Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Gž R-1938/16-2; 18.10.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Sanje Joka Umićević predsjednice vijeća, te sutkinje izvjestiteljice mr.sc. Iris Gović Penić i Sandre Artuković Kunšt, članica vijeća, u pravnoj stvari I tužiteljice D.Š.,iz P., II tužiteljice V.T. iz P., i...

2
Gž-5201/14-2; 20.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.I/pobijanog rješenja prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari pa je toč.II/izreke odredio da će se po pravomoćnosti istog predmet dostaviti stvarno nadležnom - Upravnom sudu Republike Hrvatske.

3
Gž R-7/15-2; 20.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I izreke prvostupanjski sud oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje po tužbi tužiteljice protiv tužene radi utvrđenja nedopustivosti odluke tuženika - Rješenja o prestanku radnog odnosa od 30. travnja 2014.g., Klasa:112-02/14-01/14, Ur.broj:2186-06-14-424 i utvrđenja d...

4
Gž-5200/14-2; 27.2.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke prvostupanjski sud oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. Toč.II. izreke određeno je da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet dostaviti stvarno nadležnom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a