Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Gž 1846/2019-8; 26.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom i rješenjem u točki 1. izreke presude odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi: "I.Nalaže se tuženoj V. M. B. OIB B4 iz A6 , da tužiteljici N. P. OIB B1 iz A7 , na ime pravedne naknade štete isplati izn ...

2
Gž 694/2018-2; 5.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice te je naloženo tužiteljici da naknadi tuženiku parnični trošak u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna. Protiv rješenja žalbu ulaže tužiteljica pobijajući rješenje iz svih žalbenih razloga članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine...

3
Gž 1243/2018-2; 8.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Virovitici-Stalna služba u Slatini broj P-396/12-68 od 11.svibnja 2018. odbijen je tužbeni zahtjev 1.-3. tužiteljica kojim traže da im tuženika Republika Hrvatska naknadi štetu iz štetnog događaja od 9.srpnja 2007. Ujedno je tužiteljicama naloženo da tuženiku naknadi troško...

4
Gž Ovr 53/2018-2; 12.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je obustavio ovrhu na plaći ovršenika određenu rješenjem o ovrsi broj Ovr-186/05 od 3. veljače 2005. te je ukinuo sve provedene ovršne radnje. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija Republika Hrvatska kao osoba radi čije je tražbine postupa ....

5
Gž Ovr-463/17-2; 2.6.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi sud prvog stupnja odredio je ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika temeljem prijedloga za promjenu sredstva ovrhe određenog rješenjem o ovrsi broj Ovr-234/10 radi naplate troškova kaznenog postupka u iznosu od 4.216,83 kn.

6
Gž Ovr 519/2017-2; 5.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi prihvaćen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja te je izdana tražena ovrha na plaći ovršenika. Protiv tog rješenja o ovrsi u zakonskom roku žali se ovršenik navodeći da nije bio zaposlen i da sada kada se zaposlio bi mogao mjesečno otplaćivati svoj dug, ali smatra d ...

7
Gž Ovr-336/16-2; 20.4.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pozvana je D. B. kao nasljednica pok. ovršenika D. B. preuzeti prekinuti ovršni postupak te je određeno da se pozivanjem nasljednice ovršni postupak nastavlja.

8
Gž Ovr-217/16-2; 16.3.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke, obustavljen je ovaj ovršni postupak te su ukinute sve provedene radnje. Toč. II. izreke određeno je brisanje prava zaloga na nekretninama protivnice osiguranja upisanim u z.k. ul. broj 3184, 3468, 905 i 4069 k.o. H. koje je određeno rješenjem o osiguranju istog...

9
Gž.883/10-2; 21.9.2010 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja podnesen tome sudu 19. travnja 2010.g. kao nedopušten.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a