Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Gž 1583/2020-2; 6.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I/ izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 21.318,16 kn sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 12. studenog 2014. do isplate po stopi pobliže određenoj u toj točki izreke te da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 5.398,59 kn zajedno sa zateznom ...

2
Gž Ovr 782/2020-2; 15.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem određen je nastavak postupka koji je prekinut rješenjem Pu Ovr-791/15 od 24. travnja 2017. Obrazlažući donijeto rješenje sud navodi da je 24. travnja 2017. donio rješenje kojim se ovaj ovršni postupak prekida zbog otvaranja predstečajne nagodbe nad ovršenikom. Podneskom od 2. ....

3
Gž 1441/2020-2; 29.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja dopustio je zabilježbu spora u sudskom registru između tužiteljice Republike Hrvatske, M. f. P. , OIB: B1 protiv tuženika R. M. iz A1 , OIB: B6 ...

4
Gž 765/2019-2; 12.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim se utvrđuje ništetnim Ugovor o kreditu broj 473/95 od 3. srpnja 1996. solemniziran po javnom bilježniku S. Z. iz Splita pod brojem OU-85/96 i Dodatak broj I Ugovora o kreditu od 8. svibnja 2000. solemniziran ...

5
Gž 961/2018-3; 30.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha te pljenidba i prijenos izvršen kod FINE po prijedlogu ovrhovoditelja B. d.o.o. u likvidaciji protiv ovršenika A. I. I. d.o.o. Osijek i to na temelju zahtjeva za izravnu naplatu novčane tražbine u skladu s ovršnim ispravama i to pre ...

6
Gž Ovr 314/2018-2; 1.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke utvrđeno je da je Mercator-H d.o.o. A5 pravni slijednik ovršenikovog dužnika T. d.o.o., odnosno R.T. d.o.o. A4 , dok je u toč. II. izreke društvo Mercator-H pozvano da postupi po rješenju o ovrsi br. Ovr-508/00-2 od 11. rujna 20 ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a