Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Gž 225/2019-2; 3.12.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju javnog bilježnika S. S. P. iz A3 , poslovni broj Ovrv-3611/17 od 21. srpnja 2017. godine u dijelu u kojem je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 25,0 ...

2
Gž 413/2019-3; 18.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi javnog bilježnika S.S.P. , posl. broj Ovrv-5655/17 od dana 18.09.2017. godine ukida se u cijelosti. II Nalaže se tuženoj platiti tužitelju iznos od 25,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom ...

3
Gž 1548/2018-2; 12.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod točkom I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice S. S. -Pavlović broj Ovrv-700/2017 od 14. srpnja 2017. u cijelosti dok je pod točkom II. izreke odbijen tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 25,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom ...

4
Gž 952/2019-2; 15.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: U izreci označenim prvostupanjskim rješenjem odlučeno je : " I. Tužba je povučena. II. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, poslovni broj Ovrv-3732/2017 od 15.09.2017. godine donesenom po javnom bilježniku R. S. iz V. G.. III. Odbija ...

5
Gž 406/2018-2; 7.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je ukinut platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika D. B. od 9. prosinca 2016. godine broj Ovrv-3376/16 u dijelu gdje je naloženo tuženoj da tužitelju isplati iznos od 54.617,04 kn sa zakonskom zateznom kamatom za iznose, razdoblje i po stopi k ...

6
Gž 327/2018-2; 3.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim. Navedeno rješenje, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tužitelj iz svih zakonskih žalbenih razloga propisanih čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br.: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2 ...

7
Gž 1768/2017-02; 14.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. O. iz Nove Gradiške broj Ovrv-91/15 od 8. siječnja 2016., u toč. II. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj od tuženika traži isplatu iznosa od 2.592,37 kn zajedno ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a