Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
ŽS Ri R 20/1999; 1.1.1999 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "Slijedom toga na strani predloženika nisu ispunjene pretpostavke za njegov prisilni smještaj u psihijatrijskoj ustanovi, a one predviđene odredbom iz čl. 22. st. 1. ZZODS. Naime, iz svega navedenog p ...

2
ŽS Ri R 292/1999; 1.1.1999 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Otpust i smještanje u socijalnu ustanovu

3
ŽS Ri Os 393/1998; 1.1.1998 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "Iz službene zabilješke u spisu kaznenoga suda od 6. listopada 1998.g. proizlazi da je sa tim danom kazneni sud obaviješten po pročeniku odjela Klinike za psihijatriju KBC Rijeka, da je D.M. pobjegao ...

4
ŽS Ri Os 441/1998; 1.1.1998 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: "Iz spisa predmeta proizlazi da je dana 3. lipnja 1998.g. donesena presuda kaznenoga suda u kojoj je utvrđeno da je A.O. u stanju neubrojivosti počinio kazneno djelo protiv slobode i prava čovjeka i g ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a