Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Gž 1102/2020-3; 23.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da je odgovarajući suvlasnički dio nekretnine tužitelja 1. N. M. L. i tužitelja 2. M. M. L., kao uknjiženih suvlasnika posebnog dijela zgrade označene kao č.zgr. 763, Z.U. 674 K.O. S. i baš dijela prizemlja, kata i tav...

2
Gž Zk 232/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagateljice od 11. ožujka 2019. i potvrđeno je rješenje toga suda posl. br. Z2991/19-2 od 27. veljače 2019. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane temeljem čl. 127. st. 1. Zakon...

3
Gž 451/2019-2; 26.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da su I-tužiteljica R. M. OIB: B1 iz A1 i II-tužitelj A. M. OIB: B2 iz A1 , s osnova prava vlasništva stana upisanog u knjizi položenih ugovora stekli vlasništvo cijele ...

4
Gž Zk 270/2018-2; 10.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice te je potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj Z-4837/2018 od 7. ožujka 2018. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija predlagateljica ne navodeći zakonske žalbene razloge, ali sadržajem žalbe ukazuje na žalbeni razlog pogre ...

5
Gž 1711/2017-3; 22.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženiku G. B. , A3 , OIB B2 , isplatiti tužitelju I. H. iz A1 , OIB B1 , na iznos od 2.209.639,60 kn zakonsku zateznu kamatu koja teče od dana ...

6
Gž 269/2017-2; 12.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku G. U. da prvotužitelju M. B. iz A1 , OIB: B1 isplati iznos od 18.059.376,43 kn a drugotužiteljici Z. P. iz A4 , OIB: 51 ...

7
Gž Zk 428/2016-2; 23.10.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice podnesen preporučeno 23. lipnja 2016., te je potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda pod brojem: Z-4479/14 od 09. lipnja 2016. Ujedno je istim rješenjem naloženo brisanje plombe prigovora pod brojem Z-2891...

8
Gž Zk 621/2016-2; 6.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagatelja upisa i potvrđuje rješenje ovog suda poslovni broj Z-278/11-Vis od 11. ožujka 2014. godine. II. Zabilježit će se odbijanje prigovora predlagatelja upisa po službenoj dužnosti u Z.U.5640 K.O. Vis. III. Nala .....

9
Gž-2584/14-2; 5.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice kojim traži da joj tuženik na ime naknade štete isplati iznos od 12.210,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 27. studenog 2009. g. do isplate, kao i zahtjev za naknadu troškova postupka, dok je u toč. II. izreke tužiteljica...

10
Gž-3041/11-5; 10.5.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem djelomično je usvojen (toč.1. izreke), dok je djelomično odbačen prijedlog predlagatelja (toč.2.), kojim je isti tražio upis brisanja zabilježbe da za dogradnju kuće br. 8 na adresi D. Z. 32, Z., upisano u z.k.ul. br. 6591 k.o. G. Z., čk.br. 4688/12, oznak...

11
Gž.5468/11-2; 30.1.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke određena je po službenoj dužnosti provedba u zemljišnoj knjizi temeljem prijavnog lista i kopije plana Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Varaždin Ispostave Novi Marof od 30. kolovoza 2011.g. klasa UP/I-932/07/11-01/222 ur. Broj 378-11-...

12
Gž.838/09-2; 24.8.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, a kojim je isti tražio da je tuženik dužan dozvoliti da se izvrši cijepanje čkbr. 8 u k.o. K. i to radi formiranja nove samostalne čestice zemlje, čkbr. 8/2 u površini od 94 m2, na kojoj je u naravi izgrađena trafostan...

13
Gž.655/09-2; 14.8.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanom toč. I/izreke prvostupanjskog rješenja određena je uknjižba promjene adrese predlagateljice u zk.ul.2535 k.o. V..

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a