Poredano po:

Broj dokumenata: 556

1
VSRH Uzz 28/2012-8; 12.1.2016 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske uvažena je tužba tužitelja i poništeno je rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo,  klasa: UP/II-942-01/08-01/759, ur. br.: 514-04-02-03/9-09-2 od 4. rujna 2009., te je odbijena žalba Republike Hrvatske...

Broj odluke: Uzz 28/2012-8

2
VSRH Uzz 19/2012-5; 16.12.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-8178/2008-4 od 12. listopada 2011. uvažena je tužba i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, klasa: UPII-350-05/08-02/441, ur. broj: 531-04-1-08-2 od 10. lipnja 2008. kojim je odbijena...

Broj odluke: Uzz 19/2012-5

3
VSRH Uzz 39/2011-2; 8.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske br. Us-6655/2008-6 od 10. lipnja 2011. odbijena je tužba tužitelja protiv rješenja tuženog Ministarstva, Klasa: UP/II-612-08/08-01/0078, Urbroj: 532-10-03/2-08-05 od 26. svibnja 2008., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva...

Broj odluke: Uzz 39/2011-2

4
VSRH Uzz 15/2012-4; 2.9.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, klasa: UP/II-942-01/06-01/1036, ur.broj: 514-04-02-03/7-09-2 od 14. travnja 2009. u toč. 1. izreke kojim je odbijena žalba tužitelja protiv rješenja Ureda državne ...

Broj odluke: Uzz 15/2012-4

5
VSRH Uzz 4/2013-2; 21.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10742/2010-6 od 7. studenog 2012. uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje tuženika Ministarstva, klasa: klasa: …, ur. broj: … od 23. kolovoza 2010., kojim je odbijena žalba izjavljena protiv rješenja Primorsko-goranske županije, Ispos...

Broj odluke: Uzz 4/2013-2

6
VSRH Uzz 20/2013-2; 21.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske br. Us-4562/2010-5 od 16. siječnja 2013 uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje tuženika Ministarstva, klasa: klasa: …, ur. broj: … od 17. ožujka 2010., kojim je odbijena žalba izjavljena protiv rješenja Primorsko-goranske županije, Ispostave...

Broj odluke: Uzz 20/2013-2

7
VSRH Uzz 52/2012-2; 21.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10751/2010-6 od 28. lipnja 2012., uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje tuženog Ministarstva, klasa: …, ur. broj: … od 23. kolovoza 2010., kojim je odbijena žalba izjavljena protiv rješenja Primorsko-goranske županije, Ispostave O.,...

Broj odluke: Uzz 52/2012-2

8
VSRH Ur 6/2015-2; 15.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Upravni odbor HOK) potvrđeno je rješenje Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Izvršni odbor HOK), kojim je obustavljeno obavljanje odvjetništva M. O., odvjetniku u S., zbog toga što je protiv njega pokrenut disciplinski pos...

Broj odluke: Ur 6/2015-2

9
VSRH Uzz 54/2012-4; 1.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10753/2010-6 od 28. lipnja 2012. uvažena je tužba tužitelja B. S. protiv u uvodu ove presude navedenog rješenja tuženog Ministarstva zaštite o ...

10
VSRH Uzz 34/2012-4; 1.7.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-12999/2010-4 od 29. veljače 2012. uvažena je tužba, te poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, Klasa: UP-II-350-05/08-04/18, ur. broj: 531-04-1-09-2 od 22. rujna 2009. ...

Broj odluke: Uzz 34/2012-4

11
VSRH Uzz 31/2012-9; 6.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske uvažena je tužba tužitelja, te je poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, klasa: UP/II-942- ...

12
VSRH Rev 890/2014-2; 6.5.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Makarskoj, poslovni broj P-224/11 od 17. prosinca 2012., odbijen je (točka I. izreke) tužbeni zahtjev za utvrđenje se da je tuženik tužitelju počinio materijalnu štetu neisplatom plaća po osnovi bolesti P.T.S.P zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrva...

Broj odluke: Rev 890/2014-2

13
VSRH Uzz 36/2011-4; 29.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske odbijena je tužba tužiteljice D. B. protiv rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije Z., klasa: UP/II-502-06/09-01/333, ur.broj: ...

14
VSRH Uzz 19/2010-5; 22.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog sud Republike Hrvatske broj Us-11890/09-4 od 15. siječnja 2010. odbačena je kao nedopuštena tužba tužiteljice podnesena zbog toga što joj tuženik, odnosno tuženo tijelo nije omogući ...

15
VSRH Uzz 61/2012-6; 22.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-6803/04-6 od 17. rujna 2008. uvažena je tužba tužiteljice J. V., prednice sada tužitelja S. V., te je poništeno rješenje Ministarstva ... Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, klasa: ..., ur. broj: ... od 10. veljače 2004. Poništenim drugos...

Broj odluke: Uzz 61/2012-6

16
VSRH Uzz 44/2012-5; 14.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Gradonačelnika Grada Zadra, klasa: 335-01/09-01/02, urbroj: 2198/01-1/4-09-3 od 9. studenoga 2009. određen je raniji završetak radnog vremena za dva sata ugostiteljskom objektu – caffe bar „ ...

17
VSRH Uzz 7/2012-5; 14.4.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Vlade Republike Hrvatske, Zagreb, …, klasa: 008-02/11-02/01, urbroj: 5030109-11-13 od 16. lipnja 2011., odbijen je zahtjev U. R. R. H., za ostvarivanje prava na pristup informacijama – dosta ...

18
VSRH U zpz 12/2013-6; 31.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-13603/2010-7 od 5. travnja 2013. uvažena je tužba i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Repub ...

19
VSRH Uzz 24/2013-3; 17.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenom presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske odbijena je tužba tužitelja podnijeta protiv rješenja Ministarstva Klasa: UP/II-470-05/11-01/15, Ur. broj: 513-04/11-2 od 31. ožujka ...

20
VSRH Uzz 56/2012-4; 17.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10755/2010 od 28. lipnja 2012. uvažena je tužba tužitelja B. S. protiv u uvodu ove presude navedenog rješenja tuženog Ministarstva … kojim je ...

21
VSRH Uzz 8/2012-4; 17.3.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-666/08-6 od 11. studenoga 2011. uvažena je žalba tužitelja E. d.o.o. Z. podnesena protiv u uvodu ove presude navedenog rješenja tuženog Ministarstva … ...

22
VSRH Uzz 2/2013-5; 25.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-1476/2010-4 od 19. rujna 2012. uvažena je tužba, te poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljs ...

23
VSRH Uzz 44/2009-6; 24.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10461/06 od 20. svibnja 2009. odbijene su tužbe tužitelja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Muzeja …, M. i N. W., ... akademije … podnesene pr ...

24
VSRH Uzz 13/2010-6; 11.2.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-5137/2006-7 od 11. studenoga 2009. uvažena je tužba i poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko pravo, Klasa: ...

25
VSRH Uzz 16/2012-6; 8.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko pravo. Protiv te presude Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je ...

26
VSRH Uzz 27/2011-5; 8.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-11386/2007-6 od 17. ožujka 2011. uvažena je tužba tužitelja M. i E. T. podnesena protiv u uvodu ove presude navedenog rješenja tuženog Ministarstva za ...

27
VSRH Uzz 40/2012-5; 8.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-11903/2009-6 od 12. travnja 2012. uvažena je tužba tužitelja P. p. d.o.o. Z. koja je podnesena protiv u uvodu ove presude navedenog rješenja t ...

28
VSRH Uzz 24/2012-3; 8.1.2015 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: U uvodu navedenim rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske odbačena je tužba tužitelja Državnog zavoda … podnijeta protiv rješenja tuženika Agencije … Klasa: UP/II-008-04/11-01/117, urbroj: ...

29
VSRH U zpz 7/2013-8; 26.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-9216/2011-6 od 21. ožujka 2013. uvažena je tužba tužitelja te je poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-94 ...

30
VSRH Uzz 31/2011-5; 18.11.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-8793/08 od 2. lipnja 2011. uvažena je tužba tužitelja podnesena protiv rješenja Ministarstva …, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak ...

31
VSRH Uzz 27/2013-5; 29.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Us-7924/11 od 23. svibnja 2013., uvažena je tužba tužitelja N. Z. S. i poništeno rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrv ...

32
VSRH U zpz 3/2014-5; 29.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijena je tužba tužiteljice Ž. K. V. (dalje: tužiteljica) protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Klasa: UP/II-410-20/10-01/3377 od 22. svibnja 2012., kojim je odbijena njena žalb...

Broj odluke: U zpz 3/2014-5

33
VSRH Uzz 3/2013-5; 29.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskim upravnim rješenjem Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprava za građansko pravo (dalje u tekstu: drugostupanjsko upravno tijelo), Klasa: UP/II-942-01/07-01/469, ur. broj: 514-04-02-03/1-09-2 od 8. svibnja 2008., poništene su toč. 11. i 12. izreke te dio točke 18. izreke koji...

Broj odluke: Uzz 3/2013-5

34
VSRH Uzz 18/2010-4; 28.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Us-11913/08-4 od 17. veljače 2010. odbijena je tužba tužitelja podnesena protiv rješenja Službeničkog suda u Splitu, klasa: 114-02/08-01/00017, ur. ...

35
VSRH Gr1 390/2013-2; 1.10.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Županijski sud u Vukovaru, rješenjem poslovni broj P-3/12 od 26. veljače 2013., oglasio se stvarno nenadležnim i predmet ustupio Upravnom sudu u Osijeku, uz obrazloženje da odluka stegovnog suda tuženika o isključenju tužitelja iz članstva društva predstavlja konačni pojedinačni upravni akt i da je ...

Broj odluke: Gr1 390/2013-2

36
VSRH Rev 1183/2014-2; 9.9.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-2898/11-5 od 27. studenoga 2013. odbijena je tužba tužiteljice S. R. protiv rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguran ...

37
VSRH U zpz 5/2013-6; 15.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva pravosuđa, Uprava za građansko pravo, klasa: UP/II-942-01/07-01/813, ur. br: 514-04-02-03/11-09-02 od 17. studenog 2009. ...

38
VSRH Uzz 30/2010-2; 15.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-1107/08-14 od 18. veljače 2010. uvažena je tužba tužitelja J. V. N. iz Izraela podnesena protiv rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Repu ...

39
VSRH Uzz 5/2013-5; 15.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-5759/2010 od 7. studenog 2012. uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljs ...

40
VSRH Uzz 53/2012-5; 15.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Us-10752/2010 od 28. lipnja 2012. uvažena je tužba tužitelja B. S. iz M. i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja ...

41
VSRH Uzz 9/2013-4; 8.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Us-10741/10-6 od 7. studenoga 2012. uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i grad ...

42
VSRH Uzz 13/2011-4; 8.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Us-6678/07-7 od 24. veljače 2011. uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ...

43
VSRH Uzz 57/2012-4; 8.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Us-10756/10-6 od 28. lipnja 2012. uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradit ...

44
VSRH Uzz 33/2012-4; 8.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske posl. br. Us-12997/09-6 od 28. ožujka 2012., uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradi ...

45
VSRH Uzz 49/2012-6; 8.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10748/2010-6 od 28. lipnja 2012. uvažena je tužba, te je poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvat ...

46
VSRH Uzz 25/2013-5; 8.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-147/2011-5 od 15. svibnja 2013. uvažena je tužba tužiteljice i poništeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditel ...

47
VSRH Uzz 25/2012-8; 8.7.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-3387/2009-4 od 9. veljače 2012. uvažena je tužba tužitelja i potvrđeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljs ...

48
VSRH Uzz 37/2012-4; 3.6.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-3614/09-4 od 15. ožujka 2012. uvažena je tužba tužitelja i poništeno rješenje tuženika Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i gra ...

49
VSRH Uzz 41/2009-3; 21.5.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-9455/2006-6 od 3. lipnja 2009. odbačena je kao nepravovremena tužba tužitelja P. T. d.o.o. Z., protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvat ...

50
VSRH Rev 305/2011-3; 21.5.2014 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijena je tužba tužiteljice te je odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove. Ujedno je rješenjem odbačena tužba tužiteljice u dijelu gdje je tužiteljica tražila da ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a