Poredano po:

Broj dokumenata: 16

1
Gž 734/2019-3; 21.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. J. iz A3 , pod poslovnim brojem Ovrv-278/17 od 15.09.2017. godine u cijelosti u kojem se nalaže ovrš ...

2
Gž 455/2019-2; 21.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom suđeno je: "I - Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika G. L. iz A3 , poslovnog broja Ovrv-1945/16 od 6. prosinca 2016. godine u dijelu kojim se nalaže tuženoj da u roku 8 (osa ...

3
Gž 551/2019-3; 3.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D.G.R. iz Pakraca broj Ovrv-440/2015 od 21. prosinca 2015. u dijelu u kojem je tuženiku naloženo da tužitelju u roku 8 dana plati glavnicu u iznosu od 453,75 kn s pripad ...

4
Gž 521/2019-2; 6.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: "1. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika L. Š. -S. iz Z., Poslovni broj Ovrv-25526/16 od 5. prosinca 2016., kojim je tuženik S. Č., Z., obvezan isplatiti tužitelju Z. h. d.o.o .....

5
Gž 2050/2018-2; 5.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. 1. izreke djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice L.Š.S. broj Ovrv-908/17 od 3. veljače 2017. u dijelu kojim je tuženiku naloženo tužitelju isplatiti iznos od 271,80 kn s pripadaju ...

6
Gž 2318/2017-2; 5.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika M. D. iz Varaždina, poslovni broj: Ovrv-692/16 od 29. prosinca 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku Z. V. ...

7
Gž 1762/2018-2; 18.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. B. iz Makarske posl.br. Ovrv-158/17 od 25. svibnja 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.721,70 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na ...

8
Gž 1504/2017-2; 4.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Povrv-1558/15-20 od 23. veljače 2017., u točki I. izreke ukinut je platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. L. broj Ovrv-14720/13 od 30. prosinca 2013. u dijelu u kojem je tuženicima naloženo da ...

9
Gž 809/2018; 12.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom doslovce je odlučeno: "I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z. posl. br. …. od 20. siječnja 2017. godine u dijelu u kojem se nalaže tuženom Z. L. da tužitelju Z. holdingu d.o.o. P. Č. Z. isplati iznos od 312,96 kune zaj ....

10
Gž 1015/2017-2; 21.11.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom prvostupanjski sud je u točki I. izreke u cijelosti ukinuo platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. G. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-499/15 od 13. travnja 2015. kojim je naloženo tuženici platiti tužitelju iznos od 3.585,60 kn sa pripadajućom zateznom ...

11
Gž 769/2018-3; 29.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. U cijelosti se ukida platni nalog, sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl. br. Ovrv-1329/17., kojeg je 1. kolovoza 2017. donio javni bilježnik I. A. , A3 , kojim je naloženo t ...

12
Gž 1748/2018-2; 11.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.1. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika G. R. iz Rijeke, broj Ovrv-968/16 od 5. veljače 2016. u odnosu na tuženu G. P. te je odbijen zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 2.082,38 kn s pripadajućim zakonskim z ...

13
Gž 1404/2017-2; 22.8.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I/izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Zagreba broj Ovrv-13153/15 od 19. lipnja 2015., toč.II izreke naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 725,00 kn, a toč.III izreke odbijen ...

14
Gž 1979/2017-2; 1.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika od 19. lipnja 2015. godine broj Ovrv-14700/15. Također odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu parničnog troška. Protiv ove presude u zakonskom roku žali se tužitelj zbog bitne povrede odredaba ...

15
Gž 1586/2016-2; 24.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom, u toč. I. izreke, djelomično je održan na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice O2 iz Varaždina, poslovni broj: Ovrv-1069/15 od 16. prosinca 2015., u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 96,25 kn sa zakonskim zate ...

16
Gž-1221/16-2; 29.12.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvažava se žalba tuženika D. O. te se preinačuje presuda Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Benkovcu od 19. svibnja 2016. godine poslovni broj Povrv-83/16 u točki I. njezine izreke tako da se platni nalog, sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. H. iz Z....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a