Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2010)

Broj dokumenata: 5

1
VSRH U zpz 41/2017-9; 19.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. broj Usž-203/17-2 od 23. veljače 2017. odbijena je kao neosnovana žalba zainteresirane osobe Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu posl. broj UsI-1372/14-9 od 20. listopada 2016. kojom je poni...

Broj odluke: U zpz 41/2017-9

2
VSRH U zpz 41/2017-5; 19.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. broj Usž-203/17-2 od 23. veljače 2017. odbijena je kao neosnovana žalba zainteresirane osobe Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu posl. broj UsI-1372/14-9 od 20. listopada 2016. kojom je poni...

Broj odluke: U zpz 41/2017-5

3
U zpz 45/2017-5; 14.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-2206/16-2 od 4. svibnja 2017. odbijena je žalba zainteresirane osobe Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj UsI-1080/14-9 od 17. svibnja 2016, kojom je poništeno rješe...

4
VSRH U zpz 21/2017-5; 12.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-3903/16-2 od 9. veljače 2017. odbijena je žalba zainteresirane osobe Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj Usl-1071/14-9 od 11. listopada 2016., kojom je poništeno rj...

Broj odluke: U zpz 21/2017-5

5
VSRH U zpz 33/2016-5; 24.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Usž-2360/15-2 od 8. siječnja 2016. odbijena je žalba zainteresirane osobe Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu posl. br. Usl-1070/14-10 od 24. rujna 2014., kojom je poništeno rješenje Min...

Broj odluke: U zpz 33/2016-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a