Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Gž 2195/2016-2; 6.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „I. I.Tuženik O4 dužan je tu žitelju isplatiti iznos od 20.000,00 kn na ime pravične novčane naknade u skladu sa odredbama ZOO-a, te mu naknaditi trošak parničnog postupka, sa zateznom ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a