Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
VSRH Rev 3258/2015-2; 12.9.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I Nalaže se tuženiku J. o. d.d. Z. da tužitelju N. J. iz S. B. plati na ime neimovinske štete s osnova povreda prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje iznos od 200.000,00 kn, na ime imovinske štete iznos od 47.560,00 kn i to osnova tuđe pomoći i njege ...

Broj odluke: Rev 3258/2015-2

2
VSRH Rev 543/2016-2; 9.3.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „1. Zajedničko dijete stranaka mlt. K. M. B., OIB ..., rođen ... godine u O., živjet će s majkom M. M. na adresi u O., ... 2. Susreti i druženja mlt. K. M. B. sa ocem M. B. određuju se tako da otac može viđati dijete uz prisutnost majke svake druge nedjelj...

Broj odluke: Rev 543/2016-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a