Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 9

1
Gž Zk 108/2020-2; 21.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog predlagatelja za otvaranje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud, polazeći od utvrđenja da je predlagatelj podnio prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka radi uknjižbe prava st ...

2
Gž 2273/2017-2; 2.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelji od tuženika zahtijevaju na ime naknade štete isplatu iznosa od 110.000,00 kn sa zateznom kamatom u skladu sa čl. 29. st. 2. ZOO-a tekućom od 1. lipnja 2014. do isplate te troškove parničnog postupka. Navedenu presudu prav ....

3
Gž 137/2019-2; 31.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Tuženik je dužan u roku od 15 dana platiti tužitelju 7.883,07 kuna zajedno sa zateznom kamatom po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana neprofitnim trgovačkim dru ....

4
Gž 368/2017-2; 6.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 191.700,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 13. svibnja 2013. do isplate, kao i zahtjev za naknadu troškova postupka. Istom presudom u toč. II. izreke naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku ....

5
Gž 496/2016-2; 30.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: „I. Dužan je tuženik u roku 15 dana isplatiti tužitelju iznos od 42.895,08 kn sa zateznim kamatama koje teku od 15. siječnja 2015. do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita od ...

6
Gž. 865/13; 7.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u M. od 5 ožujka 2013.g. odlučeno je:

7
Gž.362/14; 14.1.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem riješeno je :

8
Gž-3111/12-2; 12.2.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, stavak I izreke, naloženo je tuženiku da tužitelju V. Z. nadoknadi štetu za oduzimanje 46 m2 površine tužiteljeva zemljišta u iznosu od 6.679,20 kn, uz zakonsku zateznu kamatu po stopi koja odgovara visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je...

9
Gž.1163/11-2; 30.8.2011 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Ovom sudu je dana 06.travnja 2011.g. dostavljena na žalbeno razmatranje presuda suda prvog stupnja od 25. veljače 2008.g. kojom je tuženik obvezan naknaditi tužitelju prouzročenu štetu u iznosu od 1.487.386,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 25. veljače 2008.g. do isplate te mu naknaditi prou...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a