Poredano po:
Povratak na Zakon o najmu stanova

Broj dokumenata: 61

1
Gž 120/2020-2; 19.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovno: I. Nalaže se tuženiku V. B. iz Korčule, predati tužiteljima u suposjed stojnu kuću zajedno sa okućnicom, te vrt u gradu Korčuli, a koje nekretnine se bilježe kao čest.zgr. 519/2 zk.ul. 144 k.o. Korčula i čest.zem. 219/2 zk.ul. 144 k.o. Ko ...

2
Gž 318/2020-2; 12.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je doslovno: "I. Utvrđuje se da je tužitelj A. R. zaštićeni najmoprimac u stanu koji se nalazi u D., na adresi ... u nekretnini zemljišnoknjižne oznake čest.zgr. …i č.zem. …k.o. G., površine 66m2 koji se sastoji od sobe,dnevnog boravka, dvije sobice, kuhinje, kupat ....

3
Gž 552/2020-2; 15.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza smrti pok. M. P. , rođene 18. prosinca 1933., a umrle 13. ožujka 2016., te je pretpostavljeni zakonski nasljednik J. I. upućen da pokrene parnicu protiv zakonske nasljednice M. P. , radi utvrđivanja činjenice da li ...

4
Gž 285/2018-2; 13.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: 1. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi : "I/ Tuženica Republika Hrvatska, OIB: 52634238587 - Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje prodaje, a tužiteljica B. G. , OIB: B1 , iz A1 , kupuje st ...

5
Gž 129/2019-2; 23.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru broj P-922/2017-29 od 28. prosinca 2018. presuđeno je tako da izreka glasi: " I. Odbijaju se tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: a) Nalaže se tuženiku B. K. iz A3 , OIB: B3 da u roku od 15 ...

6
Gž 75/2018-2; 13.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime stjecanja bez osnove za korištenje stana u Alagincima 19 a za razdoblje od 01. travnja 2014. do 1. travnja 2015. plati 4.500,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom na naznačene pojedinačne iznose pa ...

7
Gž 1417/2017-3; 30.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „I.Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku da tužiteljici preda u posjed stan koji je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu zaveden kao 12.ETAŽA 1/16, jednosoban stan, koji se sastoji od sobe i kuhinje, a nalazi se u 1.katu dijela zgrade .....

8
Gž 660/2019-3; 30.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom presuđeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: I. Utvrđuje se da je tužiteljica B. K. iz A1 , OIB B1 zajedno s članovima svojega domaćinstva suprugom F. K. , kćerkama L. K. i B. K. ...

9
Gž 352/2019-4; 26.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: " I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Zamjenjuje se Ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom na neodređeno vrijeme slijedećeg sadržaja: Ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom Članak 1. M. M. iz A6 , Mün ...

10
Gž 2424/2018-5; 25.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I Zamjenjuje se ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom sljedećeg sadržaja: UGOVOR O NAJMU STANA SA ZAŠTIĆENOM NAJAMNINOM Članak 1. 1.1. Najmodavac, i to M. N. iz A2 , OIB: B3 (nadalje u tekstu: najm ...

11
Gž 1265/2019-2; 19.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I.Nalaže se tuženiku M. Ž. iz A3 , OIB: B2 , iseliti se iz stana u A4 - prizemlje, dvorišna zgrada, koji stan se sastoji od 4 sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a i predsoblja, ukupne površine 89 m2, po sta ...

12
Gž 1893/2018-2; 16.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč.1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev radi utvrđenja da je tužitelj samovlasnik nekretnine čkbr. 250 kuće broj 93, garaže i dvorišta u ulici A3 , upisane u zk.ul. 419. k.o. A9 i ovlasti da temeljem pobijane presude uknjiži takvo svoje pravo vlasništva u zemljišn ...

13
Gž 1298/2019-2; 29.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu broj Ps-62/18 od 25. travnja 2019. u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice M. S. kojim traži da se tuženici I. Z. naloži iseljenje iz stana u A2 u podrumu zgrade zemljišnoknjižne oznake čest. zgr. B3 , stvarne površine ...

14
Gž 679/2019-2; 28.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženicima M. C. (OIB: B6 ), Z. J. C. (OIB: B7 ) i Z. Z. C. (OIB: B8 ), svi iz A2 , predati tužiteljima Z. G. (OIB: B1 ) iz Bjelovara ...

15
Gž 397/2019-2; 28.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužiteljici 119.411,11 kn sa zateznom kamatom od 3. siječnja 2019. do isplate. Toč. II. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužiteljici trošak postupka od 30.722,00 kn. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija t ....

16
Gž 1848/2017-2; 1.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi iseljenja tuženika iz jednosobnog stana koji se nalazi u A2 , pobliže opisanog u izreci, te radi isplate iznosa od 14.376,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom na naznačene p ...

17
Gž 15/2019; 13.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi nadomještanja ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, te radi postavljanja podne izolacije udarne buke u predmetnom stanu, kao i protutužbeni zahtjev radi utvrđenja da je otkazan najamni odnos stranaka, dok je prihvaćen protutužbeni za...

18
Gž 15/2019-3; 13.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi nadomještanja ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, te radi postavljanja podne izolacije udarne buke u predmetnom stanu, kao i protutužbeni zahtjev radi utvrđenja da je otkazan najamni odnos stranaka, dok je prihvaćen protutužbeni za...

19
Gž 79/2019-3; 11.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da tužiteljica-protutuženica (dalje u tekstu tužiteljica) ima položaj zaštićenog najmoprimca na stanu u Z. u prizemlju (šifra ..) stan se sastoji od jedne sobe i sporednih prostorija u površini od 38,02 m2 a nalazi se u stambenoj zgradi u Z., .., (šifra ..), sagr...

20
Gž 21/2019-2; 6.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je kako slijedi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice-protutužene koji glasi: "I I. K. iz S., OIB: …, suvlasnik za 3/36 dijela i A. K. O. iz S., OIB: …, suvlasnik za 3/36 dijela i J. K. K. iz S., OIB: …, suvlasnik za 3/36 dijela i R. K. iz S., OIB: ...

21
Gž 3438/2017-3; 4.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja nalaže se tuženiku R. R. isplatiti tužiteljici N. A. iznos od 168.517,22 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i s dospijećem kako je to pobliže navedeno pod točkom I. izreke presude, odbija se zahtjev tužiteljice za ukupni iznos od 649.929 ...

22
Gž 981/2017-2; 17.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „Odbija se tužitelj s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Tuženik J. N. iz A2 , OIB: B2 , dužan je iseliti iz stana koji se nalazi na adresi A3 , kat 3., stan br. 10, a koji se sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhin ...

23
Gž 708/2019-2; 7.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odlučeno je: „Nalaže se tuženiku M. J. iz A3 , OIB: B2 isprazniti od osoba i stvari stan u A4 , razizemlje, površine 55,12 m2, koji se sastoji od 2 sobe, predsoblja, kuhinje, kupaone i wc-a ...

24
Gž 2969/2016-4; 24.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, pod točkom I. izreke odbijen je u cijelosti kao neosnovan glavni tužbeni zahtjev tužiteljice, a radi mijenjanja presude Općinskog suda u Splitu poslovni broj IP-1578/97 od 23. svibnja 2000. na način da se ukida pravo prvotuženika na plaćanje zaštićene najamnine, te status prvotuž...

25
Gž 690/2018-3; 19.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja D. C. te se nalaže tuženicima A. S. i Ž. S. sklopiti s tužiteljem slijedeći UGOVOR O NAJMU STANA sklopljen danas između A. S., O.: ____________ i Ž. S., OIB: _________, oboje iz D., V. N. 21, kao najmodavaca s jedne ...

26
Gž 4276/2017-2; 18.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Zamjenjuje se ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom slijedećeg sadržaja: Članak 1. Najmodavac M. M. OIB: B1 , iz A1 , daje najmoprimcu M. K. OIB: B2 , iz A2 , ...

27
Gž Zk 76/2018-2; 13.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „1. Odbija se prigovor M. V. iz A1 kao neosnovan i potvrđuje se rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta posl.br. Z-59316/16 od 7. srpnja 2017.g., 2. Određuje se brisanje plombe prigovora M. V. iz Za ...

28
Gž 332/2018-2; 4.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. 1. izreke utvrđeno je da tuženica nema prema tužiteljici prava i obveze zaštićenog najmoprimca iz ugovora o najmu stana koji su 31. siječnja 2001. sklopili tuženica i pravni prednik tužiteljice S. K. Z. , P.Z. . Istom presudom u toč. 2. izreke ...

29
Gž 2238/2017-2; 29.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u toč. I. rješenja o ovrsi javnog bilježnika V. Z. kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 3.417,45 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedinačne mjesečne iznose od dospjelosti do isplate i naknaditi ...

30
Gž 1831/2016-2; 6.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I., II. i III. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je ista zaštićeni najmoprimac na stanu u A3 , površine 84 m2, koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na čest. 3473 kao z.k. tijelo 1 u z.k.ul. 5465 k.o. Split i donošenja presu ...

31
Gž 734/2018-2; 9.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da se ugovor o najmu stana koji je ovjeren po javnom bilježniku 23. ožujka 2000. pod brojem: OV-1730/2000 temeljem kojeg tuženik kao zaštićeni najmoprimac koristi stan na IV katu stambene zgrade u A7 ...

32
Gž 2208/2018; 17.4.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I 1. Utvrđuje se da je tužitelj G. Š. stekao pravo koristiti u svojstvu zaštićenog najmoprimca stan površine 75,00 m2 koji se nalazi u prizemlju kuće na adresi A6 , a koji stan se sastoji od dvije sobe, kuhinje, djevoja ...

33
Gž 1275/2017; 12.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj 16 P-2973/15-8 od 31. svibnja 2017. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice M. G. iz A1 , protiv tužene B. V. iz A3 , kojim je traženo da joj tužena isplati iznos od 35 ...

34
Gž 3244/2017; 1.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: 1. Utvrđuje se da tuženik M. S. iz Z., K. M. 3, OIB: … nema pravo na zaštićenu najamninu za peterosobni stan na trećem katu ukupne površine 159,45 čm, a koji posebni dio je neodvojivo povezan sa suvlasničkim di ....

35
Gž 5481/2017; 30.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za donošenje presude kojom se nadomješta ugovor o kupnji stana (toč. I izreke), odbijen je eventualno kumulirani tužbeni zahtjev za donošenje presude koja zamjenjuje ugovor o najmu stana (toč. II izreke), odbijen je protutužbeni zahtjev za ise...

36
Gž 889/2017-2; 18.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 114.000,00 kn te da joj naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 11.214,30 kn sve sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana presuđenja pa do isplate. Istom presudom tužiteljica je odbijena s preostalim dijelom ...

37
Gž 889/2017; 18.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužiteljici isplati iznos od 114.000,00 kn te da joj naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 11.214,30 kn sve sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana presuđenja pa do isplate. Istom presudom tužiteljica je odbijena s preostalim dijelom ...

38
Gž-935/2016-2; 22.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

39
Gž-1460/17-2; 4.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I izreke usvojen je tužbeni zahtjev tužitelja kojom je naloženo tuženiku da s tužiteljem zaključi Ugovor o kupoprodaji stana u Z., S. 16 ili da će taj Ugovor nadomjestiti pobijana presuda. Točkom II izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju parnični trošak u...

40
Gž-121/17-2; 19.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja, toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev kojim se nalaže tuženici predati stan broj 4, površine 30,02 m2, u prizemlju (koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe i predsoblja) i koji se nalazi u zgradi, Z. z. 2 u Zagrebu, izgrađenoj na k.č.br. 3950/4 k.o. B. koja odg...

41
Gž-209/2017-2; 2.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je:

42
Gž 5279/2016-2; 14.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda prihvaćen je tužbeni zahtjev za donošenje presude kojom se zamjenjuje ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom sadržaja navedenog u izreci (toč. I izreke), te je naloženo tuženicima naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 7.056,25 kn (toč. II izre...

43
Gž-1972/13-3; 7.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži utvrditi da su drugotuženici prestala prava i obveze najmoprimca na stanu u Z., T. cesta 31, koji se nalazi u suterenu, površine 23,93 m2, a koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija, kao i da se naloži drugotuženici da s...

44
Gž-1456/16-2; 22.12.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice kojim traži da ta presuda nadomjesti Ugovor o kupoprodaji stana u L., K. II/4-13, površine 73,50 m2 za cijenu od 5.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna.

Broj odluke: Gž-1456/16-2

45
Gž-1559/14; 14.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

46
Gž-856/13; 18.5.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je:

47
Gž-1423/16-2; 10.5.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi donošenja presude koja zamjenjuje (pravilno: nadomješta) ugovor o kupoprodaji stana u Z., Z. K. 3/5, ulaz 3. V kat desno, stan broj 73, ukupne površine 96,71 m2, sadržaja pobliže opisanog u toč. I izreke (toč. I izreke). Odbijen je i...

48
Gž .388/15; 10.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je:

Broj odluke: Gž.388/15

49
Gž-7/16-2; 19.1.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijena je tužiteljica s tužbenim zahtjevom da se tuženima naloži predaja u posjed nekretnine, kao i da joj tuženi naknade parnični trošak, sadržaja sve kako je pobliže opisano pod točkom I. izreke. Naloženo je tužiteljici da I.tuženoj naknadi parnični trošak u iznosu od...

50
Gž-1830/13-2; 7.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, stavkom 1. izreke, naloženo je prvo i drugotuženicama iseljenje iz stana u Z., A. J. 28, II kat, površine 51,00 m2, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, smočnice i predsoblja te predaja stana slobodnog od osoba i stvari u posjed tužitelju te ujedno tužitelju naknadi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a