Poredano po:

Broj dokumenata: 146

1
Kž 347/2021-4; 12.1.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinski sud u Virovitici odbio je prijedlog branitelja opt. Š.H., odvjetnika I. V. iz K., za izdvajanje iz sudskog spisazapisnika o ispitivanju osumnjičene Š. H. kod Policijske postaje Križevci od 11. studenog 2019. i audio-video snimke ispitivanja osumnjičenice od 11. studen...

2
Kž 327/2021-7; 22.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Vinkovcima proglasio je krivim optuženika M. J. zbog tri kaznena djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz čl. 139. st. 3. u svezi st. 2. KZ/11., te mu za svako kazneno djelo temeljem čl. 139. st. 3. KZ/11. utvrdio kazne zatvora u trajanju od 7 (sedam ...

3
Kž 258/2021-2; 21.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Pazinu proglasio je krivom okrivljenu M. B. za počinjenje kaznenog djela protiv časti i ugleda - uvredom iz članka 147. stavka 2. u svezi stavka 1. KZ/11. 2. Za počinjeno kazneno djelo okrivljena M. B. osuđena je na novčanu kaznu u visini o ...

4
Kž 273/2021-2; 8.12.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinski sud u Osijeku temeljem čl. 453. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - u daljnjem tekstu: ZKP/08.) oslobodio je opt...

5
Gž 1526/2021-2; 4.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 59.150,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 17. srpnja 2020. do isplate po stopi pobliže određenoj u izreci te naknaditi tužitelju parnične troškove u iznosu od 7.191,50 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od 20. srpnja 2...

6
Gž 1076/2021-2; 1.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 25.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od podnošenja tužbe tj. 4. kolovoza 2014. pa do isplate te da joj naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 2.525,00 kn sa zateznom kamatom od dana presuđenja pa do ispla...

7
Gž Ovr 269/2021-2; 24.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Vinkovcima - Stalna služba u Županji broj Ovr-189/2021-2 od 6. travnja 2021. određeno je osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja Republike Hrvatske prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja D. T. upisanoj u zk. uložak ...

8
Kž 92/2021; 9.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Sisku broj Kv-191/19 (K-176/16) od 26. svibnja 2020., na temelju članka 123. stavak 1. točka 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., ...

9
Kž 74/2021-5; 22.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda u Sisku broj Kov-81/2021 od 3. ožujka 2021. na temelju članka 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/...

10
Kž 50/2021-5; 18.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Sisku broj Kv-105/20-4 (Kov-234/19) od 28. listopada 2020., na temelju članka 43. stavak 3. KZ/11 okrivljeniku I. Z. , neplaćena novčana kazna izrečena presudom Općinskog suda u Sisku broj Kov-234/19 od 25. srpnja 2019., koja je postala pravomoćn .....

11
KŽ 207/2020; 11.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom 1. optuženika A. K. i 2. optuženica A. I. oglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštene proizvodnje i promet drogama iz članka 190. stavak 2. KZ/11 te su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od 3 godine, svaki. Temeljem ...

12
Gž Ovr 122/2021-2; 10.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha pljenidbom i prijenosom novčane tražbine na način da je naloženo Financijskoj agenciji izdati nalog bankama da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na...

13
Kž 103/2021-7; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu od 1. veljače 2021., broj: Kv-eu-2/2019-23 pod toč. I. izreke na temelju članka 77. stavak 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske Unije ("Narodne novine" broj 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 - dalje u tekstu: ZP...

14
Kž 63/2021-7; 3.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, od 25. rujna 2020., broj: 11. K-1315/17-12, optuženi R. Ž. je na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 12 ...

15
Kž 109/2021-6; 1.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj K-562/2017- od 28.rujna 2020. temeljem odredbe čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19, dalje u tekstu: ZKP/08) optuženik F. A. oslobođen je optužbe da .....

16
Kž 46/2021-6; 1.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Bjelovaru broj K-419/2017-47 od 28. listopada 2020. godine, optuženik S. M. iz Nove Rače, s ostalim osobnim podacima, kao u izreci pobijane presude, proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa - izazivanjem prometne nesr ...

17
Kž 104/2021-6; 26.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Vukovaru je presudom poslovni broj K-29/2019 od 21. prosinca 2020., temeljem odredbe čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 u daljnjem tekstu ZKP/08) oslobodi...

18
Kž 68/2021-8; 23.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom poslovni broj K-226/2018 od 26. listopada 2020. okrivljeni I. S. oglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine teškom krađom iz čl. 229. st. 1. t. 1. u svezi s čl. 228. st. 1. KZ/11, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. .....

19
Kž 84/2021-6; 22.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj 7K-2000/2020-14 od 15.prosinca 2020. oglašen je krivim optuženik M. Š. da je počinio kazneno djelo protiv imovine - teška krađa iz čl. 229. st. 1. t. 1. u vezi s čl. 228. st. 1.KZ/11, te čl. 52.KZ/11, a kažnjivo po čl. 229. st. ...

20
Kž 276/2020-3; 16.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku 20. kolovoza 2020., broj K-477/2018. okrivljenik I. Đ. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja, opisano u članku 139. stavak 3. u vezi stavka 2, pa mu je tom presudom, utvrđena kazna zatvora u t ...

21
Kž 7/2021-7; 12.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu broj: 13 K-148/2017-16 od 28. listopada 2020. godine, optuženik I. L. iz Karlovca, s ostalim osobnim podacima, kao u izreci pobijane presude, proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode -prijetnjom , opisano i kažnjivo ...

22
Kž 36/2021-5; 11.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Varaždinu poslovni broj: 10 K-403/20-27 od 15. prosinca 2020. proglasio je krivim optuženika I. P. zbog počinjenja kaznenog djela prijetnje, opisanog u članku 139 stavak 2 i 3 KZ/11 za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i kaznenog d ...

23
Kž 252/2020-7; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj: K-1901/20-10 od 28. listopada 2020. optuženi L. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, činjenično opisano u izreci pobijane presude, pa mu je na ......

24
Kž 24/2021-3; 2.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu pod točkom I izreke su na temelju članka 98. stavak 1., 5. i 6. u vezi s člankom 98. stavak 1. i 2. točke 1., 2., 4., 5. i 9. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145...

25
Kž 26/2021-3; 2.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu pod točkom I izreke je na temelju članka 127. stavak 4. i članka 131. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13; 152/14, 70/17 i 126/19; u daljnjem tekstu: ...

26
Kž 232/2020-7; 1.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj: K-1942/2020-13 od 3. studenoga 2020. optuženi J. V. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja iz članka 139. stavak 2. KZ/11, činjenično opisano u izreci pobijane presude, pa je na teme ...

27
Kž 318/2020-3; 1.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, temeljem članka 453. ZKP/08, okrivljenik I. Ž. , sin I. Ž. i I. , rođene P. , rođen 16. lipnja 1984. u Rijeci, nepoznatog prebivališta i boravišta, državljanin RH, pomorac, neoženjen, bez djece, neosuđivan, oslobođen je od optužbe da bi počinio kazneno djelo protiv ...

28
Kž 322/2020-6; 1.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Protiv pobijane presude žalbu je uložio privatni tužitelj V. S. po punomoćniku B. P. , odvjetniku iz Rijeke i to zbog troškova postupka premda je okrivljena proglašena krivom zbog obje točke inkriminacije, sud u izreci ne navodi da je dužna snositi i troškove privatnog tužitelj ...

29
Kž 947/2021-3; 25.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku broj: K-596/2018 od 29. listopada 2020., pod točkom I.), okrivljeni D. C. , temeljem odredbe članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („NN“ 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13., 145/13., 152/14, 70/17 i 126/19, dalje: ZKP/08), je o ...

30
Kž 940/2020-6; 25.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni S. Ć. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz člana 293. stav 1. KZ/97, činjenično opisano izrekom te presude, te mu je na temelju istog zakonskog propisa izrečena kazna zatvora 6 (šest) mjeseci i po članu 67. KZ/97 i ...

31
Kž 8/2021-3; 20.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Zadru je na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19; u daljnjem u tekstu: ZKP/08) optuženog Z. T. oslobo ...

32
Kž 15/2021-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Velikoj Gorici na temelju odredbe čl. 131. st. 3. u svezi s čl. 127. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („NN“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08) produljen je istražni zat...

33
Kž 937/2020-4; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Velikoj Gorici, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), oslobodio je od optužbe optuženu D. M. ...

34
Kž 966/2020-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem na temelju člana 518. stav 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), odbačen je zahtjev odvjetnika J. S. za izvanredno preispitivanje pra ...

35
Kž 970/2020-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Splitu broj: K-1237/2019 od 15. rujna 2020., a objavljene 18. rujna 2020., okrivljeni S. F. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela napada na službenu osobu iz čl. 315. st. 4. u vezi sa st. 1. KZ/11, činjenično opisano izrekom te presu ...

36
Kž 10/2021-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru optuženi I. Ž. je proglašen krivim za počinjenje dva kaznena djela protiv javnog reda - prisile prema službenoj osobi u pokušaju, opisana i kažnjiva po čl. 314. st. 2. u vezi sa st. 1. i sa čl. 34. st. 1. KZ/11 i za kazneno djelo protiv osobne slobode - .....

37
Kž 910/2020-4; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Zlataru optuženom Z. H. je radi ometanja reda na raspravi 14. rujna 2020. izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna koju je obvezan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravomoćnosti ovog rješenja, a ako u ovom roku imenovani ne plati novčanu ka ...

38
Kž 945/2020-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na temelju članka 355. stavak 1. točka 3. ZKP/08, obustavljen je kazneni postupka protiv okrivljenog T. B. zbog kaznenih djela iz članka 139. stavak 2. KZ/11 i članka 140. stavak 2. KZ/11 povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zagr ...

39
Kž 483/2020-6; 15.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Pazinu rješenjem izvanraspravnog vijeća poslovni broj K-123/2020 (Kv-258/2020) od 3. studenog 2020. u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv okrivljenika A. V. i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 243. st. 1. KZ/11 i dr., pod toč. 1. izreke na temelju čl. 98. st. 2 ...

40
Kž 1/2021-4; 12.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru broj 92K-598/20 od 9. studenoga 2020. godine, sukladno odredbi članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine“ broj: 152/2008., 76/2009., 80/2011., 121/2011., 91/2012., 143/2012., 56/2013., 152/14., 70/17., 126/19. - nadalje ZKP/08), optuže...

41
Kž 473/2020-7; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, pod toč. I. i II. izreke, na temelju članka 86. stavka 1. u vezi članka 10. stavka 1. i stavka 2. točka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 125/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 15...

42
Kž 933/2020-3; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru broj K-58/2019 od 01. rujna 2020. su 1. okrivljeni S. K. , 2. okrivljeni R. B. , 3. okrivljena R. K. i 4. okrivljeni O. L. proglašeni krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađa - opisano i kažnjivo po članku 228. ...

43
Kž 958/2020-2; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem privatna tužba privatnog tužitelja Ž. K. protiv optuženog M. K. zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda - kleveta - iz članka 149. stavak 1. KZ/11 odbačena je kao nepravovremena. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio privatni tužitelj Ž. K. ...

44
Kž 960/2020-3; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim optuženog P. V. zbog počinjenja tri kaznena djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavak 3. u vezi sa stavkom 2. KZ/11. na štetu svoje snahe M. V. i na štetu policijskih službenika J. S. i M. M. ...

45
Kž 916/2020-3; 28.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, činjenično opisano izrekom te presude, optuženi T. Š. na temelju čl. 453. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) oslobođen je optužb ......

46
Kž 249/2020-2; 16.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku na temelju odredbe članka 344. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - u daljnjem tekstu ZKP/08) odbačena je optužnica oštećenice kao tužiteljice Ste...

47
Kž 915/2020-2; 14.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Splitu broj K-539/2015 od 8. listopada 2020. temeljem čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08) okrivljeni Ž. P. ...

48
Kž 438/2020-6; 4.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola rješenjem optužnog vijeća poslovni broj: Kov-257/2020 od 13. studenog 2020. na temelju odredbe čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje ...

49
Gž 461/2020-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženici A. S. , iz A3 , OIB B2 , da na ime popravljanja neimovinske štete u roku od 15 dana isplati tužitelju novčani iznos od 15.000,00 kn ...

50
Kž 433/2020-6; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Pazinu poslovni broj PuK-304/2019-6 (ranije K-838/2015), Kv-239/2020 od 2.listopada 2020. u postupku preispitivanja izvršavanja rada za opće dobro prema osuđeniku D. T. opozvano je izvršavanje rada za opće dobro na slobodi u trajanju od 488 sati rada, te je određen ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a