Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Gž 324/2018-2; 11.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Odbija se u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja Republike Hrvatske za Ministarstvo socijalne politike i mladih OIB:… koji glasi: 'Tuženica R. S. OIB:… dužna je tužitelju Republici Hrvatskoj za Ministarstvo socijalne politike i mladih OIB:… isplatiti iznos o .....

2
Gž 594/2018-2; 7.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Virovitici broj Pn-67/2017-12 od 7. veljače 2018. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja Republike Hrvatske kojim traži isplatu 926,67 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 18. travnja 2016. do isplate. U ovoj pravnoj stvari tužitelj Republika Hrvatska traži da sud obveže t ....

3
Gž 1836/2019-2; 2.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: "Održava se u cijelosti na snazi rješenje o nasljeđivanju Javnog bilježnika R. M. iz Slavonskog Broda broj: O-579/17-6, UPP/OS-76/17 od 11. travnja 2018." Ovo rješenje pravovremenom žalbom pobija zakonska nasljednica Ž. G. , zastupana ...

4
Gž Zk-301/16-6; 17.5.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta prvostupanjskog suda dopuštena je zabilježba ovrhe određene rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Splitu br. Ovr-4724/15 od 20. svibnja 2015., na nekretninama protustranke, čkbr. 1165/8 iz z.k.ul. 14913 k.o. Split, u ¼ dijela, a koja se provodi utvrđenje...

5
Gž Zk-437/16-2; 2.11.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Zemljišnoknjižni sudac prvostupanjskog suda, rješenjem br. Z-142/16 od 8. veljače 2016., odbio je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe tražbine temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Trogir od 3. travnja 2014., Klasa: UP/I-551-09/14-02/26 Ur.br. 2184/06-02/04-14-3, jer to rješenje ne sadrži t...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a