Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
Gž R 343/2021-2; 9.3.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su M. T. kao ravnateljica tuženika i I. B. kao radnica tuženika uznemiravale tužiteljicu na njezinom radnom mjestu na način opisan u izreci prvostupanjske presude, čime je tužiteljici povrijeđena čast, ugled i dostojanstvo odnosno povrijeđeno prav ...

2
Gž 462/2019-11; 24.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbijaju se tužbeni zahtjevi koji glase: "I. Utvrđuje se da su tuženici u vremenskom intervalu od 2009. do 2017., u svojstvima odgojno-obrazovne ustanove koju je pohađala tužiteljica i njenog osnivača prvotuženik neprovedbom mjera razumne prilagodbe zgrade ....

3
Gž 634/2020-2; 8.2.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tuženik K. d.o.o. sa sjedištem u A3 , OIB: B2 povrijedio pravo tužiteljice M. M. iz A1 , OIB: B3 ...

4
Gž 2829/2020-2; 18.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini, oglasio se stvarno nenadležnim za suđenje u ovom parničnom postupku (točka I.), dok je točkom II. riješeno da će se predmet nakon pravomoćnosti toga rješenja ustupiti kao stvarno i mjesno nadležnom, Županijskom sudu u Zagrebu...

5
Gž R 426/2020-2; 2.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Nadomješta se suglasnost na odluku o redovitom otkazu Ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga radnici tužitelja B. L. iz A4 . OIB: B3 , a koju suglasnost je tuženik S. P. I. uskratio očitova ...

6
Gž R 931/2018-3; 20.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Utvrđuje se da je tuženik i predsjednik Uprave tuženika, K. M. povrijedio tužiteljičino pravo na jednako postupanje uslijed čega je došlo do uznemiravanja tužiteljice. II/ Odbija se tužiteljica sa zahtjevom da se nalaže tuženiku da tuž ...

7
Gž R 113/2019-3; 16.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je tuženik A. L. M. , A3 , 37926884937, diskriminirao tužitelja V. B. F. iz A1 , OIB: B1 , s osnove spolne orijentacije time što mu je uskra ...

8
Gž R 440/2019-2; 9.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tuženik K. d.o.o. sa sjedištem u A3 , OIB: B2 povrijedio pravo tužiteljice M. M. iz A1 , OIB: ...

9
Gž R 721/2019-2; 14.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku K. N. d.o.o., A3 , OIB: B3 , isplatiti tužitelju iznos od 74.112,00 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama određenim po stopi koja se određuje uvećanjem es ...

10
Gž R 86/2019-2; 24.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja na utvrđenje kako je Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tuženika broj 50000210/904341/1/141/16 od 6. veljače 2017. nedopuštena i da radni odnos tužitelja kao radnika nije prestao. Odbijen je i ...

11
Gž 647/2019-2; 16.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se I-tuženiku Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta I II-tuženiku S. š.O. iz A3 , solidarno isplatiti tužitelju iznos od 2 ...

12
Gž 1564/2016-2; 31.8.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženicima: RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta iz A2 , OIB B3 i P2 “ iz A3 , OIB B4 da na ...

13
Gž R 305/2016-2; 10.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjski je sud odbio tužbeni zahtjev kojim tužiteljica od tuženika potražuje iznos od 500.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka. Ujedno je tužiteljici naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 14.175,00 kn. Protiv ove p ....

14
Gž Zk-78/16-2; 22.3.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja od dana 30. listopada 2015.g. i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda broj: Z-32126/12 od 05. listopada 2015.g.

15
Gž-872/15-2; 9.9.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, poništena je Odluka sanacijskog upravitelja Opće bolnice dr. T. B., K. od 26. lipnja 2014.g. Klasa:013-03/14-01/8, Ur.broj:2137-15-01-14-74 kojom je dr. M. S. izabrana za voditelja Odjela za patologiju i citologiju. Točkom II. izreke poništena je i Odluka predsj...

16
Gž.113/15; 22.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom i rješenjem Općinskog suda u D. posl.br.P.337/13 od 31. listopada 2014. odbijen je zahtjev tužiteljice kojim je tražila utvrđenje nedopuštenim otkaza ugovora o radu od 7. ožujka 2013. , te da stoga radni odnos tužiteljice zasnovan ugovorom o radu na neodređeno vrijeme od 1. svibnja 2006. ni...

17
Gžr 731/2014-2; 3.6.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod I izreke odbijen je tužbeni zahtjev da je tuženik uznemiravao tužitelja na način da ga je neposredni voditelj I. S. pretrpavao poslovima i tražio izradu istih poslova i rezultate u nemogućim rokovima, uvjetovao je potpisivanje izmjena tehničke dokumentacije s kojima .....

18
Gžr-1164/13-2; 26.11.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da sud utvrdi da je ništetna odluku Upravnog vijeća tuženika o imenovanju ravnatelja tuženika od 29. lipnja 2012. Odbijen je i alternativno postavljeni tužbeni zahtjev da se poništi ta ista odluka te je odbijen zahtjev tužitel...

19
Gžr-1263/13-2; 10.9.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 15.000,00 kn sa zateznim kamatama tekućim od 2. veljače 2012. do isplate (točka I izreke), dok je odbijen tužbeni zahtjev u dijelu kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku da mu naknadi po osnovi naknade štete isplati dal...

20
Gž-5670/11-2; 9.10.2012 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom toč.I suđeno je: „Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice A. J. da se utvrdi da je tuženik M. P. povrijedio njezino pravo na jednako postupanje, odnosno da je svojim radnjama prema tužiteljici a koje se sastoje u tome da ju je opteretio u poslovima koji nadilaze realne mogućnos...

21
Gž.2923/11-2; 26.5.2011 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je kao neosnovan zahtjev za miješanje u parnični postupak Lezbijske grupe K. iz Zagreba i I. - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina iz Zagreba, kao umješača na strani tužitelja.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a