Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Gž 682/2021-2; 6.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "Nalaže se tuženiku Republika Hrvatska da tužitelju T. B. isplati iznos od 50.000,00 kn zajedno sa zateznom kamatom od 9. prosinca 2013. do isplate te da mu nadoknadi parnični trošak u iznosu od 13.562,50 kn zajedno sa zateznom k ...

2
Gž 415/2021-2; 4.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužitelju Ž. K. iznos 36.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 25. listopada 2014. godine do isplate te mu naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu 11.193,75 kn sa zateznim kamatama koje teku od ...

3
Gž Ovr 163/2019-2; 14.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave koju predstavlja pravomoćna i izvršna presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu broj K-487/17-8 od 12. listopada 2017. radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 95.531,00 kn sa zateznim kamatama i troškovima postupka kako je to od...

4
Gž 1264/2019-2; 20.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženici da tužitelju plati iznos od 15.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 30. listopada 2014. godine do isplate te da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 6.118,75 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 22. svibnja 2019. ...

5
Gž 418/2018-3; 22.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženici R. H., OIB: … isplatiti tužitelju I. Š. iz K., OIB: … iznos od 15.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 8. travnja 2013. do 31. srpnja 2015. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja ...

6
Gž R 372/2019-2; 2.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da mu tužena na ime dodatka za rad na terenu isplati iznos od 4.650,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom bez određenja početka tijeka. Točkom II izreke naloženo je tužitelju da naknadi tuženoj parnični trošak u i...

7
Gž 3069/2017-2; 11.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženici da isplati tužitelju na ime naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 55.000,00 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 4. travnja 2013. do isplate po stopi od 12 % godiš...

8
Gž 788/2018-2; 9.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj i tuženiku A. Ć. da tužitelju Z. M. na ime naknade štete solidarno isplate iznos od 31.500,00 kuna sa zateznom kamatom i to tuženica Republika Hrvatska tekućom od 1. 12. 2010. do 30. ...

9
Gž 632/2018-2; 29.1.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja J. T. koji glasi: "Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da na ime naknade štete isplati tužitelju J. T. , OIB: B1 , iz A1 iznos od 465.000,00 kn sa zakonsk ...

10
Gž 2351/2017-2; 18.12.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda pod toč.I izreke određen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja postupka koji se kod Europskog suda za ljudska prava vodi pod brojem Aplikacija broj 29622/16 od 23. svibnja 2016. Toč.II izreke određeno je da će se prekinuti postupak...

11
Gž-2902/15-2; 26.8.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je zahtjev tužiteljice radi naknade štete u iznosu od 31.750,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 13. srpnja 2012.g. do isplate pa je pobijanom toč.I/izreke rješenja obvezana naknaditi tuženoj prouzročeni parnični trošak u iznosu od 9.000,00 kn.

12
Gž-2395/13-2; 4.11.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu štete u iznosu od 210.000,00 kn, dok je u toč. II. izreke naloženo tužitelju naknaditi tuženiku parnični trošak u iznosu od 46.250,00 kn.

13
Gž.427/10-2; 10.5.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev u uvodu naznačenih tužitelja koji su tražili da tužena svakome od njih na ime pripadajuće razlike otpremnine isplati iznos koji će se utvrditi po provedenom financijsko knjigovodstvenom vještaku i to sa zakonskom zateznom kamatom na ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a