Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 19.1.2006 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 33212/02

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci