Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
I Kž Us 12/2018-10; 26.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom optuženi S. Š. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti - zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. KZ/11., opisanog pod točkom 1. izreke za koje je, na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 48. i članka 49. KZ/11., osuđen na kaznu z...

2
Gr1 461/2018-2; 20.5.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Osijeku, rješenjem poslovni broj Pr-2/17-7 od 2. ožujka 2017., oglasio se stvarno nenadležnim te odlučio nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Upravnom sudu u Osijeku. U obrazloženju rješenja u bitnom navodi, da tužiteljica tužbenim zahtjevom traži da joj se utvrdi pravo na g...

3
VSRH U zpz 1/2013-2; 19.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda u Osijeku broj Usl-5/12-2 od 20. veljače 2012. odbačena je tužba tužiteljice D. J. podnesena protiv rješenja općinske načelnice Općine Bilje, klasa: 112-01/11-01/1, ur. broj: 2100/02-11-1 od 7. prosinca 2011. kojim je ona razriješena dužnosti pročelnice Upravnog odjela općins...

Broj odluke: U zpz 1/2013-2

4
VSRH Revr 1700/2014-2; 5.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću, poslovni broj P-457/13-9 od 21. ožujka 2014., odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se nedopuštenost otkaza i određuje vraćanje tužitelja na njegovo radno mjesto. Nalaže se tuženiku da od ...g. isplaćuje tužitelju plaću u bruto iznos...

Broj odluke: Revr 1700/2014-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a