteljice A. L.1, II-tužitelja D. ...

35
Revr 302/15-2; 7.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u dijelu pod stavkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos 78.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 15. travnja 2009. do isplate, dok je pod stavkom II. izreke odbijen tužbeni zahtjev u dijelu u kojem tužitelj traži na ime isplaćenih naknada ...

36
Rev 1388/12-2; 6.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća i suca izvjestitelja, Branka Medančića člana vijeća, Marine Paulić članice vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. R., iz A., …, kojeg ...

37
Revr 621/11-2; 15.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete iznos od 40.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 28. ožujka 2008. do isplate (t. I. I. izreke), te mu isplatiti naknadu štete za tuđu pomoć i njegu u iznosu od 5.040,00 kn sa zateznim kamatama od ...

38
VSRH Rev 3147/2015-4; 15.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženici je naloženo tužiteljima isplatiti 1.549.753,23 kn s pripadajućom zateznom kamatom i naknaditi im troškove postupka u iznosu od 198.400,00 kn (toč. I. izreke); odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu daljnjeg iznosa od 70.883,97 kn s pripadajućom zateznom kamatom (toč....

Broj odluke: Rev 3147/2015-4

39
Rev 1547/11-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev pa je drugotuženiku Lovačkom društvu Š. naloženo tužitelju S. P. isplatiti iznos od 6.695,72 kune sa zateznom kamatom tekućom od 14. srpnja 2007. do isplate (stavak I. izreke) te mu naknaditi parnični trošak u iznosu od 3.337,10 kun...

40
Rev 2705/12-2; 3.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja G. Z. iz V., ko...

41
VSRH Rev x 968/2016-2; 26.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke naloženo je tuženiku da I- tužitelju isplati 140.921.419,00 kn, II-tužitelju 68.421.001,97 kn i III-tužitelju 61.750.973,35 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 17.5.2013. do isplate po stopi koja se za svako polugodište određuje uvećanj...

Broj odluke: Rev x 968/2016-2

42
Rev 1097/12-2; 12.10.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je glavni (primarno postavljeni) zahtjev tužitelja kako glasi: „Utvrđuje se ništavim Ugovor o kreditu ... sklopljen između tuženog I. k. š. d.d. u likvidaciji, Z., kao davatelja kredita i I. tužiteljice I. Ž. kao korisnika kredita, te II. i III. tužiteljica J. M. i D...

43
Rev 1616/15-3; 6.9.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju zaključen između tužiteljice i tuženika kod javnog bilježnika J. K.-R. pod brojem … od 20. siječnja 2011., dok je pod točkom II. izreke naloženo tužiteljici d...

44
Rev-x 1227/13-2; 31.8.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-2239/06 od 18. travnja 2011., naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 26.480.79 EUR s pripadajućim kamatama od 16. srpnja 1999. do isplate, kao i naknaditi mu parnični trošak u iznosu od 39.407,40 kuna sa zatezni...

45
Rev 78/14-2; 31.8.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Revizija tuženika u pogledu pitanja „jesu li odredbe čl. 1117. ZOO-a primjenjive i u svim ostalim slučajevima povrede prava osobnosti, a ne samo one navedene u ovom članku, ukoliko je riječ o poštenom pribavitelju“ odbija se kao neosnovana.

46
VSRH Rev 353/2012-3; 19.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Dubrovniku presudom i rješenjem poslovni broj P-508/08 od 19. veljače 2010. odbio je glavni i podredni tužbeni zahtjev i prijedlog za osiguranje privremenom mjerom te je sudio i riješio: I.              Odbija se glavni tužbeni zahtjev koji glasi: "Dužni su tuženi sklopiti s tužitel...

Broj odluke: Rev 353/2012-3

47
Rev 834/13-2; 13.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Renate Šantek predsjednice vijeća, Gordane Jalšovečki članice vijeća, Damira Kontreca člana vijeća i suca izvjestitelja, Željka Pajalića člana vijeća i Jasenke Žabčić članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S. P. iz S., T., kojeg zast...

48
Revr 521/14-2; 12.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod točkom 1. izreke tuženiku naloženo platiti tužiteljici na ime neisplaćenih plaća za razdoblje od 1. prosinca 2007. do 3. rujna 2010. iznos 279.828,60 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dospijeća pojedinih mjesečnih iznosa do isplate, pod točkom 2. izreke ...

49
Revr 121/13-2; 6.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je pod točkom 1. izreke odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica zatražila da se tuženici naloži da joj na ime imovinske i neimovinske štete isplati iznos 21.120,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja teče na pojedine iznose pobliže naznačene u izreci t...

50
VSRH Revr 1346/2015-2; 6.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijene su žalbe tužitelja i tuženika kao neosnovane i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je suđeno: „Nalaže se tuženiku U. T. d.d. da tužiteljima isplati iznos od 70.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom u visini eskontne stope HNB-a koja je vrijedila ...

Broj odluke: Revr 1346/2015-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a