Poredano po:

Broj dokumenata: 120

1
Gž Ovr 269/2021-2; 24.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Vinkovcima - Stalna služba u Županji broj Ovr-189/2021-2 od 6. travnja 2021. određeno je osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja Republike Hrvatske prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja D. T. upisanoj u zk. uložak ...

2
Gž Ovr 122/2021-2; 10.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi određena je ovrha pljenidbom i prijenosom novčane tražbine na način da je naloženo Financijskoj agenciji izdati nalog bankama da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na...

3
Kž 63/2021-7; 3.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, od 25. rujna 2020., broj: 11. K-1315/17-12, optuženi R. Ž. je na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 12 ...

4
Kž 109/2021-6; 1.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Puli-Pola poslovni broj K-562/2017- od 28.rujna 2020. temeljem odredbe čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19, dalje u tekstu: ZKP/08) optuženik F. A. oslobođen je optužbe da .....

5
Kž 46/2021-6; 1.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Bjelovaru broj K-419/2017-47 od 28. listopada 2020. godine, optuženik S. M. iz Nove Rače, s ostalim osobnim podacima, kao u izreci pobijane presude, proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa - izazivanjem prometne nesr ...

6
Kž 104/2021-6; 26.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Vukovaru je presudom poslovni broj K-29/2019 od 21. prosinca 2020., temeljem odredbe čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 u daljnjem tekstu ZKP/08) oslobodi...

7
Kž 68/2021-8; 23.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom poslovni broj K-226/2018 od 26. listopada 2020. okrivljeni I. S. oglašen je krivim da je počinio kazneno djelo protiv imovine teškom krađom iz čl. 229. st. 1. t. 1. u svezi s čl. 228. st. 1. KZ/11, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. .....

8
Kž 84/2021-6; 22.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj 7K-2000/2020-14 od 15.prosinca 2020. oglašen je krivim optuženik M. Š. da je počinio kazneno djelo protiv imovine - teška krađa iz čl. 229. st. 1. t. 1. u vezi s čl. 228. st. 1.KZ/11, te čl. 52.KZ/11, a kažnjivo po čl. 229. st. ...

9
Kž 276/2020-3; 16.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku 20. kolovoza 2020., broj K-477/2018. okrivljenik I. Đ. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja, opisano u članku 139. stavak 3. u vezi stavka 2, pa mu je tom presudom, utvrđena kazna zatvora u t ...

10
Kž 7/2021-7; 12.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Karlovcu broj: 13 K-148/2017-16 od 28. listopada 2020. godine, optuženik I. L. iz Karlovca, s ostalim osobnim podacima, kao u izreci pobijane presude, proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode -prijetnjom , opisano i kažnjivo ...

11
Kž 252/2020-7; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj: K-1901/20-10 od 28. listopada 2020. optuženi L. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11, činjenično opisano u izreci pobijane presude, pa mu je na ......

12
Kž 26/2021-3; 2.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu pod točkom I izreke je na temelju članka 127. stavak 4. i članka 131. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13; 152/14, 70/17 i 126/19; u daljnjem tekstu: ...

13
Kž 318/2020-3; 1.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, temeljem članka 453. ZKP/08, okrivljenik I. Ž. , sin I. Ž. i I. , rođene P. , rođen 16. lipnja 1984. u Rijeci, nepoznatog prebivališta i boravišta, državljanin RH, pomorac, neoženjen, bez djece, neosuđivan, oslobođen je od optužbe da bi počinio kazneno djelo protiv ...

14
Kž 322/2020-6; 1.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Protiv pobijane presude žalbu je uložio privatni tužitelj V. S. po punomoćniku B. P. , odvjetniku iz Rijeke i to zbog troškova postupka premda je okrivljena proglašena krivom zbog obje točke inkriminacije, sud u izreci ne navodi da je dužna snositi i troškove privatnog tužitelj ...

15
Kž 232/2020-7; 1.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu poslovni broj: K-1942/2020-13 od 3. studenoga 2020. optuženi J. V. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnja iz članka 139. stavak 2. KZ/11, činjenično opisano u izreci pobijane presude, pa je na teme ...

16
Kž 947/2021-3; 25.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku broj: K-596/2018 od 29. listopada 2020., pod točkom I.), okrivljeni D. C. , temeljem odredbe članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („NN“ 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13., 145/13., 152/14, 70/17 i 126/19, dalje: ZKP/08), je o ...

17
Kž 940/2020-6; 25.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom okrivljeni S. Ć. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz člana 293. stav 1. KZ/97, činjenično opisano izrekom te presude, te mu je na temelju istog zakonskog propisa izrečena kazna zatvora 6 (šest) mjeseci i po članu 67. KZ/97 i ...

18
Kž 8/2021-3; 20.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Zadru je na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19; u daljnjem u tekstu: ZKP/08) optuženog Z. T. oslobo ...

19
Kž 945/2020-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, na temelju članka 355. stavak 1. točka 3. ZKP/08, obustavljen je kazneni postupka protiv okrivljenog T. B. zbog kaznenih djela iz članka 139. stavak 2. KZ/11 i članka 140. stavak 2. KZ/11 povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zagr ...

20
Kž 966/2020-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem na temelju člana 518. stav 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), odbačen je zahtjev odvjetnika J. S. za izvanredno preispitivanje pra ...

21
Kž 970/2020-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Splitu broj: K-1237/2019 od 15. rujna 2020., a objavljene 18. rujna 2020., okrivljeni S. F. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela napada na službenu osobu iz čl. 315. st. 4. u vezi sa st. 1. KZ/11, činjenično opisano izrekom te presu ...

22
Kž 10/2021-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru optuženi I. Ž. je proglašen krivim za počinjenje dva kaznena djela protiv javnog reda - prisile prema službenoj osobi u pokušaju, opisana i kažnjiva po čl. 314. st. 2. u vezi sa st. 1. i sa čl. 34. st. 1. KZ/11 i za kazneno djelo protiv osobne slobode - .....

23
Kž 910/2020-4; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Zlataru optuženom Z. H. je radi ometanja reda na raspravi 14. rujna 2020. izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna koju je obvezan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravomoćnosti ovog rješenja, a ako u ovom roku imenovani ne plati novčanu ka ...

24
Kž 937/2020-4; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Velikoj Gorici, na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08), oslobodio je od optužbe optuženu D. M. ...

25
Kž 15/2021-3; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Velikoj Gorici na temelju odredbe čl. 131. st. 3. u svezi s čl. 127. st. 4. Zakona o kaznenom postupku („NN“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08) produljen je istražni zat...

26
Kž 483/2020-6; 15.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Pazinu rješenjem izvanraspravnog vijeća poslovni broj K-123/2020 (Kv-258/2020) od 3. studenog 2020. u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv okrivljenika A. V. i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 243. st. 1. KZ/11 i dr., pod toč. 1. izreke na temelju čl. 98. st. 2 ...

27
Kž 1/2021-4; 12.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru broj 92K-598/20 od 9. studenoga 2020. godine, sukladno odredbi članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine“ broj: 152/2008., 76/2009., 80/2011., 121/2011., 91/2012., 143/2012., 56/2013., 152/14., 70/17., 126/19. - nadalje ZKP/08), optuže...

28
Kž 473/2020-7; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, pod toč. I. i II. izreke, na temelju članka 86. stavka 1. u vezi članka 10. stavka 1. i stavka 2. točka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 125/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - Odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 15...

29
Kž 958/2020-2; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem privatna tužba privatnog tužitelja Ž. K. protiv optuženog M. K. zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda - kleveta - iz članka 149. stavak 1. KZ/11 odbačena je kao nepravovremena. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio privatni tužitelj Ž. K. ...

30
Kž 960/2020-3; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinski sud u Osijeku proglasio je krivim optuženog P. V. zbog počinjenja tri kaznena djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavak 3. u vezi sa stavkom 2. KZ/11. na štetu svoje snahe M. V. i na štetu policijskih službenika J. S. i M. M. ...

31
Kž 933/2020-3; 11.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog suda u Zlataru broj K-58/2019 od 01. rujna 2020. su 1. okrivljeni S. K. , 2. okrivljeni R. B. , 3. okrivljena R. K. i 4. okrivljeni O. L. proglašeni krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađa - opisano i kažnjivo po članku 228. ...

32
Kž 916/2020-3; 28.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, činjenično opisano izrekom te presude, optuženi T. Š. na temelju čl. 453. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) oslobođen je optužb ......

33
Kž 249/2020-2; 16.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku na temelju odredbe članka 344. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - u daljnjem tekstu ZKP/08) odbačena je optužnica oštećenice kao tužiteljice Ste...

34
Kž 915/2020-2; 14.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Splitu broj K-539/2015 od 8. listopada 2020. temeljem čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08) okrivljeni Ž. P. ...

35
Kž 438/2020-6; 4.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Puli-Pola rješenjem optužnog vijeća poslovni broj: Kov-257/2020 od 13. studenog 2020. na temelju odredbe čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje ...

36
Gž 461/2020-2; 1.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženici A. S. , iz A3 , OIB B2 , da na ime popravljanja neimovinske štete u roku od 15 dana isplati tužitelju novčani iznos od 15.000,00 kn ...

37
Kž 433/2020-6; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Pazinu poslovni broj PuK-304/2019-6 (ranije K-838/2015), Kv-239/2020 od 2.listopada 2020. u postupku preispitivanja izvršavanja rada za opće dobro prema osuđeniku D. T. opozvano je izvršavanje rada za opće dobro na slobodi u trajanju od 488 sati rada, te je određen ...

38
Kž 435/2020-6; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Općinski sud u Puli - Pola rješenjem optužnog vijeća poslovni broj Kov-263/2020 od 17. studenog 2020., primjenom odredbe čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, produljuje mjeru istražnog zatvora okrivljeniku D. D. , a to nakon podizanja optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Puli br. KO-DO-11 ...

39
Kž 429/2020-7; 26.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli - Pola, u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženog M. K. , zbog počinjenja u stanju neubrojivosti tri protupravna djela protiv osobne slobode, prijetnjom iz članka 139. stavka 2. KZ/11, na temelju članka 551. stavka 3. Zako ...

40
Kž 432/2020-4; 25.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Pazinu, poslovni broj K-628/19 od 2. listopada 2020. je temeljem odredbe čl. 401. st. 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 u daljnjem tekstu ZKP/08) obustavljen kazneni postupak pro...

41
Kž 218/2020; 23.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je na temelju odredbe članka 431. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje: ZKP/08) odbio kao neosnovan prijedlog obrane za izdvajanjem iz spisa snimke koju ...

42
Kž 406/2020-6; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Čakovcu poslovni broj K-131/20-47 od 14. kolovoza 2020. ispravljenom 20. kolovoza 2020., je okrivljeni M. M. oglašen krivim za počinjenje kaznenog djela protiv javnog reda protuzakonitim ulaženjem, kretanjem i boravkom u Republici Hrv ...

43
Kž 507/2020-3; 3.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem od 8. rujna 2020. broj 11 Kov-197/2019-16 Općinski sud u Čakovcu je, na temelju čl. 78. st. 3. u vezi čl. 344. st. 2. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - ZKP/08), odbacio optužnicu oš...

44
Kž 382/2020-6; 27.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Pazinu poslovni broj K-841/2019-14, Kv-167/2020 od 4.kolovoza 2020. temeljem odredbe čl. 564. st. 4. ZKP/08 opozvana je uvjetna osuda iz presude Općinskog suda u Pazinu poslovni broj K-841/2019-2 od 06. studenog 2019., koja presuda je postala pravomoćna 22. studenog 2019....

45
Kž 104/2020-6; 7.8.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Pazinu poslovni broj Pu K-536/19, Kv-42/20 od 20. veljače 2020. je temeljem čl. 189. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 u daljnjem tekstu ZKP/08) određeno da će se osuđeniku D...

46
Kž 217/2020-6; 16.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Pazinu poslovni broj K-531/2019-26, Kv-323/2019-11, od 12. veljače 2020., je odbijen kao neosnovan prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Pazinu od 13. studenog 2019. da se protiv okrivljenika odredi istražni zatvor temeljem zakonske osnove iz čl. 123. st. 1. toč. 5. ...

47
Kž 233/2020-6; 13.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem u tijeku postupka nakon podignute optužnice protiv optuženika M. J. zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave iz članka 278. stavak 1. i 3. KZ/11 i dva kaznena djela pranje novca iz članka 265. stavak 1. i 5. KZ/11 , te optuženika M. O. zbog dva kaznena dj ...

48
Kž 275/2020-3; 9.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem Općinski sud u Novom Zagrebu je u optužnom vijeću pod toč. I. izreke na temelju čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje u tekstu: ZKP/08) iz spisa ...

49
Kž 124/2020; 7.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda okrivljenik je temeljem članka 453. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - dalje: ZKP/08) oslobođen od optužbe da bi počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u ...

50
Kž 270/2020-3; 6.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke prvostupanjski sud je, nakon podnesene optužnice protiv okrivljenog M. V. zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/11, okrivljenom M. V. produljio mjere opreza, iz članka 98. stavka 2. točke 4. 5., i 10. u vezi s čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a