Poredano po:
Povratak na Zakon o udrugama

Broj dokumenata: 3

1
Gž 940/2018-2; 23.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I izreke prvostupanjski sud proglasio se stvarno nenadležnim, dok je pod točkom II izreke određeno da će se po pravomoćnosti pobijanog rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležno sudu - Trgovačkom sudu u Bjelovaru, na daljnje postupanje, sve primjenom odredbe č...

2
Gž 219/2019-2; 27.2.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud se pobijanim rješenjem oglasio stvarno nenadležnim za suđenje u ovoj pravnoj stvari te je odlučio da će se spis, po pravomoćnosti rješenja, dostaviti na daljnje postupanje stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u B.. Pravovremenom i dopuštenom žalbom ovo rješenje pobija tuž ....

3
Gž-1014/16-4; 7.3.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog Udruge za primarnu pravnu pomoć i druge oblike pomoći „D. v.“ iz Đ., A. R. 12 za sudjelovanje u parničnom postupku kao umješača na strani tuženika. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud navodi da se navedena Udruga podneskom od 21. kolovoza 201...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a