Poredano po:

Broj dokumenata: 20

1
Gž Ovr 237/2020-3; 7.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja od 23. siječnja 2020. godine. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se ovrhovoditelj zbog svih zakonom navedenih razloga. Predlaže da se njegova žalba usvoji. Žalba ovrhovoditelja nije osnovana. Prvostupanjski sud je odbacio ...

2
Gž Ovr 9/2020-2; 6.4.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi prihvaćen je prijedlog za ovrhu ovrhovoditelja i određena je tražena ovrha na računima i oročenim sredstvima ovršenika. Protiv tog rješenja o ovrsi u zakonskom roku žali se ovršenik pozivajući se na pravično suđenje te ističe prigovor zastare te da ovršna isprava n ...

3
Gž Ovr 948/2019-2; 27.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha i ukinute su sve provedene radnje. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobija ovrhovoditelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava te bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10. i 11. Za ....

4
Gž Ovr 582/2019-2; 27.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod točkom I. izreke, a na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Županijskog suda u Osijeku broj Kus-4/08-490 od 23. lipnja 2009., radi namirenja novčane tražbine s osnova oduzete imovinske koristi u iznosu od 200.000,00 kn, te troškova ovršnog postupka u iznosu od...

5
Gž Ovr 39/2020-2; 13.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim je rješenjem obustavljena ovrha određena rješenjem o ovrsi suda prvog stupnja poslovni broj Ovrv-1266/03 od 6. veljače 2003. pljenidbom novčanih sredstava po računu ovršenika te su ukinute provedene radnje. Protiv tog je rješenja žalbu podnio ovrhovoditelj navodeći da je podnosi zbog bi ....

6
Gž Ovr 3224/2019-2; 7.1.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud obustavio je ovrhu i ukinuo sve provedene ovršne radnje. Protiv označenog rješenja žali se ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga propisanih odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03. ....

7
Gž Ovr 143/2019-2; 11.12.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je kao nedopušten prijedlog za ovrhu od 4. prosinca 2018. Pravovremenom, potpunom i dopuštenom žalbom ovrhovoditelj pobija rješenje i navodi da to čini iz svih zakonom predviđenih razloga. Predlaže da drugostupanjski sud usvoji žalbu, ukine pobijano rješenje i odredi p ....

8
Gž Ovr 411/2019-2; 23.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Nepobijanom toč.I izreke prvostupanjskog rješenja obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi broj Ovr-1865/06-2 od 4. prosinca 2006. (toč.I izreke), a pobijanom toč.II izreke odbačen je ovrhovoditeljev prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe kao nepotpun. Obrazlažući pobijani dio rješ ...

9
Gž Ovr 81/2019-2; 23.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem o ovrsi prvostupanjski sud je odredio ovrhu pljenidbom i prijenosom novčane tražbine radi naplate sukladno prijedlogu ovrhovoditelja za ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika od 11. rujna 2018., te je ovrhovoditelju odredio trošak od 412,50 kn. U prijedlogu ovrhovoditelj činjenič...

10
Gž Ovr 762/2019-2; 20.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem obustavljena je ovrha određena rješenjem o ovrsi od 2. siječnja 2019. godine broj Ovr-8030/2018 te su ukinute sve provedene ovršne radnje. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se ovrhovoditelj ne navodeći zakonskih žalbenih razloga, ali se iz žalbe vidi da je podnos ....

11
Gž Ovr 797/2019-2; 17.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "I/ Odbija se prijedlog ovrhovoditelja od 26. lipnja 2019. da sud Financijskoj agenciji naloži da ponovo zavede u redoslijed naplate rješenje o ovrsi ovoga suda broj Ovrv-406/04 od 17. travnja 2013. te da se nastavi s provedbom ovrhe do potpuno ...

12
Gž Ovr 547/2019-2; 20.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbacuje se prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe ovrhovoditelja Hrvatska radiotelevizija zaprimljen kod ovoga suda podnesen 15. veljače 2019. radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja, protiv ovršenika V. N. , ovrhom na ...

13
Gž Ovr 748/2019-2; 22.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je prijedlog ovrhovoditeljice zaprimljen na sudu 5. lipnja 2019. kao nedopušten. Protiv navedenog rješenja pravodobnu žalbu podnijela je ovrhovoditeljica zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Predlaže ukinuti pobijano rješenje i predmet vratiti sudu prvog stupnja ....

14
Gž Ovr 544/2019-2; 17.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem obustavio ovrhu na novčanim sredstvima ovršenice određenu rješenjem o ovrsi prvostupanjskog suda poslovni broj: Ovr-3516/09 od 8. rujna 2009. Obrazlažući navedeno rješenje sud navodi da je rješenjem o ovrsi poslovni broj: Ovr-3516/09 od 8. rujna 2009. određ...

15
Gž Ovr 541/2019-2; 10.6.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog ovrhovoditelja od 15. siječnja 2019. da se naloži Financijskoj agenciji da ponovno zavede rješenje o ovrsi broj: Ovr-1919/11 od 21. listopada 2011. u redoslijed naplate u Očevidnik. Protiv navedenog rješenja pravodobnu žalbu podnio je ovrhovoditelj zbog bi ....

16
Gž Ovr 165/2019-2; 3.4.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačen je prijedlog za ovrhu zaprimljen 26. veljače 2019. Protiv tog rješenja pravodobnu i dopuštenu žalbu je izjavio ovrhovoditelj i to kako navodi iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 ....

17
Gž Ovr 1478/2018-2; 1.3.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke obustavljena je ovrha na pokretninama ovršenika određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Ogulinu poslovni broj Ovr-1556/2017 od 23. listopada 2017. te su ukinute sve provedene radnje. Točkom II. izreke odbačen je prijedlog za promjen...

18
Gž 358/2017-2; 31.10.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I Ovrha koja se provodi u postupku izravne naplate kod Fine pod brojem Pž-1242/14, temeljem rješenja VTS RH broj Pž-1242/14 od 15. travnja 2014. i zahtjeva za izravnu naplatu podnesenim od s ....

19
Gž Ovr 34/2017-2; 20.9.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „1. Odbacuje se prijedlog za ovrhu zaprimljen kod ovog suda dana 14. srpnja 2016. 2. Odbija se prijedlog ovrhovoditelja iz podneska od 28. listopada 2016. za produljenje roka radi dostave potrebnih podataka.“ Protiv tog rješenja žali se ovr ......

20
Gž ZK 227/2018-2; 11.5.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predloženika ad.1) M. Š. izjavljen protiv rješenja o pristojbi Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru broj Z-13577/17 od 16. svibnja 2017. te je to rješenje u cijelosti potvrđeno. Navedeno rješenje, pravodobno uloženom žalbom, pobija pr ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a