Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na slobodu i sigurnost - zakonitost pritvora; 2.10.2012 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 34722/11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a