Poredano po:
Povratak na Zakon o cestama

Broj dokumenata: 5

1
VSRH Rev 1555/2011-2; 9.11.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke odbijen je alternativni tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje: tužitelja) kojim je tražio da mu tuženik-protutužitelj (dalje: tuženik) isplati na ime naknade za oduzeti dio nekretnina iznos od 506.250,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom u visini od ...

Broj odluke: Rev 1555/2011-2

2
VSRH Revt 298/2015-2; 8.6.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik plati iznos od 5.294.366,77 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom po stopi propisanoj Uredbom o visini zatezne kamate do 31. prosinca 2007., od 1. siječnja 2008. pa do isplate po stopi koja se ...

Broj odluke: Revt 298/2015-2

3
Rev 1973/14-3; 12.4.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu je presudom poslovni broj P-7648/08 od 29. lipnja 2010. presudio:

4
VSRH Rev 2545/2010-2; 8.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom (toč. I. izreke) odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da je pravni prednik G. P. bivša Općina P. na dan 18. prosinca 1954. stekla trajno pravo korištenja na kč. br. 115/zgr. i kč. br.116/zgr. upisane u zk. ul. 153 K.O. P. temeljem čl. 1. Sporazum...

Broj odluke: Rev 2545/2010-2

5
VSRH Rev x 319/2015-2; 30.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja presuđeno je: „Preinačuje se presuda Općinskog suda u Zadru, broj P-28/10 od 31. svibnja 2013. godine i odbija tužbeni zahtjev tužitelja, koji glasi: I. Dužan je tuženik Grad Zadar predati u posjed tužiteljima pod 1/ M. Š. 2/ A. Š. i 3/ N. S. dio čest. zem. 1158/27 za ...

Broj odluke: Rev x 319/2015-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a