Poredano po:

Broj dokumenata: 17

1
Gž Ovr 211/2020-2; 18.5.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u točki I izreke je odlučeno da se dosuđuje kupcu E. B. iz A3 , OIB: B3 , nekretnina i to suvlasnički dio: 15269/100000 etažno vlasništvo (E-8) dvosobni stan oznake "Stan 6" u potkrovlju, ukupne neto površine 64,64 m2, koji se sastoji od h ...

2
Gž Zk 228/2020-2; 28.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagateljice i potvrđeno rješenje o pristojbi broj Z-33823/18 od 20. rujna 2018. Iz obrazloženja prvostupanjskog rješenja proizlazi da je navedenim rješenjem T. M. kao pristojbeni obveznik obvezana platiti sudsku pristojbu u peterostrukom iznosu z ...

3
Gž Zk 21/2019-2; 9.3.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. izreke odbijen je prigovor predlagateljice Republike Hrvatske kao neosnovan i potvrđeno je rješenje Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Pagu poslovni broj Z-5070/2016 od 15. ožujka 2016. Točkom II. izreke odlučeno je da će se brisati zabilježba prigovora po pravomo...

4
Gž Ovr 23/2020-2; 24.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem određena je ovrha na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zadru poslovni broj P-2815/2008 od 16. ožujka 2016. i to prodajom na javnoj dražbi osobnog vozila marke Renault Clio reg. oznake X1 njegovom zapljenom, procjenom, oduzimanje, otpremanjem, povje ...

5
Gž Zk 692/2019-2; 20.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „I. Odbija se prigovor predlagatelja od 10. listopada 2019. godine, te se potvrđuje ovosudno rješenje posl.br. Z-14034/19 od 16. rujna 2019. godine. II. Nalaže se upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk.ul. 26 k.o. Mrgani." Protiv navedeno ......

6
Gž 597/2019-3; 5.2.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I izreke razvrgnuto je suvlasništvo na nekretninama stranaka označenim kao čest.zem. B16 i B3 k.o. Split na način da predlagatelju L. I. pripadnu na ime njegovog ½ idealnog dijela predmetnih nekretnina u isključivu vlasnost dijelovi osjenčani plavom ...

7
Gž Zk 219/2019-2; 25.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud je donio rješenje koje glasi: " I. Odbacuje se prijedlog predlagateljice od 29. prosinca 2016. godine, radi pokretanja i provođenja pojedinačnog ispravnog postupka u k.o. A2 u Z.U. 247 u odnosu na nekretninu čest. zem. 822. II. Nema mjesta zabilježbi odbačaja. III. ...

8
Gž 1160/2018-2; 22.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu i rješenje čije izreke glase: 1. Usvaja se tužbeni zahtjev tužiteljice u dijelu u koji glasi: „II. Utvrđuje se da je ništetan Ugovor o darovanju nekretnina od 29.05.2014. zaključen između S. G. , A5 , OIB: B2 i P. G. , ...

9
Gž Zk 166/2019-2; 20.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor predlagatelja P.-L.M. von, mag., kao neosnovan i potvrđuje se Rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižnog odjela Ivanec, posl.br. Z-14574/2016 od 6. lis ...

10
Gž Zk 526/2019-2; 14.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: „Odbija se prigovor predlagateljice kao neosnovan i potvrđuje rješenje ovog suda poslovni broj Z-17864/19 od 10. travnja 2019. u točki II. navedenog rješenja. Protiv navedenog rješenja pravovremenu, potpunu i dopuštenu žalbu podnijela je pre .....

11
Gž Zk 2013/2019-2; 14.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem, u toč. I. izreke odbijen je prijedlog predlagatelja za pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka za z.k. ul. 1961 k.o. Vrbnik. Toč. II. određena je zabilježba odbijanja prijedloga za pokretanje i otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka u z.k. ul. 1961 k.o. Vrbnik....

12
Gž Zk 482/2019-2; 12.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naložen je upis brisanja zemljišnoknjižnog stanja upisanog rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku od 5. prosinca 2016. pod brojem Z.10927/16 na temelju zaključka Općinskog suda u Dubrovniku broj Ovr.468/2016 od 3. studenog 2016. na čest. zgr. 268 z.k. tijelo II z...

13
Gž Zk 40/2019-2; 11.11.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč. I. izreke, temeljem čl. 123.a st. 5. Zakona o zemljišnim knjigama (NN. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - Odluka US RH, 55/13, 60/13 i 108/17 - dalje: ZZK) zemljišnoknjižni sudac odbio je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrdio rješenje ...

14
Gž 119/2018-3; 29.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom presuđeno je: I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: " 1. Utvrđuje se da je tuženica-protutužiteljica M. P. iz A1 (ranije A3 , OIB: B1 , u odnosu na tužitelja-protutuženika A. P. iz A2 ...

15
Gž Zk 177/2019-2; 28.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je rješenje kojim je odbijen prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno je rješenje toga suda poslovni broj Z-58235/18 od 7. prosinca 2018. godine. Protiv rješenja žali se predlagatelj zbog svih žalbenih razloga i predlaže da se pobijano rješenje preinači. Žalba je .....

16
Gž Zk 147/2019-2; 19.8.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u točki I. određena je zabilježba prigovora T. K. iz Zagreba poslovni broj Z-3226/2019 u zk.ul.br. 3200 k.o. A2 . Točkom II. odbijen je prigovor protustranke T. K. i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta poslovni broj Z-70044/2018 ...

17
Gž Zk 462/2018-2; 3.5.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta od 7. lipnja 2018. godine broj Z-31597/18. Protiv tog rješenja u zakonskom roku žali se predlagatelj zbog svih žalbenih razloga. Predlaže da drugostupanjski sud njegovu žalbu uv ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci