Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Gž R 69/2019-4; 15.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe rasporedi tužitelja na radno mjesto skladištar - domar - ekonom, odnosno neko drugo radno mjesto kod tuženika, a koje odgovara tužiteljevom zdravstvenom stanju, stručnoj spremi i preo...

2
Gž R 812/2019-2; 18.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju na ime naknade niemovinske štete isplati iznos od 42.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom kao i iznos od 3.360,00 kn na ime naknade imovinske štete sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka 1. izreke). Točko...

3
Gž R 518/2019-2; 18.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju naknadi štetu u iznosu od 26.580,00 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 8.062,50 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Protiv navedene presude, pravodobno se žali ....

4
Gž R 49/2019-2; 8.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Citiranom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju neimovinsku štetu u iznosu od 14.400,00 kn sa zateznom kamatom od 15. siječnja 2016. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku da naknadi tužitelju imovinsku štetu u iznosu od 2.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 12....

5
Gž 376/2019-2; 26.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Utvrđuje se da je Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od dana 28. listopada 2017. upućena od strane tuženika S. d.o.o. tužitelju M. Š. nedopuštena i da radni odnos tužitelja i tuženika nije pr ......

6
Gž 769/2017-2; 18.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke naloženo je tuženiku M. o. d.d. isplatiti tužiteljici N. C. na ime naknade imovinske i neimovinske štete iznos od 23.700,00 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od podnošenja odštetnog zahtjeva 26. travnja 2013. do isplate, ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci