Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Gž 227/2019-2; 21.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio presudu koja glasi: " I. Utvrđuje se da je tužiteljica L. M. , OIB: B1 iz A1 , vlasnik nekretnine upisane u z.k. ul. br. 566 k.o. B2 i to čkbr. 388/2 A4 sa 1175 čhv, što joj je tuženik V. H. iz Đurđica 9/67 ...

2
Gž 2198/2017-2; 23.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prijedlog tužitelja radi ispravka presude i rješenja ovog suda poslovni broj P-788/14-52 od 26. siječnja 2015. kao neosnovan.“ Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog .....

3
Gž Ovr-698/16-2; 18.8.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi prihvaćen je ovršni prijedlog ovrhovoditelja sa sadržajem iz predložene izreke rješenja o ovrsi, tako da je temeljem pravomoćne i ovršne prvostupanjske presude Općinskog suda u Ča. br. 7 P-767/09-35 od 7. studenog 2011. određeno razvrgnuće suvlasničke zajednice nekr...

4
Gž-2931/15-3; 30.5.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici naknadu za oduzetu imovinu u novcu u iznosu od 14.118,03 kn koja dospijeva u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja Ureda državne uprave u Gradu Zagrebu, Gradski ured za imovinsko pravne odnose i imovinu Grada, K...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a