Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 498

1
Rev 1523/2015-2; 16.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Virovitici, poslovnog broja Ovr-1210/2012-17 od 24. listopada 2012. ovrhom na novčanim sredstvima ovršenika koja se vode na računima i oročenim novčanim sredstvima u bankama, te su ukinute sve provedene ovršn...

2
Rev 550/2016-2; 3.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Određuje se isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi poslovni broj Ovrpl-272/11 od 28. listopada 2011. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu te se nalaže računovodstvu suda isplatiti naznačeni iznos, i to: 1. s naslova ...

3
Rev 2352/2015-2; 3.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem iz iznosa 26.864,41 kn zaplijenjenog po rješenju o ovrsi toga suda broj Ovrpl-1794/11 od 26. travnja 2011. određeno je namirenje pa je naloženo računovodstvu suda namiriti: 1. s naslova doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) iznos...

4
Rev 1481/2019-2; 9.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem, sadržaja preciznije navedenog u izreci tog rješenja, prihvaćena je ponuda ponuditelja razlučnog vjerovnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Z., ..., OIB ..., za nekretninu kat. čest. br. 25843/1 z.ul 719 k.o. B., površine 377 m2 za iznos po utvrđenoj vrijednosti od 187...

5
Rev 420/2015-2; 9.4.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o namirenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrpl-5141/11-13 od 15. studenog 2012. određeno je namirenje iz bruto iznosa s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom naplaćenog po rješenju o ovrsi toga suda broj Ovrpl-5141/11-2 od 31. kolovoza 2011., koji je položen na poseb...

6
VSRH Rev 2393/2014-2; 19.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem (o namirenju) Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrpl-1875/11-12 od 24. listopada 2012. određena je isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi istoga suda poslovni broj Ovrpl-1875/11 od 12. srpnja 2011., određivanjem dijela iznosa koji će se uplatiti na o...

Broj odluke: Rev 2393/2014-2

7
Rev 1226/2016-2; 13.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Određuje se isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi poslovni broj Ovrpl-5755/11 od 18. siječnja 2012. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu te se nalaže računovodstvu suda isplatiti naznačeni iznos, i to: 1. s naslova ...

8
Rev 3158/2015-2; 6.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o namirenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovrpl-6524/11-16 od 5. travnja 2013. određeno je namirenje iz bruto iznosa sa pripadajućom zateznom kamatom naplaćenog po rješenju o ovrsi toga suda broj Ovrpl-6254/11 od 16. siječnja 2012., koji je položen na poseban račun tog suda pa j...

9
Rev 2738/2014-2; 30.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o namirenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovrpl-5760/11-11 od 17. listopada 2012. određeno je namirenje iz bruto iznosa sa pripadajućom zateznom kamatom naplaćenog po rješenju o ovrsi toga suda broj Ovrpl-5760/11 od 16. studenog 2011., koji je položen na poseban račun tog suda p...

10
Rev 2838/2014-2; 30.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o namirenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Ovrpl-1693/11-12 od 29. siječnja 2013. određeno je namirenje iz bruto iznosa sa pripadajućom zateznom kamatom naplaćenog po rješenju o ovrsi toga suda broj Ovrpl-1693/2011 od 4. travnja 2011., koji je položen na poseban račun tog suda pa...

11
VSRH Rev x 317/2017-2; 29.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha prvotno određena rješenjem o ovrsi poslovnog broja Ovrv-8523/04 od 4. siječnja 2005. ovrhom na plaći ovršenika, a nastavljena rješenjem poslovnog broja Ovr-1694/08, od 14. svibnja 2013. ovrhom na novčanim sredstvima ovršenika koja se vode na računima i...

Broj odluke: Rev x 317/2017-2

12
VSRH Gr1 442/2018-2; 21.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci se rješenjem broj Ovr-1619/18 od 18. srpnja 2018. proglasio mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti tog rješenja spis dostavio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu pozivajući se u obrazloženju na odredbu čl. 171. st. 1. ("Narodne novine", broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17...

Broj odluke: Gr1 442/2018-2

13
VSRH Rev 1908/2015-2; 13.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o namirenju je odlučeno: „Iz iznosa od 44.522,34 kn, zaplijenjenog po rješenju o ovrsi broj Ovrpl-3397/11 od 1. prosinca 2011., nalaže se računovodstvu ovoga suda namiriti: 1. s naslova doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) izno...

Broj odluke: Rev 1908/2015-2

14
VSRH Rev 1112/2015-2; 7.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi je određena ovrha na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pp-120/10 od 27. rujna 2011. tako što je ovrhovoditeljica ovlašćena izvršiti činidbu koja je ovršeniku naložena navedenim pravomoćnim i ovršnim rješenjem (t...

Broj odluke: Rev 1112/2015-2

15
VSRH Rev 3159/2015-2; 7.11.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Određuje se isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi posl. broj Ovrpl-5953/11 od 16. siječnja 2012. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu te se nalaže računovodstvu suda isplatiti naznačeni iznos, i to: 1. s naslova ...

Broj odluke: Rev 3159/2015-2

16
Rev 2455/2016-2; 31.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o namirenju je odlučeno: „I. Nalaže se isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi broj Ovrpl-7136/11 od 16. siječnja 2012. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu te se nalaže računovodstvu ovog suda isplatiti naznačeni iznos i to: 1. s nas...

17
VSRH Rev 557/2015-2; 12.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o namirenju određena je isplata iznosa naplaćenog ("zaplijenjenog") po rješenju o ovrsi prvostupanjskog suda posl. br. Ovrpl-14224/11 od 27. ožujka 2012., i to određivanjem namirenja s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, s osnove ...

Broj odluke: Rev 557/2015-2

18
VSRH Rev 1064/2018-2; 5.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o namirenju: a) pod stavkom I. izreke, „određena je isplata iznosa naplaćenog po rješenju o ovrsi posl. br. Ovrpl-3384/11 od 1. prosinca 2011. i položenog na poseban račun kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu" te naloženo računovodstvu suda isplatiti naznačeni iznos, i ...

Broj odluke: Rev 1064/2018-2

19
VSRH Gr1 267/2018-2; 17.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Slavonskom Brodu, rješenjem poslovni broj Ovr-1078/17-2 od 29. rujna 2017. oglasio se mjesno nenadležnim u odnosu na II. ovršenika Z. G. i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Navodi da se prebivalište II. ovršenika prema naznaci u prije...

Broj odluke: Gr1 267/2018-2

20
VSRH Rev 2531/2014-2; 8.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem o namirenju prvostupanjskog suda broj Ovrpl-6473/10-16 od 15. lipnja 2012. određena je isplata iznosa zaplijenjenog po rješenju o ovrsi prvostupanjskog suda broj Ovrpl-6473/10 od 5. prosinca 2011., određivanjem dijela iznosa koji će se uplatiti na odgovarajuće račune s naslova doprinosa za...

Broj odluke: Rev 2531/2014-2

21
VSRH Gr1 213/2018-2; 7.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-434/03-76 (ranije Ovrpl-4010/02) od 10. listopada 2016. Općinski građanski sud u Zagrebu utvrdio je prekid postupka, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu. Općinski građans...

Broj odluke: Gr1 213/2018-2

22
VSRH Rev 381/2014-2; 17.4.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio ovršni prijedlog od 20. rujna 2013. za ovrhu na nekretninama i pokretninama ovršenika, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja. Rješenjem suda drugog stupnja žalba ovrhovoditelja odbijena je kao neosnovana i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Protiv...

Broj odluke: Rev 381/2014-2

23
VSRH Su IV 148/2018; 29.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatskeodržanog 29. ožujka 2018.

Broj odluke: Su IV 148/2018

24
VSRH Rev 828/2017-2; 20.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev na proglašenje nedopuštenom ovrhe na stanu pobliže opisanom u tom dijelu izreke, upisanom u KPU, poduložak 51665 zk. ul. br. 11488 k.o. G. Z., koji se nalazi u stambenoj zgradi u Z., ..., izgrađenoj na kč.br. 2910/2, po novoj izmj...

Broj odluke: Rev 828/2017-2

25
Rev 457/18-2; 7.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem je odbijen kao neosnovan prijedlog predlagateljice osiguranja za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnice osiguranja.

26
VSRH Gr1 469/2015-3; 9.2.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu, rješenjem poslovni broj Ovr-2064/03 od 7. ožujka 2014. oglasio se mjesno nenadležnim i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Navodi da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe (na plaći koju ovršenik...

Broj odluke: Gr1 469/2015-3

27
VSRH Gr1 146/2017-2; 26.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Javna bilježnica L. J. iz S. donijela je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-2181/16 od 9. lipnja 2016. te je nakon podnesenog prigovora ovršenice spis dostavila Općinskom sudu u Novom Zagrebu, kao nadležnom sudu (čl. 282. st. 3. Ovršnog zakona - "Narodne novine" bro...

Broj odluke: Gr1 146/2017-2

28
VSRH Gr1 145/2017-2; 8.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu, rješenjem poslovni broj Ovr-1605/14-17 od 30. studenog 2015., oglasio se stvarno nenadležnim primjenom čl. 169. st. 6. i 7. i čl. 441. st. 2. Stečajnog zakona ("Narodne novine", broj 71/15 - dalje: SZ) i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sud...

Broj odluke: Gr1 145/2017-2

29
VSRH Gr1 489/2016-2; 29.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Ovr-3667/11-91 od 29. travnja 2016. Općinski građanski sud u Zagrebu, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu u odnosu na četvrtoovršenika i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Splitu smatrajući da je on stvarno nadležan. Općinski građa...

Broj odluke: Gr1 489/2016-2

30
VSRH Gr1 476/2016-2; 28.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Novom Zagrebu, rješenjem poslovni broj Povrv-2526/15-5 od 4. veljače 2016. oglasio se mjesno nenadležnim, pozivom na odredbe čl. 20. st. 1. i čl. 70. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - odluka USRH, 84/08, 123/0...

Broj odluke: Gr1 476/2016-2

31
VSRH Rev 1131/2014-2; 3.10.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određeno je osiguranje uknjižbom založnog prava u korist predlagateljice osiguranja na nekretninama u vlasništvu protivnice osiguranja, a na temelju ovršnih isprava radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 62.425,05 kn. Ujedno je određeno da ukn...

Broj odluke: Rev 1131/2014-2

32
VSRH Rev 2460/2013-2; 12.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem sud je odbacio ovršni prijedlog od 18. lipnja 2013. za ovrhu na nekretninama i pokretninama ovršenika, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja. Rješenjem suda drugog stupnja žalba ovrhovoditelja odbijena je kao neosnovana i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje. Proti...

Broj odluke: Rev 2460/2013-2

33
VSRH Rev 1531/2017-2; 18.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u toč. I. odbačena je tužba tužitelja, u toč. II. izreke prvostupanjskog rješenja naloženo je tužitelju da tuženima naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 4.560,00 kn, a u toč. III. izreke prvostupanjskog rješenja odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova parn...

Broj odluke: Rev 1531/2017-2

34
VSRH Gr1 97/2017-2; 31.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Ovr-3920/14 (ranije Ovr-1177/15 i Ovr-113/13) od 17. veljače 2016. Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici nastavio je ovrhu u ovoj pravnoj stvari (toč. I. izreke), obustavio je ovrhu temeljem odredbi čl. 196. Stečajnog zakona (toč. II. izreke) te nakon pravomoćnosti rješenj...

Broj odluke: Gr1 97/2017-2

35
VSRH Gr1 126/2017-2; 26.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, rješenjem broj Ovr-588/16-21 od 10. siječnja 2017. utvrdio je prekid postupka u predmetnom ovršnom postupku, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje te riješio da će se nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu, smatr...

Broj odluke: Gr1 126/2017-2

36
VSRH Gr1 377/2016-2; 25.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru rješenjem poslovni broj Pu Ovr-24833/15-102 od 14. listopada 2015. oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u predmetnom ovršnom postupku te riješio da će se predmet nakon pravomoćnosti navedenog rješenja ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu, ...

Broj odluke: Gr1 377/2016-2

37
VSRH Gr1 395/2016-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Ovr-1958/09 od 25. rujna 2015. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u predmetnom ovršnom postupku te riješio da će se predmet nakon pravomoćnosti navedenog rješenja ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu, smatrajući da je taj sud stvarno i...

Broj odluke: Gr1 395/2016-2

38
VSRH Gr1 407/2016-2; 24.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Ovr-1799/14-35 (ranije Ovr-2719/11 i Ovr-1936/11) od 7. rujna 2015. Općinski građanski sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu, smatrajući da je on stvarno nadležan. Općinski g...

Broj odluke: Gr1 407/2016-2

39
VSRH Gr1 674/2016-2; 23.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama rješenjem poslovni broj Ovr-3794/16-68 od 30. lipnja 2016. oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje te riješio da se predmet nakon pravomoćnosti ustupi Trgovačkom sudu u Pazinu smatrajući da je taj sud stvarno i mjesno nadležan sukladno odredbi čl...

Broj odluke: Gr1 674/2016-2

40
VSRH Gr1 283/2016-2; 23.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Ovr-9384/16 od 23. rujna 2015. oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje te riješio da se predmet nakon pravomoćnosti ustupi Trgovačkom sudu u Zagrebu smatrajući da je taj sud stvarno i mjesno nadležan sukladno odredbi članka 169. st. 6. i ...

Broj odluke: Gr1 283/2016-2

41
VSRH Gr1 411/2016-2; 22.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Zaprešiću se rješenjem poslovni broj Ovr-383/16-18 od 11. veljače 2016. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje te predmet ustupio Trgovačkom sudu u Zagrebu smatrajući da je taj sud stvarno i mjesno nadležan sukladno odredbi članka 169. st. 6. i 7. Ste...

Broj odluke: Gr1 411/2016-2

42
VSRH Gr1 602/2016-2; 22.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski sud u Rijeci rješenjem poslovni broj Ovr-874/16 od 17. veljače 2016. u točki I izreke utvrdio je prekid postupka, a u točki II izreke oglasio se stvarno i mjesno nenadležnim za postupanje u predmetnom ovršnom postupku te riješio da će se predmet ustupiti Trgovačkom sudu u Rijeci smatrajući ...

Broj odluke: Gr1 602/2016-2

43
VSRH Gr1 383/2016-2; 22.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Ovr-3948/15-9 od 24. studenog 2015. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u predmetnom ovršnom postupku te riješio da će se predmet nakon pravomoćnosti navedenog rješenja ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu, smatrajući da je taj sud stva...

Broj odluke: Gr1 383/2016-2

44
VSRH Gr1 646/2016-2; 19.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Pu Ovr-927/15-11 (ranije Ovr-100/11) od 13. srpnja 2016. Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Đakovu utvrdio je prekid postupka, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu Pazinu, smatrajući da je on stvarno nadlež...

Broj odluke: Gr1 646/2016-2

45
VSRH Gr1 482/2016-3; 18.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Ovr-211/14-14 od 16. veljače 2016. Općinski sud u Bjelovaru utvrdio je prekid postupka, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom sudu u Bjelovaru, smatrajući da je on stvarno nadležan. Općinski sud u Bjelov...

Broj odluke: Gr1 482/2016-3

46
VSRH Gr1 500/2016-2; 18.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Ovr-3115/15-31 (ranije Ovr-549/10) od 15. srpnja 2016. Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Rovinju-Rovigno utvrdio je prekid postupka, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Pazinu smatraju...

Broj odluke: Gr1 500/2016-2

47
VSRH Gr1 637/2016-2; 18.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Ovr-6402/16-10 (ranije Ovr-534/16) od 23. rujna 2016. Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama-Buie oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Pazinu, smatrajući da je on stvarno nadležan. O...

Broj odluke: Gr1 637/2016-2

48
VSRH Gr1 452/2016-2; 15.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem broj Ovrj-2301/13-20 od 27. travnja 2016. Općinski građanski sud u Zagrebu pozvao je stečajnog upravitelja da preuzme prekinuti postupak, ujedno je i nastavio postupak, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupio Trgovačkom su...

Broj odluke: Gr1 452/2016-2

49
VSRH Gr1 502/2016-2; 28.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Općinski građanski sud u Zagrebu se rješenjem poslovni broj Ovr-2597/16-109 od 18. svibnja 2016. oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u predmetnom ovršnom postupku te riješio da će se predmet nakon pravomoćnosti navedenog rješenja ustupiti Trgovačkom sudu u Bjelovaru smatrajući da je taj sud st...

Broj odluke: Gr1 502/2016-2

50
VSRH Gr1 622/2016-2; 6.4.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem poslovni broj Ovr-5030/15-22 od 28. srpnja 2016. Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru utvrdio je prekid postupka, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i nakon pravomoćnosti rješenja predmet je ustupio Trgovačkom sudu u Rijeci, smatrajući da je on s...

Broj odluke: Gr1 622/2016-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a