Poredano po:
Povratak na Zakon o radu (2009)

Broj dokumenata: 136

1
Gž R 273/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, suđeno je: "I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku H. d.o.o. iz A3 , OIB B2 da tužiteljici A. K. iz A1 , OIB B1 na ime naknade štete zbog povrede prava os ...

2
Gž R 953/2021-2; 1.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev za nadomještanje suglasnosti tuženika za donošenje Odluke tužitelja o poslovno uvjetovanom otkazu Ugovora o radu broj: 210-901370/16-H od 1. travnja 2016, radniku M. M. , zaposlenom na radnom mjestu „Vodeći spec. za održivi razvoj i ZZSiO“, ...

3
Gž R 437/2021; 17.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Navedenom presudom u točki 1. izreke odbijen je zahtjev tužitelja da mu tuženice solidarno isplate iznos od 25.950,00 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od 19. srpnja 2011. do isplate te zahtjev da mu solidarno naknade troškove postupka, sve u roku od 15 dana. Točkom 2. izreke naloženo ....

4
Gž R 32/2021-3; 5.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom u točki I. izreke utvrđeno je da usmeni otkaz ugovora o radu koji je tuženik dao tužiteljici 8. srpnja 2019. nije dopušten slijedom čega da joj je radni odnos kod tuženika prestao istekom ugovora o radu na određeno vrijeme sa danom 30. rujna 2019. pa je tuženik dužan do tog dana t...

5
Gž R 98/2021-3; 15.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio utvrđenje da je Sporazum zaključen 31. listopada 2013. sa prvobitnim tuženikom 3. Maj MID d.d. ništetan, alternativno da se taj Sporazum poništava i da ne proizvodi pravne učinke, da se tuženiku nalaže isplatiti tužit...

6
Gž R 954/2020-3; 14.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: 1. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka o otkazu Ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, tužiteljici M. K. , broj 02-245/14 od 08. srpnja 2014. godine. 2. Nalaže se tuženiku L. R. d.d. Opatija (OIB B2 ) da tuž ...

7
Gž R 801/2020-4; 2.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja utvrđeno je da je nedopuštena odluka tuženika protutužitelja (dalje:tuženik) od 4. siječnja 2010. o izvanrednom otkazu ugovora o radu pokojnog Z. B. , prednika I. i II.-tužitelja protutuženih (dalje:tužitelji) - (t. I.), određen je 19. svibnja 2014. kao dan pres ...

8
Gž R 781/2020-2; 5.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: Nalaže se tuženiku L. M. d.o.o. A3 , OIB: B2 , da tužitelju M. H. , OIB: B1 , u roku od petnaest dana isplati iznos od: 145,79 kn uvećano za kamate koje teku od 15. prosinca 2013. do isplate 204,37 kn uvećano za kamate ...

9
Gž R 783/2020-3; 2.10.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je nedopuštena Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 20. ožujka 2014. kojom tuženik otkazuje tužiteljici Ugovor o radu na neodređeno vrijeme od 8. veljače 2012., te Odgovor na zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa od 4. travnja 2014. kojom je od...

10
Gž R 37/2020-2; 26.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-1654/2019-16 od 13. studenog 2019., suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku S. u. Z. -biokemijski fakultet, A3 , OIB: B2 isplatiti tužiteljici Ž. B. iz A1 , OIB: B3 ...

11
Gž R 931/2018-3; 20.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I/ Utvrđuje se da je tuženik i predsjednik Uprave tuženika, K. M. povrijedio tužiteljičino pravo na jednako postupanje uslijed čega je došlo do uznemiravanja tužiteljice. II/ Odbija se tužiteljica sa zahtjevom da se nalaže tuženiku da tuž ...

12
Gž R 113/2019-3; 16.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je tuženik A. L. M. , A3 , 37926884937, diskriminirao tužitelja V. B. F. iz A1 , OIB: B1 , s osnove spolne orijentacije time što mu je uskra ...

13
Gž 803/2019-2; 23.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke sud je naložio tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade štete iznos od 96.716,88 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. svibnja 2012. do isplate, te parnične troškove u iznosu od 20.134,32 kn toč.II. izreke tužitelj je odbijen sa dijelom tu...

14
Gž R 132/2020-2; 12.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđuje da nije zakonita i dopuštena Odluka tuženika o otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana 06. prosinca 2013. kojom je tuženik kao poslodavac dao tužiteljici otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme te prema ...

15
Gž R 894/2019-4; 4.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da je tražbina tužitelja I. M. iz A1 , OIB: B1 osnovana, priznata i utvrđena kao tražbina prvog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 118.540,99 kn, a koji iznos se sastoji od razlike plaća i dodataka na plaće u iznos ...

16
Gž R 13/2019-2; 4.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je presuđeno: „1.Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi: "1.Utvrđuje se da nije dopušten otkaz ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana 26. lipnja 2009.g. sklopljen između tužiteljice S. B. iz A1 kao radnice i tuženika R. ...

17
Gž R 52/2020-2; 3.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom odlukom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja na isplatu s naslova razlike plaća bruto iznosa od 70.859,61 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, pobliže opisanim u izreci presude, osim zakonskih zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadrž...

18
Gž R 69/2020-2; 13.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "1. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka o otkazu Ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika tužiteljice M. K. broj 02-245/14 od 08. srpnja 2014. 2. Nalaže se tuženiku L. R. H. d.d. Opatija (OIB B2 da tužiteljicu M ...

19
Gž R 609/2019-2; 16.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke utvrđeno je da tuženikova Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužiteljice broj HP-02/2-000072/14 od 14.ožujka 2014. nije dopuštena, i da radni odnos tužiteljice nije prestao. Nadalje pod točkom II. izreke nalaže se tuženiku da tužiteljicu...

20
Gž R 10/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je presuđeno: „I. Utvrđuje se da je nezakonita tuženikova odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 23. kolovoza 2013.g. na temelju koje je tužitelju prestao radni odnos kod tuženika te da radni odnos tužitelja kod tuženika nije niti prestao. II. Nalaže se ...

21
Gž R 484/2019-2; 16.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom obvezan tuženik da tužitelju plati na ime naknade neimovinske štete iznos od 40.330,00 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 24. srpnja 2012. do isplate (točka I. izreke). Odbijen je tužitelj sa dijelom tužbenog zahtjeva a u iznosu od 69.670,00 kn sa pripadaju...

22
Gž R 627/2019-2; 12.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka donio sada pobijanu presude slijedećeg sadržaja: "I. Nalaže se tuženiku Z. h. d.o.o., A2 , OIB: B2 , da tužiteljici I. Č. , A4 , OIB: B1 , naknadi neimovinsk ...

23
Gž R 807/2019-2; 12.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom prihvaćen je tužbeni zahtjev te je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 21. 940,25 kuna, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, iznos od 85.000,00 kuna s pripadajućim kamatama, iznos od 384.914,71 kuna s pripadajućim kamatama, te na ime troškova postupka izno...

24
Gž 1210/2019-2; 21.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 5.814,75 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedine iznose i za razdoblje kako je navedeno u izreci presude. Istom presudom naloženo je tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 4.474,00 kn, u roku od 1...

25
Gž R 277/2019-2; 10.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom koji glasi: "I. Utvrđuje se da nije dopuštena Odluka tuženika o otkazu Ugovora o radu (redovni otkaz Ugovora o radu zbog neuspjeha probnog rada), tužiteljici od 27.06.2012. i Odluka o odbijanju Zahtjeva za .....

26
Gž R 623/2018-2; 12.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku da na ime naknade za prijevoz isplati tužitelju  iznos od 4.320,00 kn neto, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim: -              na iznos od 360,00 kn počevši od 01.09.2013. pa do isplate, -              na iznos od 360,00 kn počevši od 0...

27
Gž R 315/2019-2; 17.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem nastavljen je parnični postupak prekinut rješenjem Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-2452/2016-7 od 10. veljače 2017. Protiv rješenja tuženik je podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava iz čl. 353. st. 1. ....

28
Gž R 237/2019-2; 29.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja tuženik je obvezan isplatiti tužitelju novčani iznos od 27.253,20 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedine iznose pobliže navedeno toč. I. izreke citirane presude. Tuženik je obvezan nadoknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 6.000,00 kn sa zakonskim...

29
Gž R 136/2019-2; 9.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da tužitelju na ime razlike plaće za razdoblje od 11. svibnja 2013. godine do 11. srpnja 2016. godine isplati iznos od 401.405,88 kn bruto sa zakonskom zateznom kamatom obračunatom od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa, osim na iznos poreza na doh...

30
Gž R 408/2019-2; 2.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 18.008,18 kuna sa zatraženim zateznim kamatama i troškovima parničnog postupka /točka I. izreke/, te je tužitelju naloženo tuženiku naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.687,50 kuna /točka II. izreke/. Pres ....

31
Gž R 82/2019-2; 1.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime naknade za neiskorišteni godišnji odmor iznos od 2.298,81 kn sa zateznim kamatama od 9. listopada 2013. do isplate. Točkom II. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu plaće za rujan 2013. u izn ...

32
Gž R 95/2019-2; 13.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja-protutuženika (dalje: tužitelj) na utvrđenje da je izvanredni otkaz ugovora o radu koji je tužitelju priopćen 11. lipnja 2012. nedopušten te da radni odnos tužitelja kod tuženika-protutužitelja (dalje: tuženik) nije prestao pa...

33
Gž R 44/2019-2; 28.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I. Utvrđuje se da je Odluka tuženika K. L. d.o.o., A2 , OIB: B2 , o izvanrednom otkazu Ugovora o radu od dana 29.06.2015.g. nedopuštena, i da radni odnos tužitelja nije prestao. II. Nalaže se tuženiku KV LOGI ...

34
Gž R 1565/2018-2; 4.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđena je kao nedopuštena i bez pravnog učinka Odluka tuženika o redovitom otkazu ugovora o radu-poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 30. rujna 2015. godine (toč. I. izreke), naloženo je tuženiku tužiteljicu vratiti na radno mjesto Voditeljice kadrovskih poslova t...

35
Gž R 696/2018-2; 15.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "I. Utvrđuje se da je prekid rada, tj. štrajk tužitelja, izvršen dana 31. listopada 2013., u 7,30 sati potpuno u skladu s odredbama članaka 130., a u svezi s člankom 269. stavkom 1. Zakona o radu, a koji je prekinut dana ...

36
Gž R 22/2016-2; 15.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski je sud nakon provedenog dokaznog postupka u točki I. izreke odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev slijedećeg sadržaja: "1. Utvrđuje se da je ugovor o radu između tužitelja G. M. iz S. i tuženika G. kolegija K. J. s pravom javnosti, S., od 1. rujna 2013.  za obavljanje poslova radnog mj...

37
Gž R 165/2018-2; 25.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je tako da izreka glasi: "I/ Nalaže se tuženiku da u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe isplati tužitelju na ime jednokratnih dodataka na plaću u iznosu od 1.800,00 kuna godišnje i to za 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. godinu ukupan iznos od 9.000,00 kuna z ....

38
Gž R 15/2018-2; 21.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je odbijen zahtjev tužitelja za isplatom iznosa od 37.422,91 kn sa zateznom kamatom na iznose za razdoblje i po stopi kako je navedeno u izreci presude. Protiv ove presude u zakonskom roku žali se tužitelj zbog svih razloga navedenih u odredbi čl. 353. Zakona o ...

39
Gž R 16/2018-4; 18.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja B. J. iz Radovana 38 da se naloži tuženiku H. I. d.o.o. A2 , da mu na ime naknade štete isplati s naslova nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove iznos od ...

40
Gž R 75/2018-2; 27.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je zahtjev tužitelja na utvrđenje da nije dopuštena Odluka o otkazu od 27. lipnja 2013. ugovora o radu tužitelju Z. K. (da je nezakonita i ne proizvodi pravne učinke) te da se utvrđuje da je Ugovor o radu s predsjednikom Uprave, sklopljen 24. svibnja 2012., na ...

41
Gž R 321/2018-2; 20.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja odbio je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži nadomještanje suglasnosti za izvanredni otkaz sindikalnoj povjerenici A. Đ.  te je tužitelju naložio da tuženiku naknadi trošak postupka. Protiv ove presude žalbu je izjavio tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog sta ...

42
Gž R 220/2018; 6.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjske presude glasi: „I.Utvrđuje se da radni odnos tužitelja M. F. Iz K., kod tuženika Stečajna masa T. d.o.o. sa sjedištem u K., nije prestao dana 12. veljače 2010. II.Utvrđuje se da tužitelj ima pravo na otkazni rok u trajanju od mjesec dana i dva tjedna te pravo na godišnji odmo ....

43
Gž R 220/2018-2; 6.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjske presude glasi: „I.Utvrđuje se da radni odnos tužitelja M. F. Iz K., kod tuženika Stečajna masa T. d.o.o. sa sjedištem u K., nije prestao dana 12. veljače 2010. II.Utvrđuje se da tužitelj ima pravo na otkazni rok u trajanju od mjesec dana i dva tjedna te pravo na godišnji odmo ....

44
Gž R 22/2017-2; 13.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom i rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Revr-1919/14-2 od 2. prosinca 2015.g. djelomično je prihvaćena revizija tužiteljice te su preinačene presude nižih sudova i suđeno utvrđenje nedopuštenosti Odluke od 19.2.2010.g. o redovitom otkazu tužiteljičinog ugovora o radu zbog kršenja ...

45
Gž R 287/2016-2; 12.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu poslovni broj 18 Pr-3642/11-51 od 04. svibnja 2016. godine naloženo je I-tuženiku C. p. d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Z., da tužitelju V. B. iz I. G., isplati iznos od 7.400,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinog mje...

46
Gž R 8/2017-2; 5.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja da mu tuženik plati iznos od 21.551,87 kn sa zakonskom zateznom kamatom. Prvostupanjskim rješenjem odbačen je protutužbeni zahtjev protutužitelja za isplatu iznosa od 37.422,91 kn sa zakonskom zateznom kamatom, a stranke su odbijene sa svojim zah...

47
Gž-2797/15-6; 28.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 47.325,97 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19. rujna 2014. godine pa do isplate.

48
Gž R 693/2017-2; 15.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom je presudom tuženiku naloženo da I tužiteljici po osnovi otpremnine isplati iznos od 8.613,36 kn sa zateznom kamatom tekućom od 1. svibnja 2014. do isplate (točka I izreke), te je tuženiku naloženo da tužiteljicama naknadi troškove postupka (točka II izreke). Protiv te presude žalbu ...

49
Gž R 79/2015-2; 13.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, određen je sudski raskid ugovora o radu sklopljen 4. studenog 2008. između tužiteljice i tuženika s danom 20. rujna 2010., u toč. II. izreke naloženo je tuženiku da plati tužiteljici na ime naknade štete iznos od 25.410,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekuć...

50
Gž-369/15-2; 7.4.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za održavanjem na snazi platnog naloga sadržanog u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. M. iz Varaždina broj Ovrv-831/13 od 16. srpnja 2013.g. kojim je tuženiku naloženo da tužitelju plati iznos od 13.430,12 kn sa zakonskim za...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a