Poredano po:
Povratak na Opći porezni zakon

Broj dokumenata: 6

1
Gž Ovr 982/2019-2; 7.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog za osiguranje predlagateljice osiguranja od 7. listopada 2019. Navedeno iz razloga jer je zaključeno da Rješenje o ovrsi Ministarstva F. , Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Klasa:UP/I-415-02/2019-001/10479 od 1. kolovoza 2019. kojim je određena o ...

2
Gž Ovr 45/2020-2; 25.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određeno je osiguranje na temelju ovršnog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Centar, od 2. studenoga 2018. radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 141.142,89 kuna sa zakonskim zateznim kamatama i ...

3
Gž Ovr 403/2019-3; 7.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Toč.I izreke pobijanog rješenja o ovrsi - izdanim bez obrazloženja u smislu odredbe čl.41.stav.4. Ovršnog zakona (dalje: OZ - NN 112/12, 25/13, 93/14 i 73/17) određena je ovrha na nekretninama ovršenika i to temeljem ovršne isprave koju predstavlja ovršno rješenje Odjela gradske uprave za komunalni ...

4
Gž 2216/2017-2; 8.6.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice, a istoj je naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 10.000,00 kn u roku od 15 dana. Protiv ovog rješenja u zakonskom roku žali se tužiteljica zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže da drugostupanjski sud njezinu ž ...

5
Gž 376/2017-5; 13.2.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Utvrđuje se da tužiteljima ad 1) B. N. , A4 , OIB: B5 , i ad 2) S. N. , A4 , Zagreb, OIB: B2 , pripada pravo stvarne služnosti prolaza i provoza stvari i osoba tj. P. u smislu izvršav ...

6
Gž-2152/15-2; 20.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi:

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a