Poredano po:

Broj dokumenata: 22

1
I Kž Us 78/2019-4; 7.8.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbijeni su prijedlozi branitelja opt. B. K., odvjetnika S. M., braniteljice opt. Ž. N., odvjetnice A. M. G., branitelja opt. I. L. odvjetnika T. G., branitelja opt. Ž. B. odvjetnika K. Č.te braniteljice opt. M. N., odvjetnice Lj. P., da se iz spisa izd...

2
VSRH I Kž Us 109/2018-4; 24.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem optužnog vijeća u Županijskog suda u Zagrebu odbijen je prijedlog okr. M. K. za izdvajanje iz spisa nezakonitih dokaza pod rednim brojem 1. do 4687. podrobno navedenim u izreci rješenja, a radi se o dokazima na kojima se temelji optužnica. Protiv tog rješenja žalbu je podn...

Broj odluke: I Kž Us 109/2018-4

3
VSRH I Kž Us 98/2018-4; 20.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijski sud u Zagrebu je na temelju članka 371. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje u tekstu: ZKP/08) odbio kao neosnovan prijedlog okrivljenog B....

Broj odluke: I Kž Us 98/2018-4

4
VSRH I Kž Us 8/2018-6; 10.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem predsjednika vijeća na pripremnom ročištu pod točkom I odbijeni se kao neosnovani prijedlozi branitelja optuženog M. B., odvjetnika M. H.; branitelja optuženog I. L., odvjetnika K. K. i R. B.; te branitelja optužene Z. P., odvjetnika V. M. da se iz spisa izdvoje kao nezakoniti do...

Broj odluke: I Kž Us 8/2018-6

5
VSRH Rev 652/2013-3; 11.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenom drugostupanjskom presudom odbijene su kao neosnovane žalbe tužitelja te je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev kojim se traži da se naloži tuženici isplatiti tužitelju na ime materijalne štete 2.697.000,00 kn, te iznos nematerijalne štete u iznosu od 2...

Broj odluke: Rev 652/2013-3

6
VSRH I Kž Us 5/2017-4; 8.3.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu odbijen je kao neosnovan prijedlog branitelja okrivljenog I. L., okrivljenog J. K. i okrivljene pravne osobe K. s. d.o.o. za izdvajanje iz spisa, kao nezakonitih dokaza, zapisnika o ispitivanju svjedoka M. Č. od 30. prosinca 2014. (list ...

Broj odluke: I Kž Us 5/2017-4

7
VSRH I Kž Us 145/2016-4; 13.12.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu odbijeni su prijedlozi okrivljenog M. B., okrivljenog I. L. i okrivljene Z. P. za izdvajanjem kao nezakonitih dokaza, i to zapisnika o ispitivanju svjedoka Z. C. L. od 5. siječnja 2015. (list 662-665), zapisnika o ispitivanju svjedoka D. K. L. od ...

Broj odluke: I Kž Us 145/2016-4

8
VSRH Rev 2167/2012-3; 1.6.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je odbijen prijedlog za upis prava suvlasništva u korist prvopredlagateljice u 410/1043 dijela i drugopredlagatelja u 633/1043 dijela na nekretnini upisanoj u zk.ul. broj 638 k.o. M. i to na kč.br. 618/63 oranica B. sa 290 čhv. uknjiženoj kao društveno vlasništvo, organ upr...

Broj odluke: Rev 2167/2012-3

9
VSRH I Kž Us 39/2016-4; 19.5.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Osijeku broj Kv-us-6/2016 od 10. ožujka 2016. godine prihvaćen je prijedlog opt. I. R., te je ukinuta privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi određena rješenjem suca istrage Županijskog suda u Osijeku broj Kir-us-46/11 od 3. kolovoza 2011. godine (toč. I...

Broj odluke: I Kž Us 39/2016-4

10
VSRH Rev 2177/2012-3; 22.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba predlagatelja i potvrđeno prvostupanjsko rješenje kojim je odbijen prijedlog za upis prava suvlasništva u korist Republike Hrvatske u 2059/2451 dijela i G. N. u 392/2451 dijela na nekretnini upisanoj u z.k.ul.br. 27 k.o. G. i to na k.č.br. ...

Broj odluke: Rev 2177/2012-3

11
VSRH Rev 2158/2012-3; 16.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba predlagatelja i potvrđeno je rješenje suda prvog stupnja kojim je odbijen prijedlog za upis prava suvlasništva u korist Republike Hrvatske u 1590/2075 dijela i Grada N. u 485/2075 dijela u z.k. ul. ... k.o. N. i to na kčbr. ... oranica s 20...

Broj odluke: Rev 2158/2012-3

12
VSRH Rev 413/2013-2; 15.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba predlagatelja i potvrđeno je rješenje prvostupanjskog suda kojim je odbijen prijedlog za upis prava suvlasništva u korist Republike Hrvatske u 3439/4032 dijela i Grada Našice u 593/4032 dijela na kčbr. 3610, površine 4032 m2, upisane u z.k....

Broj odluke: Rev 413/2013-2

13
VSRH Rev 2153/2012-3; 15.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Našicama rješenjem poslovni broj Z-925/12 od 16. svibnja 2012. odbio je prijedlog za upis prava suvlasništva u korist Republike Hrvatske u 3697/4199 dijela i G. N. u 502/4199 dijela u zk. ul. br. 4032 k.o. N. i to na kčbr. 3579, oranica ukupne površine 4199 m2, uknjiženoj kao društven...

Broj odluke: Rev 2153/2012-3

14
VSRH Rev 2173/2012-3; 15.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Našicama rješenjem poslovni broj Z-922/12 od 8. svibnja 2012. odbio je prijedlog za upis prava suvlasništva u korist Republike Hrvatske u 2350/2863 dijela i G. N. u 513/2863 dijela u zk. ul. br. 4032 k.o. N. i to na kčbr. 4005, oranica u selu ukupne površine 2863 m2, uknjiženoj kao dr...

Broj odluke: Rev 2173/2012-3

15
VSRH Rev 2170/2012-3; 9.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba predlagatelja kao neosnovana i potvrđeno je rješenje suda prvog stupnja kojim je odbijen prijedlog za upis prava suvlasništva u korist prvopredlagateljice Republike Hrvatske u 7793/8686 dijela i drugopredlagatelja Grada Našica u 893/8686 dijela u zk. ul. ...

Broj odluke: Rev 2170/2012-3

16
VSRH Rev 2289/2012-2; 9.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim rješenjem odbijena je kao neosnovana žalba predlagatelja i potvrđeno je rješenje suda prvog stupnja kojim je odbijen prijedlog za upis prava suvlasništva u korist Republike Hrvatske u 3296/3716 dijela i Grada Našice u 420/3716 dijela u z.k. ul. 4032 k.o. N. i to na kčbr. 3583 oranic...

Broj odluke: Rev 2289/2012-2

17
VSRH Kž eun 7/2016-4; 29.2.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Županijskog suda u Karlovcu broj Kv-eun-9/15 od 25. siječnja 2016., pod točkom 1. izreke je na temelju članka 29. stavak 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije ("Narodne novine", broj 91/10, 81/13 i 124/13 - u daljnjem tekstu: ZPSKS-EU) odo...

Broj odluke: Kž eun 7/2016-4

18
VSRH I Kž 180/2014-7; 7.5.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom opt. R. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 90. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 10 ...

19
VSRH Kž eun 20/2014-6; 15.4.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Varaždinu je rješenjem od 27. ožujka 2014. broj Kv-eun-8/14 pod toč. I. izreke na temelju čl. 29. st. 4. i st. 5. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicam ...

20
VSRH I Kž 619/2012-4; 24.7.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Županijski sud u Zagrebu, dana 28. lipnja 2012. godine, pod brojem: Kov-52/12 donio je rješenje kojim je, na temelju čl. 344. st. 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", b ...

21
VSRH Rev 1732/2010-2; 8.1.2013 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prijedlog za ovrhu od 28. listopada 2009. Ujedno je naloženo zemljišnoknjižnom sudu da izvrši upis zabilježbe odbijanja prijedloga za ovrhu na nekretninama ovršeni ...

22
VSRH Rev 1329/2012-2; 13.11.2012 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom preinačena je prvostupanjska presuda i odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: „Dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe s tužiteljem sklopiti slijedeći UG ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a