Poredano po:
Povratak na Zakon o ustanovama

Broj dokumenata: 7

1
Gž 3621/2015; 4.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je odbijen zahtjev tužitelja da mu tuženici solidarno plate: - (toč. I. izreke) 7.170,48 kn sa zateznom kamatom od 8. studenoga 2011. do isplate, - (toč. II. izreke) 67.114,68 kn sa pripadajućom zateznom kamatom koje dospijeva na iznose navedene u izreci i (toč. III. izrek ....

2
Gž R 397/2017-2; 11.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Splitu donio je presudu broj Pr-662/16 od 9. listopada 2017. čija izreka u cijelosti glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na tuženika pod 1 i pod 2. koji glasi: ''I. Poništava se odluka tuženika pod 1. O. Š. P. K. K., od 25. srpnja 2016. godine, KLASA: 602-01/2 .....

3
Gž-302/13; 4.11.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Točkom I. izreke prvostupanjske presude odlučeno je:

4
Gž.187/14; 11.3.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Korčuli, posl. br. P.435/13 od 23. prosinca 2013.g. suđeno je :

5
Gž.2219/12-2; 21.8.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom utvrđena je ništetnom i nezakonitom Odluka tuženika o imenovanju ravnatelja od 12. srpnja 2011.g.

6
Gž.305/10-2; 7.12.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I izreke utvrđena je nedopuštenom odluka o razrješenju ravnateljice tuženika od 14. prosinca 2007. g.

7
Gž.1512/08-2; 19.1.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice za poništenje odluke tuženika o razrješenju tužiteljice kao ravnateljice od 14. prosinca 2007. g.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a