Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
U zpz 19/2017-6; 23.7.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Rijeci poništena su rješenje ministarstvo, KLASA: …, URBROJ: … od 17. srpnja 2014. i rješenje županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u R., KLASA: …, URBROJ: … od 7. svibnja 2014. te je predmet vraćen prvostupanjskom upravno...

2
Rev x 252/2016-2; 19.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom je presudom potvrđena prvostupanjska presuda kojom je, u toč. I. izreke, odbijen tužbeni zahtjev koji glasi: „Dužni su tuženici solidarno u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe porušiti bespravno izgrađenu etažu iznad drugog kata kuće u S. označene kao čest. zgr. 4011 K.O. S., an...

3
VSRH U zpz 10/2017-5; 29.8.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu poništena su rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-361-05/14-26/374, Urbroj: 531-05-2-2-1-14-2 od 17. lipnja 2014., kao i rješenje Zadarske županije, Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređe...

Broj odluke: U zpz 10/2017-5

4
VSRH U zpz 46/2017-6; 10.5.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Rijeci poslovni broj UsI-2042/14-8 od 18. travnja 2017. suđeno je: "Poništava se rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske klasa: UP/II-361-05/14-26/1605, urbroj: 531-05-2-2-14-3 od 10. studenoga 2014. te se predmet vraća tuženi...

Broj odluke: U zpz 46/2017-6

5
VSRH U zpz 15/2017-8; 21.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Rijeci poslovni broj UsI-1387/16-16 od 13. prosinca 2016., suđeno je: „Poništava se rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske klasa: UP/II-361-05/14-26/1602, urbroj: 531-05-2-2-14-2 od 10. studenoga 2014. te se predmet vraća tuž...

Broj odluke: U zpz 15/2017-8

6
Rev 1726/12-3; 11.1.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Renate Šantek predsjednice vijeća, Željka Glušića člana vijeća i suca izvjestitelja, Damira Kontreca člana vijeća, Željka Pajalića člana vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja M. A. d.o.o. R., kojeg zastupa pu...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a