Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
Gž 286/2021-2; 19.4.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 3.922,82 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 25. prosinca 2019. do isplate, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatom zateznih kamata na dosuđeni iznos od 3.922,82 kn za da...

2
Gž 1276/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru broj Pn-123/2020-2 od 10. kolovoza 2020. Općinski sud u Bjelovaru proglasio se stvarno nenadležnim za suđenje u ovoj pravnoj stvari, te je odlučio da će se po pravomoćnosti rješenja spis dostaviti stvarno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Obrazlažući citira ....

3
Gž 1468/2020-2; 30.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama svom osiguraniku invalidske mirovine, naknadi iznos od 71.398,19 kn sa zateznom kamatom tekućom od 17.4.2019. do isplate i iznos od 39.199,98 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4.6.2020. (t...

4
Gž 1455/2020-2; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 80.170,56 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 2. svibnja 2019. pa do isplate sve u roku od 15 dana. Protiv ove presude u zakonskom roku žali se tuženik zbog svih razloga navedenih u odredbi čl. 353 Zakona o...

5
Gž 1467/2020-2; 20.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade štete isplati iznos od 66. 235,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 5. veljače 2020. pa do isplate, a također naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 1.219,87 kn sve u roku o...

6
Gž 451/2020-3; 15.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „Nalaže se tuženiku C. o. d.d. A1 , OIB: B2 , da tužitelju H.Z.M.O. A2 , OIB: B1 , na ime naknade štete isplati iznos od 3.521 ...

7
Gž 998/2020-2; 14.7.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Pozivaju se Grad Zagreb i Republika Hrvatska kao nasljednici tuženika da preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari, a koji je zbog smrti tuženika prekinut, te se postupak nastavlja. Rokovi koji su zbog prekida postupka prestali teći počinju za zai...

8
Gž 30/2020-2; 23.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.1. izreke naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 142.282,00 kn zajedno s pripadajućom zateznom kamatom i to na: -          iznos od 16.260,80 kn od 18. listopada 2008. do isplate, -          iznos od 16.260,80 kn od 18. listopada 2009. do isplate, -          i...

9
Gž 1440/2018-2; 4.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženica isplati iznos od 114.366,21 kn sa pripadajućom zateznom kamatom od 22. prosinca 2016. do isplate te mu je toč. II. naloženo da tuženici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 8.000,00 kn u ro...

10
Gž 719/2020-2; 27.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranim rješenjem u cijelosti je održano na snazi rješenje o nasljeđivanju javnog bilježnika M. B. iz A2 poslovni broj O-444/19-7, UPP/OS-30/19 od 23. travnja 2019. u ostavinskom postupku iza pok. S. B. iz A1 , rođenog 3. prosinca 1946. Protiv rješ ...

11
Gž 616/2019-2; 5.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici da isplati tužitelju iznos od 493.027,09 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 2. siječnja 2016. do isplate, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tuženice za naknadom parničnog troška. Navedenu presudu, pravovremeno podnije...

12
Gž Ovr 821/2019-2; 29.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja za promjenu predmeta i sredstva ovrhe koji je podnesen 2. travnja 2019. godine. Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o ...

13
Gž Ovr 838/2019-2; 19.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prijedlog za određivanje sudske ovrhe koji se odnosi na ovrhu radi prisilnog ostvarenja novčane tražbine ovrhovoditelja na temelju pravomoćnih i ovršnih rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Gordane L ...

14
Gž 886/2019-2; 22.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je u točki I. izreke održao na snazi rješenje javnog bilježnika Z. J. iz Zagreba kao povjerenika suda poslovni broj O-7593/2009, UPP/OS-117/2009 od 12. travnja 2018. pod toč. I. izreke i u dijelu toč. II. izreke kojim je utvrđeno da u vlasništvo Grada ...

15
Gž Ob 474/2018-2; 19.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda suđeno je: "I.Utvrđuje se da je između V. M. (OIB:…) rođene …. u Z. i pokojnog A. P. (OIB: …) rođenog … u Z., postojala izvanbračna zajednica u trajanju od rujna 1998. do 1. rujna 2014., kada je A. P. preminuo. II.Svaka stranka snosi svoje troškove postupka. III.Odb...

16
Gž R 707/2018-2; 17.7.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjske presude glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženiku da tužitelju s osnova pravične novčane naknade neimovinske štete isplati iznos od 650.000,00 kuna sa zateznim kamatama koje teku od dana podnošenja tužbe pa do 31.07.2015. po stopi koja se određuje z ....

17
Gž R 34/2016-2; 21.9.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Tužena „HP-Hrvatska pošta“ d.d. A2 (OIB: B2 ) dužna je platiti tužitelju O4 iz A1 (OIB: B1 ) na ime naknade neimovinske štete iznos od 72.900,00 kn i t ...

18
Gž-1094/17-2; 13.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom naloženo je tuženici da tužitelju plati iznos od 79.725,06 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 15. travnja 2005. do isplate, dok je u toč. II. izreke naloženo tuženici da tužitelju nadoknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 4.280,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama ...

19
Gž R-1575/16-2; 6.9.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Izreka prvostupanjske presude glasi:

20
Gž-1778/15-2; 29.3.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se tuženiku naloži da mu plati ukupan iznos od 91.582,13 kn, uz pripadajuće zatezne kamate koje teku od dospijeća pojedinačno naznačenih iznosa do isplate, dok je u toč. II. izreke naloženo tu...

21
Gž-2080/15-2; 22.10.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom obvezan je tuženik naknaditi tužitelju štetu u iznosu od 3.613,91 kn, uz zakonsku zateznu kamatu u visini eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena, tekućom od 2. siječnja 2014. do isplate.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a