Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Gž Zk 232/2019-2; 16.6.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan prigovor predlagateljice od 11. ožujka 2019. i potvrđeno je rješenje toga suda posl. br. Z2991/19-2 od 27. veljače 2019. Toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora upisane temeljem čl. 127. st. 1. Zakon...

2
Gž Zk 157/2018-2; 2.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Splitu broj Z-21558/17 (Z-5916/16) od 3. studenog 2017 odbijen je prigovor predlagatelja podnesen po punomoćniku M. J. , te je potvrđeno rješenje istog suda broj Z-5916/16 od 21. listopada 2016. Ujedno je odbačen prigovor predlagatelja podnesen po odvjetniku Stipi ...

3
Gž Zk 474/2019-2; 25.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-532/19 od 10. siječnja 2019. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija predlagatelj ne navodeći zakonske žalbene razloge, te predlažući drugostupanjskom sudu dopustiti zahtij...

4
Gž 1283/2017-3; 28.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj B. K. pok. M. , iz A2 , OIB: B1 stekao valjanu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva dijela čest. zem. 940/20 k.o. A3 , površine 440 ...

5
Gž Zk 270/2018-2; 10.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice te je potvrđeno rješenje istog suda poslovni broj Z-4837/2018 od 7. ožujka 2018. Navedeno rješenje pravodobnom i dopuštenom žalbom pobija predlagateljica ne navodeći zakonske žalbene razloge, ali sadržajem žalbe ukazuje na žalbeni razlog pogre ...

6
Gž Zk 186/2017-2; 27.3.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor predlagateljice kao neosnovan te je potvrđeno rješenje zemljišnoknjižnog referenta istog suda broj Z-28373/2016 od 9. studenoga 2016., u točki II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prikazanja prigovora u Z.U. 4404 k.o. A2 pod poslovni ...

7
Gž-2748/16-2; 11.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da sud utvrdi da je tužitelj isključivi vlasnik potkrovlja - tavanskog prostora koje se nalazi iznad stana na drugom katu zgrade, označene kao čest. zgr. 104/2 iz z.k.ul. 788 k.o. P. i da taj tavanski prostor čini sporedni...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a