Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Gž 1206/2018-2; 31.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke djelomično je proglašena nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Puli-Pola posl.br. Ovr-8655/16 od 5. siječnja 2017. u dijelu prema kojem je tužiteljica dužna platiti tuženiku iznos od 540,00 kn na ime glavnice zajedno sa zakonskom zateznom k...

2
Gž 1936/2017-2; 30.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „1. Proglašava se nedopuštenom ovrha po prijedlogu ovrhovoditelja - tuženika H. v. , OIB B2 , A3 Rijeka, Đure Šporera 3, protiv ovršenice M. Ž. , OIB 231 ...

3
Gž-2152/15-2; 20.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi:

4
Gž Ovr-685/15-2; 11.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi:

5
Gž Ovr-1074/16-3; 17.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi u toč. I. izreke prvostupanjski sud je, na temelju ovršne isprave - izvršnog upravnog akta ovrhovoditelja od 10. svibnja 2012.g., a radi prisilne naplate tražbine u iznosu od 533,52 kn s pripadajućim zateznim kamatama, preciziranim u prijedlogu za ovrhu, odredio ovrhu na ...

6
Gž Ovr-360/15-2; 26.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Križevcima pod brojem Ovr-64/14-2 od 13. siječnja 2014. pod točkama I i II sud je odredio ovrhu pljenidbom i prijenosom novčane tražbine po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama na temelju ovršnih isprava - izvršnih upravnih akata ov...

7
Gž Ovr-3/16-2; 1.7.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prihvaćena je žalba ovršenika i ukinuto rješenje o ovrsi Općinskog suda u Koprivnici broj Ovr-675/15-2 od 20. srpnja 2015., a prijedlog za ovrhu od 10. srpnja 2015. je odbačen.

8
Gž Ovr-388/15-2; 14.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditelja za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave protiv ovršenice M. H. iz K.

9
Gž Ovr-688/15-2; 13.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je prihvatio žalbu ovršenika podnesenu protiv rješenja o ovrsi prvostupanjskog suda br. 14 Ovr-1674/14-2 od 24. listopada 2014., te je ukinuo pobijano rješenje, a ovršni prijedlog je odbacio.

10
Gž-4482/14-2; 7.7.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi, donesenog otiskivanjem štambilja na prijedlogu za ovrhu, bez obrazloženja sukladno odredbi čl.41.stav.3. Ovršnog zakona (dalje:OZ) sud prvog stupnja je odredio ovrhu na novčanim sredstvima ovršenice, temeljem ovršnih isprava koje predstavljaju konačno i izvršno rješenje ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a