Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Gž 654/2016-2; 28.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Varaždinu broj P-415/13-23 od 22.siječnja 2016.g. u toč. I izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži da joj tuženik R. H. naknadi štetu u iznosu od 19.215,00 kn sa zateznim kamatama računatim od 12.rujna 2006.g. do isplate. Točkom II izreke cit ...

2
Gž Ovr-336/16-2; 20.4.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pozvana je D. B. kao nasljednica pok. ovršenika D. B. preuzeti prekinuti ovršni postupak te je određeno da se pozivanjem nasljednice ovršni postupak nastavlja.

3
Gž-115/16-2; 23.2.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.I/izreke pobijanog rješenja prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim, a toč.II/izreke je odredio da će po pravomoćnosti pobijanog rješenja predmet ustupiti stvarno nadležnom - Trgovačkom sudu u Rijeci.

4
Gž-3248/14-2; 14.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženik isplati na ime neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti iznos od 3.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od podnošenja odštetnog zahtjeva do isplate, toč.II izreke tužit...

5
Gž-1207/15-2; 1.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju s osnove naknade neimovinske štete iznos od 3.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 29. listopada 2009. g. do isplate, dok je u toč. II. izreke odbijen zahtjev tužitelja u iznosu od 4.360,00 kn.

6
Gž Ovr-589/15-2; 26.8.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha u ovoj ovršnoj stvari na plaći ovršenika te su ukinute do sada provedene ovršne radnje.

7
Gž-180/15-2; 22.1.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom rješenjem u toč. I/ izreke naloženo je Republici Hrvatskoj, OIB: 18683136487, da odvjetničkom društvu B. i partneri d.o.o. iz Z., Trg P. S. 6, isplati iznos od 128,00 kuna, u roku od 30 dana, dok je u toč. II/ izreke s preostalim dijelom zahtjeva za isplatu iznosa od 1.250,00 kn navedeno o...

8
Gž-5127/12-2; 3.7.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I/ izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja da se naloži tuženici isplatiti tužitelju s osnova naknade štete iznos od 233.436,20 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe pa do isplate kao i da mu plati parnični trošak sve u roku od 1...

9
Gž.2957/12-2; 7.11.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u sporu između tužitelja B. K. iz H., V. 1, zastupanog o punomoćnici S. B., odvjetnici iz Z., protiv tuženika E. O. d.d., Ulica grada V. 282, Z., zastupanog po OD G. & P., odvjetnicima iz Z., Pisarnica V., radi naknade štete, naloženo je Republici Hrvatskoj platiti na teret drž...

10
Gžx.144/11-2; 25.1.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženicima da su dužni solidarno isplatiti tužitelju iznos od 2.936,78 € s kamatom po stopi koju na devizne štedne uloge građana u € isplaćuju poslovne banke u mjestu isplate, tekućom od 25. srpnja 2003. g. do 31. prosinca 2007. g., a od 01. prosinca 2...

11
Gž.3718/11-5; 23.1.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev odvjetnice S. B. da joj Republika Hrvatska isplati iznos od 5.139,99 kn na ime troškova izbivanja iz pisarnice i troškova putovanja, zbog delegacije spisa.

12
Gž.1336/10-2; 30.3.2011 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanim dijelom prvostupanjskog rješenja, stavak I izreke, konstatirano je povlačenje tužiteljeve tužbe.

13
Gž.486/10-2; 4.5.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o osiguranju određeno je prisilno zasnivanje založnog prava na osN. ovršne isprave - rješenja Ministarstva, Područnog ureda V., Ispostave V., Klasa: UP/I-415-02/09-01/2374, Ur.br.513-07-05-04/09-01 od 17.studenog 2009.g., radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osigur...

14
Gž.406/10-2; 22.4.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev punomoćnice tužiteljice za naknadu troškova, kao neosnovan.

15
Gž.306/10-2; 1.4.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku da je dužan isplatiti tužiteljici s osnove naknade štete iznos od 18,19 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. ožujka 2009. g. pa do isplate, dok je u toč. II. izreke tužiteljica odbijena s preostalim dijelom tužbenog zahtjeva.

16
Gž.1212/09-2; 15.1.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I izreke utvrđeno je da je s danom 12. ožujka 2009.g. prestala obveza uzdržavanja tužitelja u odnosu na tuženu V. K. i tuženu T. K., a koja obveza je utvrđena pravomoćnom presudom Općinskog suda u Novom Marofu br.P.159/97. od 17. studenog 1997.g. Toč.II izreke tužene ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a