Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Gž 3378/2011-2; 23.8.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica stekla pravo korištenja grobnog mjesta oznake 3/1, mjesnog groblja Unije, kao i alternativni tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica stekla pravo korištenja u ½ dijela grobnog mjesta 3/1 mjesnog groblja Unije.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a