Poredano po:
Povratak na Sudski poslovnik

Broj dokumenata: 10

1
Gž 31/2022-2; 4.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: O žalbi tužene iz točke I. izreke 1. Rješenjem Općinskog suda u Sesvetama, poslovni broj: 5 P-380/2019-39 od 22. listopada 2021., odlučeno je: "Ispravlja se rješenje ovog suda posl. br. P-380/2019-36 od 26. kolovoza 2021. u izreci rješenja u točki II u drugom redu tako da iza riječi "od" umjesto b ....

2
Gž 1506/2021-2; 8.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: I 1. Utvrđuje se da su tužitelji suvlasnici dijela čest zem. 3199/7, z.ul. 177 , k.o. Pitve, na skici lica mjesta na dan očevida i izmjere izrađene od strane ing. geod. P. V. , "U Splitu, lipanj 2012." (list br.213. spisa), omeđeno točkama B-H-I-J-K ...

3
Gž Ovr 160/2021-3; 20.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je kao nedopušten prijedlog ovrhovoditelja od 8. prosinca 2020. godine kojim je predložio dostaviti rješenje o ovrsi novom dužniku ovršenice V. O. - trgovačkom društvu M. v. d.o.o., A3 . Protiv tog rješenja žalbu je izjavio ovrho ...

4
Gž Ovr 142/2021-2; 6.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen prijedlog za ovrhu od 2. ožujka 2021. godine, žalbu je izjavio ovrhovoditelj pobijajući ga zbog žalbenog razloga bitne povrede odredaba postupka, nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom...

5
Gž Ovr 987/2019-2; 6.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je odbijen prijedlog ovrhovoditelja od 4. travnja 2019. godine. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 8 ...

6
Gž R 972/2018-2; 31.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke), pa je odlučeno da će se postupak nastaviti nakon donošenja odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske povodom revizije u predmetu Općinskog suda u Osijeku poslovni broj Pr-1047/2015 ili drugom predmetu u kojem...

7
Gž 1734/2018; 9.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda ispravljen je zapisnik sa ročišta za glavnu raspravu od 17. listopada 2017. u zaglavlju u broju predmeta tako da isti ispravno glasi „13-7671/2009“ i na stranici četvrtoj, u stavku drugom, red prvi, tako da se iza riječi „Nalaže se“ dodaju riječi „tužitelju i“, te u ...

8
Gž Ovr 961/2017-7; 1.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, pozvani su V. P. , D. P. i K. J. , da kao nasljednici ovršenika B. P. , preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari, koji je zbog smrti ovršenika prekinut rješenjem prvostupanjskog suda, poslovni broj: PU Ovr-25714/15-59 od 17. ...

9
Gž Ovr Ob 66/2017-2; 18.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim je rješenjem odbačen prijedlog za ovrhu podnesen dana 21. srpnja 2016. Protiv tog rješenja žalbu je izjavio ovrhovoditelj. Žalba je neosnovana. Ispitujući prvostupanjsku odluku, kao i postupak koji joj je prethodio, nije utvrđeno da postoje bitne povrede odredaba parničnog p ...

10
Gž-3799/13-2; 11.11.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I/ izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je isti tražio naknadu štete od 370.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 08. rujna 2008.g. do isplate, sa zahtjevom za isplatu mjesečne rente s naslova tuđe pomoći i njege počam od 01. rujna 2005.g. u iznosu ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a