Poredano po:

Broj dokumenata: 48

1
Su-IV-16/2021-8; 26.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/21) održane 26. travnja 2021.

2
Revr 840/2017-2; 28.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da su tuženici nedopuštenim radnjama u razdoblju od sredine 2006. do prestanka radnog odnosa tužitelja povrijedili prava osobnosti - pravo na tjelesno i duševno zdravlje, psihički integritet, ugled i dostojanstvo tužitelja kao i zah...

3
Revr 438/2015-4; 25.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja S. P. iz Z., ..., koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tužitelju S. P. iz Z., ..., povrijeđeno dostojanstvo za vrijeme rada kod tuženika Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Z., ..., i to uznemiravanjem. 2. Z...

4
Gž 4/2019-2; 5.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I.  Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja V. Udruge …, koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tuženik I. J. s prebivalištem u Z., OIB: … izjavom: "Hrvatska je sekularna država. Nije katolička džamahirija", objavljenom na svom Facebook profilu dana 15.08.2017. godine, ...

5
Revr 1761/2014-3; 27.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu naknade za prekovremeni rad u bruto iznosu od 567.000,00 kn (točka I. izreke). Nadalje je odbijen i podredni tužbeni zahtjev za naknadu štete u iznosu od 567.000,00 kn (točka II. izreke) te je naloženo tužitelju naknaditi tužen...

6
VSRH Kzz 12/2016-3; 9.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Virovitici od 13. studenog 2014., broj Kzm-4/2014-28, optuženi F. N. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv spolne slobode - spolnog uznemiravanja, opisanog u članku 156. stavku 1. u vezi sa stavkom 2. KZ/11., a kažnjivog po članku 156. stavku 1. KZ/11. t...

Broj odluke: Kzz 12/2016-3

7
VSRH Revr 663/2017-3; 2.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Zlataru, poslovni broj Pr-63/16-9 od 3. ožujka 2017. kojom je suđeno: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „1. Utvrđuje se da je nedopuštena i nezakonita tuženikova Odluka broj: ... od 14.03.2016. g. kao i Odlu...

Broj odluke: Revr 663/2017-3

8
VSRH Revr 1252/2016-3; 3.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo izricanje zabrane tuženiku da ubuduće diskriminira i viktimizira tužitelja, da uznemirava i maltretira roditelje tužitelja, da naknadi tužitelju štetu zbog povrede prava osobnosti od 250.000,00 kn i materijalnu štetu od 150.000,00 ...

Broj odluke: Revr 1252/2016-3

9
VSRH Revr 971/2017-2; 23.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka o otkazu ugovora o radu od ... kao i odluka tuženika od ... kojom je odbijen zahtjev za zaštitu prava tužitelja od ...g. 2. Utvrđuje se da radni odnos tužitelja kod tuženik...

Broj odluke: Revr 971/2017-2

10
VSRH Gr1 403/2017-2; 29.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku rješenjem poslovni broj P-2091/15-8 od 24. veljače 2016., oglasio se mjesno nenadležnim i odlučio da će predmet po pravomoćnosti rješenja ustupiti nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, a s obzirom da tužitelj tužbenim zahtjevom traži od tuženika predaju tužiteljima u ...

Broj odluke: Gr1 403/2017-2

11
Revr 556/2017-2; 16.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su nezakonite i nedopuštene odluka tuženika-protutužitelja o otkazu ugovora o radu od 8. prosinca 2015., te se utvrđuje da radni odnos tužiteljici nije prestao (toč. I izreke), naloženo je tuženiku da tužiteljicu vrati na posao na radno mjesto voditelja ureda ...

12
VSRH I Kž 665/2014-6; 18.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom su, na temelju članka 570.d stavka 4. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13. i 145/13.; dalje: ZKP/08.) poništene u cijelosti presuda Okružnog suda u B...

Broj odluke: I Kž 665/2014-6

13
VSRH Revr 526/2017-2; 26.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „I. Dužan je tuženik u roku 15 dana i pod prijetnjom ovrhe, isplatiti tužiteljici 500.000,00 kn, zajedno s kamatama koje na navedeni iznos teku od 15. travnja 2011. po stopi koja se određuje za svako polugodi...

Broj odluke: Revr 526/2017-2

14
VSRH Revr 1710/2016-2; 5.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da Otkaz ugovora o radu s izmijenjenim uvjetima „portir na ulazno izlaznoj rampi“ od 21. studenoga 2013. nije dopušten (toč. I.). Odbijen je zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je tuženik povrijedio njegovo pravo na jednako postupanje (toč. II.),...

Broj odluke: Revr 1710/2016-2

15
VSRH Revr 384/2017-2; 9.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži utvrđenje da nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu te da radni odnos nije prestao. Odbijen je zahtjev za vraćanje tužitelja na radno mjesto pomoćnog radnika kao i zahtjev za isplatu naknade bruto plaće i za...

Broj odluke: Revr 384/2017-2

16
VSRH Revr 2017/2015-2; 14.2.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zahtijevao utvrđenje da je tuženik uznemiravao tužitelja i povrijedio tužiteljevo pravo na jednako postupanje, zatim da se naredi tuženiku prestati s postupanjem i poduzimanjem radnji kojima se vrijeđa dostojanstvo tužitelja i...

Broj odluke: Revr 2017/2015-2

17
VSRH Revr 449/2016-2; 26.7.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-821/15-3 od 24. studenoga 2015. potvrđena je presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-7354/13-20 od 30. siječnja 2015. kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice upravljen na utvrđenje da ju je tuženik uznemiravao na radnom mjestu u razdoblju: 1...

Broj odluke: Revr 449/2016-2

18
VSRH Revr 50/2016-3; 14.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: ''Odbija se kao neutemeljen tužbeni zahtjev od I. do IV. u tekstu koji glasi: I. Utvrđuje se da su zaposlenici tuženika H. R. i J. Ž. svojim ponašanjem uznemiravali tužiteljicu na način da su je podvrgli ispitivanju i pritisku, a sve s ciljem da pr...

Broj odluke: Revr 50/2016-3

19
VSRH Revr 762/2015-2; 24.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je tuženik povrijedio tužiteljičino pravo na jednako postupanje, odbijen je zahtjev kojim se nalaže tuženiku da tužiteljici omogući radne uvjere sukladne odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i med...

Broj odluke: Revr 762/2015-2

20
VSRH Revr 950/2014-2; 17.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se I-tuženiku da osigura tužiteljici zaštitu od uznemiravanja na njezinom radnom mjestu. 2. Nalaže se II-tuženici prestanak svakog uznemiravanja tužiteljice na njezinom radnom mjestu. 3. Nalaže se tuženicima solidarno ispl...

Broj odluke: Revr 950/2014-2

21
VSRH Rev 989/2012-2; 13.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku Republici Hrvatskoj da tužiteljici A. H. isplati iznos od 220.400 EUR u protuvrijednosti u kunama po pr...

Broj odluke: Rev 989/2012-2

22
VSRH Kzz 43/2015-3; 4.11.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Virovitici od 21. ožujka 2014. broj K-119/13-19 tada optuženi S. H. proglašen je krivim zbog počinjenja četiri kaznena djela protiv spolne slobode, i to tri kaznena djela bludne radnje iz članka 155. stavka 2. KZ/11 činjenično opisana pod točkama 1., 3. i 4. izreke te presu...

Broj odluke: Kzz 43/2015-3

23
VSRH Revr 804/2015-2; 13.10.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1.              Utvrđuje se da je tužitelja M. R., dipl.ing. građ. iz V., uznemiravala G. M., tajnica Ministarstva ... Uprave za inspekcijske poslove, Sektora ..., Područne jedinice u Č.-Odjel Međimurske žup...

Broj odluke: Revr 804/2015-2

24
VSRH Revr 291/2014-2; 22.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Požegi je presudom poslovni broj P-460/2012-7 od 20. ožujka 2013. odbio tužbeni zahtjev da sud utvrdi da su S. G., R. P., G. K. i M. M. povrijedili dostojanstvo tužitelja uznemiravanjem na radu čime da je povrijeđeno njegovo pravo osobnosti, te zahtjev da sud naloži tuženiku  Gradskom...

Broj odluke: Revr 291/2014-2

25
VSRH Revr 1407/2014-3; 2.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da je tuženik uznemiravao tužitelja na način da ga je neposredni voditelj I. S. pretrpavao poslovima i tražio izradu ist ...

26
Gž 10/15-2; 14.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U ovoj pravnoj stvari Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je dala izjavu da stupa u parnicu i da se pridružuje tužitelju. Tužitelj je prihvatio miješanje, dok su tuženici osporili umješaču pravo na sudjelovanje u postupku i predložili da se umješača odbije.

27
VSRH Gž 10/2015-3; 14.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Pnz-9/09-80 od 18. srpnja 2011. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja postavljen u udružnoj tužbi, a kojim je traženo utvrđenje da je I. tuženica, vjeroučiteljica Osnovne škole B. K. u Z. - J. Ć. M., podučavanjem učenika … razreda školske godine … za ...

Broj odluke: Gž 10/2015-3

28
VSRH Rev 300/2013-2; 17.6.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu odbijeni su tužbeni zahtjevi citirani u izreci ove presude, a drugostupanjskom presudom žalba I-IV tužitelja je odbijena i prvostupanjska presuda potvrđena. Protiv navedene drugostupanjske presude reviziju su podnijeli tužitelji pozivajući se na o...

Broj odluke: Rev 300/2013-2

29
VSRH Revr 1065/2014-2; 26.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je tuženik V. S. d.d. sa sjedištem u S., …, diskriminirao i uznemiravao, odnosno nejednako postupao prema tužitelju M. M. iz G. D., D., D., a s osnova članstva tužitelja u sindikatu, sindikalnom povjereništvu Sindikata zaposlenih u poljoprivred...

Broj odluke: Revr 1065/2014-2

30
VSRH Revr 57/2015-2; 12.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda i odbijeni su tužbeni zahtjevi koji glase: "I/ Utvrđuje se da je tužitelj V. Đ. kao radnik tuženika H. a. d.o.o. bio uznemiravan na sv ...

31
VSRH Revr 1334/2012-2; 5.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda na način da je odbijen zahtjev tužitelja na utvrđenje povrede prava na jednako postupanje kako glasi: 1. Utvrđuje se da je tuženik pod 1. ...

32
VSRH Revr 1273/2013-2; 4.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-292/12-24 od 28. veljače 2013. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je traženo utvrđenje da je tužitelj diskriminiran po političkom uvjerenju u p ...

33
VSRH Revr 284/2014-2; 15.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je zahtjev tužiteljice kojim je tražila da se utvrdi da je tuženik, kod kojeg je tužiteljica bila zaposlena na radnom mjestu starijeg savjetnika, tužiteljicu stavi ...

34
VSRH Revr 715/2013-2; 15.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Utvrđuje se da je došlo do povrede dostojanstva tužitelja od strane glavne domaćice tuženika K. K.. II. Dužan je tuženik zaštiti tužitelje od vrijeđanj ...

35
VSRH Revr 1109/2013-2; 14.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom: - u stavku I. izreke, odbijena je žalba tužiteljice kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda u dijelu točke I. izreke, a kojim su odbijeni tužbeni zahtjevi: - ...

36
VSRH Revr 1369/2013-2; 30.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice na utvrđenje da joj je tuženikovom odlukom o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora od 30. rujna 2009. povrijeđeno pravo n ...

37
VSRH Revr 1330/2013-2; 20.8.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je tuženik povrijedio pravo tužitelja na jednako postupanje na način da nije upotpunio Zahtjev Sveučilištu u Z. od 8. rujna 2009. ur. br.: 2186-62-77/69 za ...

38
VSRH Revr 498/2014-2; 13.5.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđenje da tuženik kao poslodavac diskriminira tužitelja kao radnika od 1992. pa do danas, te da mu se slijedom toga zabranjuje svaka ...

39
VSRH Gž 25/2013-2; 5.11.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Pnz-1/13 od 31. srpnja 2013. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice postavljen u udružnoj tužbi, kojim je traženo utvrđenje da su Nastavnim planom i programom ...

40
VSRH Gž 21/2013-2; 10.9.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Pnz-2/13 od 5. lipnja 2013. odbijen je zahtjev tužitelja kojim je traženo: - da se utvrdi kako je tuženik navođenjem u internetskom članku dnevnih novina „V ...

41
VSRH Revr 1003/2012-2; 21.5.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđenje da je tuženik Dom …, višestruko u razdoblju od 2006. do 2009. prilikom izbora kandidata za slobodno radno mjesto njegovate ...

42
VSRH Gr1 61/2013-2; 28.2.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Našicama se rješenjem poslovni broj P-335/12 od 21. rujna 2012. oglasio mjesno nenadležnim pozivajući se na odredbu čl. 48. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/ ...

43
VSRH Gž 12/2011-2; 18.4.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijeni su zahtjevi tužitelja koji glase: „1. Utvrđuje se da je tuženik izjavama danim u dnevnim novinama „J. l.“ od ... studenoga 2010. u članku naslovljenom „Ni u moj ...

44
VSRH Gž 38/2011-2; 7.3.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom kojom je djelomično prihvaćen tužbeni zahtjev suđeno je: „I. Utvrđuje se da je F. J. pisanjem članka na svome blogu koji se nalazi na Internet stranici …, naslova „…“, od 1 ...

45
VSRH Gž 25/2011-2; 28.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Pnz-7/10 od 2. svibnja 2011. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja postavljen u udružnoj tužbi, a kojim je traženo utvrđenje da je tuženik diskriminirao homosek ...

46
VSRH Gž 41/2011-2; 28.2.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Pnz-8/10 od 28. lipnja 2011. odbijen je tužbeni zahtjev iz udružne tužbe tužitelja kojim je traženo utvrđenje da je tuženik izjavama u intervjuu od 7. studenog ...

47
VSRH Kzz 11/2011-3; 6.9.2011 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Zadru je, kao drugostupanjski sud ispitujući prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Zadru povodom žalbe okrivljenika, po službenoj dužnosti utvrdio da je prvostupanjski sud na štetu ...

48
VSRH Gž 34/2009-2; 16.12.2009 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja predmetna tužba je odbačena. Protiv tog prvostupanjskog rješenja tužitelj je podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91 ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a