Poredano po:

Broj dokumenata: 11

1
Gž Zk 491/2022-2; 1.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-23528/21 od 21. prosinca 2021. kojim je usvojen prijedlog predlagatelja tako da je dopušten otpis nekretnina iz zk.ul.998 k.o. G. kčbr.864/79 šuma s...

2
Gž 29/2022-3; 16.2.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Benkovcu, poslovni broj: 26 P-935/21., od 26. listopada 2021., presuđeno je: I. Utvrđuje se prema tuženoj Republici Hrvatskoj da je tužitelj Marko Uskok pok. M. , OIB: B1 , stekao pravo vlasništva n ...

3
Gž 619/2021-3; 20.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tužitelj tražio da se tuženiku naloži da preda u posjed tužitelju slobodnu od osoba i stvari k.č. A2 , ukupne površine 535 m2 i da sa te nekretnine ukloni izgrađeni objekt i ostal ...

4
Gž 920/2020-2; 14.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da su tužitelji N. M. pok. P., P. M. pok. P. i I. M. pok. P. isključivi vlasnici (svaki za po 1/3 dijela) ograde - suhozidom ograđenog posjeda (ukupne površine 3392 m2), označene u skici (lokacija 1 - skica 1) Geodetske identifikaci ......

5
Gž 1340/2020-3; 4.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici A. S. trpjeti da se Republika Hrvatska, po pravomoćnosti ove presude, uknjiži kao vlasnik za 453/150736 dijela prava vlasništva čest. zem. 3415/1, upisane u z. ul. 447, k.o. Korita, uz istodobni njezin izbris iz zemljišne knjige ...

6
Gž Zk 697/2019-2; 3.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Starom Gradu, Zemljišnoknjižni odjel poslovni broj Z-824/18 od 16. ožujka 2018. godine. Protustranka se žali protiv dijela tog rješenja kojim je ...

7
Gž Zk 633/2019-2; 4.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Ispravlja se pogrešan upis određen rješenjem Općinskog suda u Zadru sadržanim u Zapisniku br. Z-6428/2008/533, na način da se vlasnikom nekretnina oznake čest. zem. 1300/2, "Stazine", oranica i lokva, ukupne pov. 7969 m2, čest. zem. 2149/2, "Gl...

8
Gž Zk 522/2017-2; 17.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda poslovni broj Z-5241/12 od 21. siječnja 2013. godine. Protiv rješenja žali se predlagatelj zbog svih žalbenih razloga i pr ....

9
Gž Zk 28/2017-2; 1.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta od 27. travnja 2016. godine broj Z-276/16. Protiv tog rješenja žali se protustranka zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže da drugostupanjski sud njezinu žalbu uvaž ...

10
Gž Zk-568/16-2; 24.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjima, zemljišnoknjižnog referenta, br. Z-622/14 od 9. rujna 2015. i zemljišnoknjižnog suca prvostupanjskog suda br. Z-791/15-Vis od 21.ožujka 2016. odbijen je prijedlog predlagateljice za uknjižbu prava vlasništva (u cijelosti, na predmetnim nekretninama), utemeljen na tvrdnji ...

11
Kž 150/2014; 18.9.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, s temelja čl. 354. toč 3. ZKP/97, oslobođeni sud od optužbe opt. I. K. i B. P. , zbog kaznenih djela iz čl. 292. st. 2. i čl. 311. st. 2. KZ/97, pobliže opisanih u izreci te presude,, a po čl. 123. st. 1. ZKP/97 odlučeno je da troškovi kaznenog postupka pad ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a