Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Gž 975/2020-2; 3.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. K. iz B. poslovni broj Ovrv-1349/16 od 2. lipnja 2016. u cijelosti i odbija se tužbeni zahtjev u cijelosti. II. Nalaže se tužitelju A1 H. d.o.o. nadoknaditi tuženiku M. K. troškove p ......

2
Gž 824/2020-2; 2.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. M. pod brojem Ovrv-201/17 od 13. veljače 2017. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 551,54 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom pr ...

3
Gž 1565/2019-2; 11.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Mirjane Popovac br. Ovrv-1743/18 od 27. ožujka 2018. kojim je naloženo tuženiku I. M. da u roku 8 dana isplati tužitelju V. n. d.o.o. iznos od 5.432,18 ...

4
Gž 1273/2019-2; 10.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-5380/17 od 5. rujna 2017. u cijelosti i odbija se tužbeni zahtjev u cijelosti. II Odbija se zahtjev tužitelja z ...

5
Gž 2005/2017-2; 31.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom je presudom djelomično održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-3223/12 kojeg je 12. studenoga 2012. donijela javna bilježnica M. P. iz P., u dijelu kojim je naloženo tuženici isplatiti tužitelju iznos od 1.049,46 kuna sa z...

6
Gž 1353/2017-2; 7.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. L. u Zagrebu broj Ovrv-5535/14 od 17. studenog 2014.održan je na snazi u dijelu kojim je tuženik obvezan isplatiti tužitelju iznos od 2.700,00 kn sa zateznim kam ...

7
Gž 1717/2017-2; 29.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu koja u cijelosti glasi: „1./ Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika S. Š. iz A5 , poslovni broj Ovrv-1304/14 od 04.11.2014. godine, u dijelu u kojem je naloženo tuženiku J. M. iz A4 ...

8
Gž-1312/17-2; 10.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke djelomično je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika D. F.-K. iz Virovitice broj Ovrv-350/15 od 20. veljače 2015.g. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 7.158,55 kn sa zatezno...

9
Gž.339/12-2; 18.4.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, st. I. izreke, u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika S. T. iz V., Trg s. 1, br. Ovrv.3395/10-2 od 18. studenog 2010. godine.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a